Maksukonverents 11.11.2011 (lisatud ettekannete slaidid)

Kuupäev 01.11.2011 8:18:31 | Teema: EML

Eesti Maksumaksjate Liit ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus korraldasid 11. novembril 2011.a Tallinnas maksukonverentsi. Konverents keskendus kahele Euroopa Komisjoni maksueelnõule – 16. märtsil 2011 esitatud äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) ning 28. septembril 2011 esitatud finantstehingute maksu (FTT) ettepanekutele.

Euroopa Komisjoni poolt tutvustasid eelnõusid pr Ioanna Mitroyanni ning hr Bogdan-Alexandru Taşnadi maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadist, kes on aktiivselt osalenud nende ettepanekute väljatöötamises. Eesti seisukohti tutvustasid Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna peaspetsialist Marko Talur ning Rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali. Erasektori seisukoha edastasid Ernst &Young Baltic partner ja EML nõukoja liige Ranno Tingas ning Swedbanki juriidilise osakonna juhataja Riho Roopõld.

Ettekannete slaidid:

Ioanna Mitroyanni (CCCTB), vt siit

Marko Talur (CCCTB), vt siit

Ranno Tingas (CCCTB), vt siit

Bogdan Taşnadi (FTT), vt siit

Veiko Tali (FTT), vt siit

Riho Roopõld (FTT), vt siit

Rahandusministeerium esitas 16.11.2011. a Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ettepaneku: Nõukogu direktiiv, milles käsitletakse finantstehingute maksu ühist süsteemi ja millega muudetakse direktiivi 2008/7 (KOM(2011) 594 lõplik) kohta.

Eesti seisukohti vt siit.

Seletuskirja Eesti seisukohtade osas vt siit.
Teade pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Teate www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/article.php?storyid=61