11 000 töötut käisid tegelikult salaja tööl

Kuupäev 01.11.2012 8:45:59 | Rubriik: E24

Kristina Traks kirjutab E24-s, et Maksu- ja Tolliamet tuvastas 2010. aastal 59 juhtumit, kus kirjade järgi töötu inimene tegelikult salaja tööd tegi. Töötukassa töötajate hinnangute järgi aga töötab «mustalt» peaaegu iga viies töötu.
Riigikontroll küsis töötukassa töötajate hinnanguid mustalt töötavate registreeritud töötute arvu kindlaks tegemiseks ja need näitasid, et eelmise aasta aprillis-mais võis tegelikult salaja tööd teha ca 11 000 inimest ehk peaaegu iga viies registreeritud töötu.

Loe edasi: http://www.juhtimine.ee/1024622/11-000-tootut-kaisid-tegelikult-salaja-tool
Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=5099