Kui maksukorralduse ja elektroonilise side seaduse muudatused peaksid praegusel kujul läbi läbi minema, oleks ametil õigus küsida sideettevõttelt näiteks liitumislepingu sõlminud kliendi nime ja kontaktandmeid, sõlmitud lepingu liiki ning infot väljastatud arvete ja nende tasumise kohta.