Metsa ostjad ja müüjad peavad esitama andmed Maksu- ja Tolliametile

Kuupäev 07.02.2007 12:50:48 | Rubriik: MTA

1. jaanuarist 2007 kehtima hakanud uute õigusaktide (uue metsaseaduse ning keskkonnaministri määruse nr. 84) kohaselt on mitmeid muudatusi raieõiguse ja metsamaterjali andmete esitamisel.

Kuni käesoleva aastani pidid metsaga tegelevad äriühingud esitama info metsatehingute kohta kahele ametkonnale - metsamaterjali omandamise kohta maksuhaldurile ning raieõiguse ja metsamaterjali müügi kohta asukohajärgsele keskkonnateenistusele.
Alates 2007. aastast tuleb kõigil raieõiguse ja metsamaterjali müüjatel ning ostjatel esitada teatis kvartali jooksul müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile.

Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatise peavad esitama kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes on müünud või ostnud metsamaterjali või raieõigust.
Teatis esitatakse Maksu- ja Tolliametile müügi- või ostutehingu sooritamise kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks.
Esimest korda esitatakse teatis 2007. aasta esimeses kvartalis tehtud raieõiguse või metsmaterjali ostu- ja/või müügitehingute kohta 10. aprilliks 2007.

Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatist saab esitada e-maksuameti kaudu või pabervormil.
Pabervormi (vorm RMMOMT) ja märkused vormi täitmiseks leiate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.
Metsamaterjali teatise elektroonilise esitamise võimalus on e-maksuametis alates aprilli algusest, samaks ajaks valmib ka xml-faili laadimise programm.

Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=5072

Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=517