Valitsus kavatseb muuta üleliigse laovaru tasu seadust

Kuupäev 13.10.2006 6:30:28 | Rubriik: Äripäev

Äripäev online vahendab valitsuse kabinetinõupidamisel arutatut, kus valitsus tegi põllumajandusministeeriumile ülesandeks alustada üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamist.

5. oktoobril tegi riigikohtu halduskolleegium otsuse, et üleliigse laovaru tasu seaduse § 6 lõige 1 on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Riigikohus leidis, et üleliigse laovaru tasu seaduse regulatsiooni on võimalik täiustada, korrigeerides seda paindlikumaks ja kohaldada pärast täiustamist. Otsuse terviktekst http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-33-06.

Kabinetinõupidamise otsuse kohaselt tuleb ministeeriumidel ja riigikantseleil esitada riigikohtu otsuses toodud seisukohta arvestavad ettepanekud üleliigse laovaru tasu seaduse muutmiseks põllumajandusministeeriumile 26. oktoobriks. Seadusemuudatuse ettevalmistamisel tuleb põhjalikult kaaluda võimalusi, kuidas kooskõlas Euroopa Liidu õiguse ja Euroopa Komisjoni seisukohtadega muuta üleliigsete laovarude määramine paindlikumaks ja seeläbi isikule soodsamaks.

Lisaks tuleb esitada ettepanekud riigi seisukoha kujundamiseks kohtumenetluses olevates haldusasjades, kus on vaidlustatud põllumajandustoodete, sealhulgas suhkru, üleliigse laovaru määramist, põllumajandusministeeriumile hiljemalt 17. oktoobriks. Riigi vastu on halduskohtusse esitatud 35 kaebust põllumajandustoodete, sealhulgas suhkru, üleliigse laovaru ja üleliigse laovaru tasu määramise vaidlustamiseks.

Loe allikat: http://www.ap3.ee/Default.aspx?link=http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=58bbd96c-95dd-4053-81a5-c54ba0ff2333

Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=335