Keeleoskusnõuete teabepäev 16. jaanuaril Tallinnas

Kuupäev 07.01.2009 22:00:00 | Teema: EML

Tööandjate keskliit kutsub ettevõtjaid 16. jaanuaril toimuvale tasuta teabepäevale, kus Haridus- ja Teadusministeerium tutvustab keeleseaduse nõudeid, mis vastavalt valitsuse 26. juunil 2008 kehtestatud määrusele nr 105 "Avalike teenistujate, töötajate ning füüsilisest isikust ettevõtjate eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded" panevad mõningase vastutuse ka tööandjale.
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabepäev "Keeleoskusnõuetest tööandjale"
16. jaanuar 2009 kell 11-13
Tööandjate Maja, Tallinn, Kiriku 6

Kava
1. Keeleseadusest tulenevate eesti keele oskusnõuete kehtestamine valitsuse määruses – üleminek Euroopa Nõukogu keeleoskustasemeteleJaak Viller ja Maie Soll, Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakond
2. Keeleoskusnõuete kehtestamise põhimõtted ja tööandja vastutus keelenõuete täitmise eest Ilmar Tomusk, Keeleinspektsioon
3. Eesti keele eksami areng Andres Ääremaa, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Ministeeriumi esindajad soovivad ka veidi suhelda tööandjatega keeleteemadel. Parasjagu on ettevalmistamisel võõrkeelestrateegia rakenduskava, mille usaldusväärseks muutumiseks on vajalik saada ülevaade, milliseid töötajate keelelisi vajadusi tööandjad näevad ette. Samuti ootavad ministeeriumi esindajad vastastikust mõttevahetust, mida sellel alal peaks tegema riik ja mida teeksid tööandjad ise.

Infopäeval osalemine on tasuta.
Registreeru siin:http://uuring.ettk.ee/index.php?id=1912

Teade pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Teate www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/article.php?storyid=44