EML üldkoosolek

Kuupäev 17.03.2006 20:35:54 | Teema: EML29. märtsil kl 14–17 Tallinnas, Eesti Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2)PÄEVAKORD
1. EML 2005. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Audiitori valimine
3. Juhatuse liikme ennetähtaegne tagasikutsumine
4. Põhikirja uue redaktsiooni vastuvõtmine
5. Liikmemaksude suuruse muutmine
6. Juhatuse liikmete tasustamise korra kinnitamine
7. Maksuplatvorm

Osavõtust teatada 27. märtsini tel 626 4190 või e-posti aadressil - info@maksumaksjad.ee
Täpsem info tel 626 4190 ja 626 4198 või e-posti aadressil - info@maksumaksjad.ee

Online registreerimine: KLIKKA SIIN

NB!
Tulenevalt EML põhikirja punktist 3.6 ning mittetulundusühingute seaduse § 21 lõikest 5 saab liikmeid esindada ühingu teine liige lihtkirjaliku volikirja alusel.
Hääletamisel on igal Ühingu liikmel üks hääl. Otsustused langetatakse lihthäälteenamusega. Iga Ühingu liige võib Üldkoosolekul esindada üht Ühingu liiget viimase kirjaliku volikirja alusel.
Teade pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Teate www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/article.php?storyid=7