Oluline osa Eestist kogutavatest maksudest on sihtotstarbelised. Nii makstakse kogutud sotsiaalmaksust pensione ja tervishoikulusid.