Maksumaksja portaal - Maksuküsimused - Dividendid - Tere!<br /><br />Küsimus järgmine:<br /><br />Ettevõte maksab 2019 aastal dividende 30000 eurot järgmiselt:<br />- 10000 eur äriühingule välismaal<br />- 10000 eur eraisikule Eestis<br />- 10000 eur äriühingule Eestis (omab ettevõttest 33,33%), kes maksab selle edasi eraisikule.<br /><br />Kuidas toimub dividendide maksustamine ja deklareerimine 2019 aastal, kui ...<br />1. 2018 aastal dividende makstud ei ole?<br />2. 2018 aastal maksti dividende 15000 eur samadele osanikele sama proportsiooni alusel?
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Otsing
Esita küsimus


SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

Tere!

Küsimus järgmine:

Ettevõte maksab 2019 aastal dividende 30000 eurot järgmiselt:
- 10000 eur äriühingule välismaal
- 10000 eur eraisikule Eestis
- 10000 eur äriühingule Eestis (omab ettevõttest 33,33%), kes maksab selle edasi eraisikule.

Kuidas toimub dividendide maksustamine ja deklareerimine 2019 aastal, kui ...
1. 2018 aastal dividende makstud ei ole?
2. 2018 aastal maksti dividende 15000 eur samadele osanikele sama proportsiooni alusel?

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsis Maksumaksja ja vastas EML Jurist 29.11.2018 11:56 (1416 korda)
1. Dividendide maksustamisel ja deklareerimisel mingeid erisusi ei ole. Jätkub vanaviisi. See tähendab, et maksukohustus dividendide jaotamisel tekib sellel äriühingul, kes dividende jaotab (tulumaksuseaduse § 50 lg 1). Tulumaksust vabastus saaks kõne alla tulla kui dividendi maksev ettevõte oleks need omakorda saanud dividendina äriühingult, milles tal on vähemalt 10% osalus.

2. 2019. aastal jaotatavatelt dividendidelt tuleb tulumaksu maksta järgmiselt:

- 25 000 euro osas: harilikult - täpselt samade põhimõtete alusel nagu 1. vastuse puhul.

- 5 000 euro osas (st 1/3 2018. a dividendide summast): tuleb dividend maksustada 14% dividendi tulumaksuga (vt TuMS § 4 lg 5, kui päris täpne olla, siis jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist arvuga 0,86) ja füüsilisele isikule tehtavalt dividendi väljamakselt peetakse omakorda 1/3 osalt (5 000 : 3 = 1 666,666 eurot) 7% tulumaksu kinni (vt TuMS § 4 lg 4: https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018049?leiaKehtiv#para4). See tähendab, et eraisik saab oma kontole (st netodividendina) väiksema summa kui teised dividendisaajad (äriühingud).

Selline maksustamine tuleb TuMS rakendussättest (§ 61 lg 53), mis näeb üleminekusättena ette kolme-aastase perioodi: https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv#para61. Üldsättena reguleerib nn küpsete dividendide maksusoodustust TuMS § 50.1 (https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv#para50b1).


| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo