FIEde keskmine tulu oli ligi 148 tuhat krooni

Kuupäev 28.09.2006 6:42:46 | Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliameti (MTA) pressiteates märgitakse, et MTA tulude deklareerimise andmed näitasid, et keskmiselt deklareerisid füüsilisest isikust ettevõtjad (FIEd) suurimat tulu 2005. aasta eest Põlva ja Lääne-Viru maakonnas, kus tulu aastas ületas 200 tuhandet krooni. Keskmine tulu ettevõtlusest oli 2005. aastal 147 800krooni, eelmisel aastal oli sama summa 137 270 krooni.

Madalaimad keskmised tulud olid Saare maakonnas ja Tallinnas, jäädes vastavalt 110 100 ja 117 600 krooni juurde. Põlvamaal ja Lääne-Virumaal oli samad numbrid 222 300 ja 205 300 krooni aastas. FIEde keskmiste tulude vahemik erineb Eesti eri regioonides üle 100 000 krooni.
Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna juhataja asetäitja Hannes Udde ütles, et siin on oluline tähele panna, et tegemist on keskmistega, kus kokku on löödud nii nende FIEde tulud, kes teevad seda põhitegevusena, kui ka nende FIE-de tulud, kes saavad ka palgatulu teise tööandja juures. "Näiteks võib FIE tegeleda palgatöö kõrvalt ka korteri välja üürimisega. Seega ei saa ainult nende numbrite põhjal järeldusi teha", ütles ta.
Kulusid deklareeriti 51 412 deklaratsioonis kogusummas 6 771 197,3 tuhat krooni. Keskmiselt suurimaid kulusid deklareeriti Põlvamaal ja Lääne-Viru maakonnas (vastavalt 234 000 ja 191 700 krooni). Samades piirkondades olid ka suurimad keskmised ettevõtlustulud. Keskmisest väiksemaid kulusid deklareeriti Tallinnas ja Saare maakonnas vastavalt 88 900 ja 103 000 krooni.
Tulu, millelt tuleb ka maksud maksta, deklareeris 31 032 füüsilisest isikust ettevõtjat, mis on 58,1 % kogu deklareerinute hulgast. Keskmiselt deklareeriti maksustatavat tulu 27 300 krooni aastas. 2004. aastal oli sama number vastavalt 21 920 krooni. Hannes Udde ütleb, et see teeb tulu kasvuks 24,5 protsenti , mis on suurem, kui üldine tulu kasv isiku kohta 2005. aasta tuludeklaratsioonides, kus see oli 16 protsenti. Ülejäänutel oli tulud ja kulud kas nullis või oli tegevus kahjumis.
Kõige suuremat keskmist maksustatavat tulu deklareeriti Tallinnas (36 800 krooni), Harju maakonnas (35 000 krooni) ja Järva maakonnas (24 700 krooni). Madalaimad maksustatavad tulud olid Narvas (14 300 krooni), Ida-Viru maakonnas (16 700 krooni) ja Jõgeva maakonnas (17 500 krooni).
FIEdest, kes said tulu ainult ettevõtlusest, deklareeris maksustatavat tulu 18 955 isikut kogusummas 633 482,2 tuhat krooni, mis teeb keskmiseks tuluks 33 400 krooni aastas.
Eelmise, 2005. aasta eest, olid kohustatud tuludeklaratsiooni A-vormile lisaks esitama ettevõtlusest saadud tulude vormi E kõik 78 263 FIEt, kes olid 2005 aasta jooksul registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana. Samuti oli kohustus esitada E-vorm ka juhul kui ettevõtlust ei toimunud.
Kokku laekus 01.07.2006 maksuhaldurile 53 445 ettevõtlustulu deklaratsiooni, nendega, kel deklaratsioon esitamata, tegelevad ameti klienditeenindajad edasi.

Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=4461

Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=305