Riigikohtu otsus võrdsustab töötaja tarbijaga

Kuupäev 26.10.2011 13:12:06 | Rubriik: Raamatupidaja.ee

Klen Laus kirjutab Raamatupidaja.ee-s, et töölepingule kohalduvad võlaõigusseaduse üldosa põhimõtted. Nii tulenevad võlaõigusseadusest muuhulgas nõuded täita oma kohustusi vastavalt lepingu tingimustele, tegutseda heas usus ja mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt.
Võlaõigusseaduse üldosa kohaldamine töösuhtele peaks andma lepingupooltele kindluse, et töölepingut tuleb täita kooskõlas lepinguõiguse üldiste põhimõtetega. Paraku ei ole võlaõigusseaduse üldosa kohaldamisega alati tagatud töösuhete selgus ja kindlus.

Loe edasi: http://www.raamatupidaja.ee/blog/2011/10/26/riigikohtu_otsus_vordsustab_toovotja_tarbijaga

Tutvu kohtuotsusega siit: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-39-11
Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=4385