Maksumaksja portaal - Maksuküsimused - RAAMATUPIDAMINE - Ettevõte kajastas kinnisvarainvesteeringut (maa) varem soetusmaksumuse meetodil, alates 2013.aastast õiglase väärtuse meetodil. Nõuetekohane eksperthinnang olemas. Kas ühelt arvestusmeetodilt teisele ülemineku momendil 2013.aasta algul tuleks kasum ümberhindamisest kanda läbi jooksva perioodi kasumiaruande (K muud äritulud) või K eelmiste perioodide jaotamata kasum? Olen tutvunud RTJ 6 üleminekusätetega, aga tekkis väike vastuolu seminaril kuulduga. Kajastamine edaspidi arusaadavalt läbi jooksva aasta kasumiaruande, aga küsimus just esimese,ülemineku hetke kajastamise kohta. Selle toimumise kuupäev 01.01.2013.
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Otsing
Esita küsimus


SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

Ettevõte kajastas kinnisvarainvesteeringut (maa) varem soetusmaksumuse meetodil, alates 2013.aastast õiglase väärtuse meetodil. Nõuetekohane eksperthinnang olemas. Kas ühelt arvestusmeetodilt teisele ülemineku momendil 2013.aasta algul tuleks kasum ümberhindamisest kanda läbi jooksva perioodi kasumiaruande (K muud äritulud) või K eelmiste perioodide jaotamata kasum? Olen tutvunud RTJ 6 üleminekusätetega, aga tekkis väike vastuolu seminaril kuulduga. Kajastamine edaspidi arusaadavalt läbi jooksva aasta kasumiaruande, aga küsimus just esimese,ülemineku hetke kajastamise kohta. Selle toimumise kuupäev 01.01.2013.

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsis Maksumaksja ja vastas EML Jurist 14.02.2014 11:10 (1237 korda)
RTJ 6 p 35: Kui ettevõte varasem arvestuspõhimõte oli kinnisvarainvesteeringute kajastamine soetusmaksumuse meetodil, võib ettevõte erandina teha käesoleva juhendi rakendamisel
järgneva valiku:

(a) kinnisvarainvesteeringuobjektid, mis vastavad paragrahvis 15 toodud nõuetele käesoleva juhendi rakendamise perioodi algbilansi kuupäeva seisuga, hinnatakse õiglasele
väärtusele juhendi rakendamise perioodi algbilansis. Ümberhindlusest tulenevat vahet õiglase väärtuse ja bilansilise maksumuse vahel kajastatakse eelmiste perioodide jaotamata
kasumi algsaldo korrigeerimisena (kõiki järgnevaid ümberhindluste vahesid kajastatakse kasumiaruandes kasumi/kahjumina). Võrdlusandmeid ei korrigeerita; või

(b) käesolevas juhendis kirjeldatud arvestuspõhimõtet rakendatakse tagasiulatuvalt, st võrdlusandmed korrigeeritakse nii, nagu arvestuspõhimõte oleks olnud alati vastavuses
käesoleva juhendiga.


| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo