Eesti maksuseadused 2012 koos rakendusaktidega

Kuupäev 10.01.2012 22:25:28 | Teema: EML

Koostajad ja tekstide toimetajad on Martin Huberg, Gaily Kuusik ja Madis Uusorg.
Kommentaaride autor on Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent ja EML juhatuse liige dr. iur. Lasse Lehis.

Kolmeköitelises kogumikus on avaldatud kõik maksuseadused, nende rakendamiseks antud määrused ja vormid, kommentaarid ning maksualaste Riigikohtu lahendite loetelu. Õigusaktid on avaldatud seisuga 1. veebruar 2012.

Maksuseaduste kommentaare uuendatakse ja täiendatakse iga aasta. Lisaks vahepealsetele seadusemuudatustele täiendatakse kommentaare ja viidetega uuemale kohtupraktikale ning erialakirjanduses väljatoodud või praktikas esilekerkinud probleemidele.

NB: EML liikmete jaoks sisaldub kogumiku ühe eksemplari hind liikmemaksu arves ning raamatu saamiseks ei pea eraldi tellimust vormistama. EML liikmed saavad soovi korral osta lisaeksemplare soodushinnaga 10 eurot. Tavaostjale kehtib hind 25 eurot.

Raamatu tellimusi saab vormistada SIIN
Teade pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Teate www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/article.php?storyid=63