86 protsenti e-sigareti kasutajatest suitsetab nikotiiniga e-sigarette

Kuupäev 10.12.2014 9:20:10 | Rubriik: EML

Üle-eestilisest küsitlusest selgus, et 9% suitsetajatest tarbib e-sigarette ja 86% e-sigarettide tarbijatest suitsetab nikotiiniga e-sigarette. Nikotiiniga e-sigarettide tarbijatest 58% kasutab ainult nikotiiniga täitevedelikke ja 28% paralleelselt nii nikotiiniga kui ka nikotiinita vedelikke.

„E-sigarettide nikotiinivedelikke müüakse suures osas käest kätte või tellitakse välismaistest veebipoodidest, jättes sellega riigi ilma käibemaksust, rääkimata aktsiisitulust. Näeme suurt vajadust luua Eestis õiguslik keskkond, et e-sigarettide nikotiinivedelikud lõpuks aktsiisiga maksustada — see oleks riigieelarvesse vajalik ja teretulnud lisaallikas!“ ütles Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liige Lasse Lehis.

Pooled kasutajatest (49%) hangivad e-sigarettide nikotiinivedelikud poest, kus müüakse e-sigarette. Kolmandik (31%) ostab nikotiinivedelikke kellegi käest oma tutvusringkonnast, viiendik (19%) tellib neid internetist ning kümnendik (11%) ostab interneti kaudu välismaa e-sigaretipoest. Otse e-sigarettide edasimüüjalt või maaletoojalt (mitte poest) ostab nikotiini sisaldavaid vedelikke 15% nende kasutajatest. Küsimusele, kust te tavaliselt hangite nikotiiniga e-sigarettide vedelikke, oli võimalik anda mitu vastusevarianti.

„Ligi kümnendik suitsetajatest tarvitab e-sigarette, 86% neist just nikotiiniga e-sigarette, mis näitab, et see ei ole Eestis enam sugugi uus või marginaalne küsimus, vaid üha suureneva tarbijaskonnaga tooterühm,“ põhjenda Lasse Lehis.

„Maksu- ja Tolliametil on tulnud nikotiiniga e-sigaretivedelikega üha rohkem kokku puutuda, näiteks tellitakse neid posti kaudu välismaistest veebipoodidest, omamata selleks Ravimiameti luba. Tollikontrolli hirmus on e-sigaretivedelike ametlik import vähenemas, otsitakse võimalusi tollist mööda minna. Ka MTA hinnangul on e-sigarettide tarvitamine mitmel aastal järjest kasvanud ja asendanud sigarettide legaalset turuosa, mis vähendab tubakaaktsiisi laekumist,“ sõnas Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Koidu.

Nikotiiniga e-sigarettide müügi legaliseerimist Eestis pooldab üle poolte (56%) e-sigarettide kasutajatest. Samas 12% arvab, et müüki kindlasti ei tuleks legaliseerida, sest praegu saab nikotiiniga vedelikke osta odavamalt. Seda, et praegune süsteem töötab piisavalt hästi ja legaliseerimist pigem ei ole vaja, leidis 13% vastajatest. Küsimusele ei osanud vastust anda 19% vastajatest.

„Üle poole elanikkonnast leiab, et e-sigarettide kasutamine on viimase kahe aastaga kasvanud. E-sigarettide üha laialdasem tarbimine oli aimatav, kuid uuringust selgus, et nikotiiniga e-sigarettide kasutajate arv on arvatust palju suurem,“ ütles Turu-uuringute AS uuringujuht Iivi Riivits-Arkonsuo.

Viimase kahe aasta jooksul on 39% inimeste arvates e-sigarettide tarbimine kindlasti kasvanud ja 19% arvates pigem kasvanud. Vaid üks protsent elanikkonnast leiab, et e-sigarettide tarbimine ei ole kindlasti kasvanud ja 6% leidis, et pigem ei ole. Ülejäänud ei osanud küsimusele vastata.

Turu-uuringute AS küsitles novembris e-sigarettide kasutajaskonna suuruse ja tarbimisharjumuste väljaselgitamiseks Eestis tuhandet inimest alates 18. eluaastast. Uuringu tellis Eesti Maksumaksjate Liit.Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=6804