Ilmus Roheline raamat käibemaksu tuleviku kohta

Kuupäev 24.01.2011 13:44:14 | Rubriik: EML

Euroopa Komisjon algatas ulatusliku avaliku arutelu EL käibemaksusüsteemi tugevdamise ja parandamise üle.
Arutelu eesmärgiks on anda kodanikele, ettevõtjatele ja liikmesriikidele võimalus väljendada oma mõtteid ja vaateid aktuaalsete käibemaksuga seotud probleemide ja nende võimalike lahendusviiside kohta. Komisjon kasutab arutelu tagasisidet selleks, et otsustada, missugune on parim lähenemisviis stabiilsema, usaldusväärsema ja tõhusama käibemaksusüsteemi loomiseks tulevikus.

Komisjon kutsub kõiki huvitatuid 31. maini 2011 avalikku arutellu oma panust andma. Saadud tagasiside põhjal koostab komisjon 2011. aasta lõpus teatise, milles esitab tulevase käibemaksusüsteemi prioriteedid.

Täiendavat teavet rohelise raamatu, samuti selle tehnilise lisa kohta võib leida aadressilt: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm.

Rahandusministeeriumi pressiteade: http://www.fin.ee/index.php?id=106991
Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=3985