Riigikohus: maksuintressi määr on põhiseadusega kooskõlas

Kuupäev 31.03.2017 10:00:00 | Rubriik: EML

Riigikohus tegi 29. märtsil otsuse, millega jättis maksuintressid jõusse. Seega, Tallinna Halduskohtu otsustes esitatud taotlused maksukorralduse seaduse sätete kehtetuks tunnistamise osas jäid rahuldamata.
Olgu siinkohal meenutatud, et EML tunnustas nende lahendite tegijat Kadriann Ikkoneni eriauhinnaga: "Kohus leidis, et intressimäär 0,06% päevas on ebamõistlikult kõrge, sest ei arvesta finantsturgudel toimunud arenguid. EML hindab kõrgelt kohtuotsuse põhjalikku analüüsi, kus võeti vaatluse alla maksuintressi olemus ja võrreldi maksuintressi määra muude sarnaste finantsinstrumentide määradega nii Eestis kui mujal maailmas."

Vt siit: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=1989

Tutvu Riigikohtu otsusega siit: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222583356
Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=9365