EML üldkoosolek

Kuupäev 20.03.2007 9:32:04 | Teema: EML

29. märtsil kl 10-13
Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis (Tõnismägi 2)

PÄEVAKORD:

1. EML 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (Aruandega saab tutvuda siin)
2. Audiitori ennetähtaegne tagasikutsumine, uue audiitori valimine
3. EML juhatuse valimine

Osavõtust teatada 27. märtsini tel 626 4197 või e-posti aadressil koolitus@maksumaksjad.ee.

Täpsem info tel 626 4197 ja 626 4198 või e-posti aadressil koolitus@maksumaksjad.ee.

Elektroonseks registreerimiseks saatke e-post aadressil koolitus@maksumaksjad.ee

NB!
Tulenevalt EML
põhikirja punktist 5.7 ning mittetulundusühingute seaduse § 21 lõikest 5 saab liikmeid esindada ühingu teine liige lihtkirjaliku volikirja alusel.

Hääletamisel on igal Ühingu liikmel üks hääl. Otsustused langetatakse lihthäälteenamusega. Iga Ühingu liige võib Üldkoosolekul esindada üht Ühingu liiget viimase kirjaliku volikirja alusel.Teade pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Teate www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/article.php?storyid=18