Elektrooniliste teenuste maksustamine 2015. aastal

Kuupäev 06.11.2014 15:05:36 | Teema: EML


2015. aastal jõustuvad kogu Euroopa Liidus uued käibemaksu eeskirjad, mille kohaselt hakatakse teises EL liikmesriigis asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele osutatud elektroonilise side teenuseid ja elektroonilisi teenuseid maksustama tarbija asukohas. Senise korra kohaselt toimus maksustamine teenuse osutaja riigis.

Teenuse osutajad saavad valida üldkorra ja erikorra vahel - esimesel juhul tuleb registreerida käibemaksukohustuslaseks kõikides riikides, kus asub kliente, teisel juhul saab oma asukohariigis esitada deklaratsiooni kõikide riikide käibemaksu kohta.

Vt MTA juhendit: http://www.emta.ee/index.php?id=35962

Vt Euroopa Komisjoni selgitusi:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/explanatory_notes_2015_et.pdf#explanatory_notes
Teade pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Teate www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/article.php?storyid=81