2007. aasta maksuseaduste kogumik on ilmunud

Kuupäev 11.06.2007 7:50:00 | Teema: EML

Raamatu "Eesti maksuseadused koos rakendusaktidega" 2007. aasta maksuseaduste kogumik on ilmunud ja 
edastatud Eesti Postile liikmetele ja ettetellijatele laialisaatmiseks.
Iga EML liige, kellel on 2007. aasta liikmemaks tasutud, saab raamatu ühe eksemplari tasuta. 
Raamat postitati liikmeregistrisse kantud postiaadressil.
Samuti on raamat välja saadetud kõigile mitteliikmetele ja lisaeksemplari ettetellijatele, kellel on arve tasutud.
EML liikmed saavad jätkuvalt osta lisaeksemplare soodushinnaga 168 krooni. 
Mitteliikmetele kehtib hind 399 krooni. Raamat saadetakse postiga pärast arve tasumist.
Raamatu kättesaamisega seotud probleemidega või lisaeksemplaride tellimise sooviga palume pöörduda 
klienditeenindaja poole:
Leelo Sullakatko
telefon 6264198
e-post leelo@maksumaksjad.ee
Raamatu tellimusi saab vormistada ka kodulehel rubriigis POODTeade pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Teate www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/article.php?storyid=21