Eesti maksuseadused 2011 koos rakendusaktidega ja Lasse Lehise kommentaaridega

Kuupäev 05.02.2011 17:19:06 | Teema: EML


Koostajad ja tekstide toimetajad on Martin Huberg, Gaily Kuusik ja Madis Uusorg.

Kommentaaride autor on Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent ja EML juhatuse liige dr. iur. Lasse Lehis.

Kolmeköitelises kogumikus on avaldatud kõik maksuseadused, nende rakendamiseks antud määrused ja vormid, kommentaarid ning maksualaste Riigikohtu lahendite loetelu. Õigusaktid on avaldatud 1. aprilli 2011 seisuga, osaliselt on avaldatud ka hiljem jõustuvad muudatused.

Maksuseaduste kommentaare uuendatakse ja täiendatakse iga aasta. Lisaks vahepealsetele seadusemuudatustele täiendatakse kommentaare ja viidetega uuemale kohtupraktikale ning erialakirjanduses väljatoodud või praktikas esilekerkinud probleemidele. Selle aasta väljaandes on esmakordselt eraldi artiklina toodud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingute kommentaar.

EML liige saab raamatu ühe eksemplari tasuta ning ei pea raamatu saamiseks tellimust vormistama. EML liikmetel on võimalik osta lisaeksemplare soodushinnaga 10 eurot. Tavaostjatele kehtib müügihind 25 eurot.

Raamatu tellimusi saab vormistada SIIN

Teade pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Teate www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/article.php?storyid=57