kuumal augustikuul maksis Eesti töötukassa töötuskindlustushüvitist 10 635 inimesele, kokku üle 2,8 miljoni euro.