Maksundusalaste uurimistööde võistlus 2010

Kuupäev 18.01.2010 17:00:00 | Teema: EML


Julgustamaks maksundusalaste uurimuste kirjutamist, kuulutab Maksumaksjate Liidu Fond välja maksundusalaste uurimistööde võistluse. Üritust toetavad Eesti Maksumaksjate Liit ning AS PricewaterhouseCoopers*.

Osalemistingimused

  • Konkursile esitatud töö peab olema otseselt või kaudselt maksundusega seotud.
  • Esitatud töö võib olla nii õpingute raames valminud kui ka spetsiaalselt konkursile kirjutatud uurimus. Töö ei tohi olla varem avaldatud.
  • Töö tuleb esitada eesti või inglise keeles, hiljemalt 15. juuniks 2010 elektronpostiga aadressile: voistlus@maksumaksjad.ee.
  • Tööle tuleb lisada andmed töö esitaja ja töö kohta (õppeasutus, pealkiri, juhendaja, kaitsmise või valmimise aeg jms).

Auhinnad

Töid hindab komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse ja nõukoja liikmed ning toetajate esindajad. Konkursi tulemused tehakse avalikult teatavaks. Parimate tööde autoritele on ette nähtud rahalised auhinnad. Auhinnafond on:

45000 krooni

Täiendav rahaline eriauhind 5000 krooni on PwC poolt pandud välja majanduseriala üliõpilastele silmapaistva töö eest siirdehindade (transfer pricing) teemal.

Võitjad saavad lisaks tasuta pääsme PwC maksukonverentsile. Teiste tähelepanuväärsete tööde autoritele antakse ergutusauhinnana välja ajakirja MaksuMaksja aastatellimus ja EML maksualaseid publikatsioone.

Kõik tööd tehakse huvilistele kättesaadavaks EML raamatukogus. Parimate tööde kokkuvõtted avaldatakse ajakirjas MaksuMaksja.

Auhinnad antakse võitjatele üle EML maksukonverentsil 7. oktoobril 2010.

Informatsioon varasemate aastate võitjate ning auhinnatud tööde teemade kohta leiab siit.

Täiendav info aadressil voistlus@maksumaksjad.ee või telefonil 5344 9239 (Erki Uustalu).


* PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon (www.pwc.ee). PwC maksunõustajad aitavad klientidel leida toimivaid maksusäästlikke ärilahendusi ning ennetada maksuriske, parima tulemuse saavutamisele aitavad kaasa erialane spetsialiseerumine, pikaajaline kogemus Eesti turul ning hea ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele.
Teade pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Teate www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/article.php?storyid=52