Tulumaksu juurdemaksmise ja tagastamise tähtaeg on 2. oktoobril

Kuupäev 21.09.2006 7:55:22 | Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet juhib oma pressiteates tähelepanu sellele, et 2. oktoobril on tulumaksu juurdemaksmise tähtaeg füüsilisest isikust ettevõtjate ja kõikide nende isikute puhul, kes said kasu vara võõrandamisest läbi aktsiate, kinnisvara või muu vara müügi. Selleks ajaks ootab maksuhaldur 12 471 isikult kokku 710 miljonit krooni.

Teine oktoober on ka tulumaksu tagastamise kuupäevaks ettevõtlustulu ja kasu vara võõrandamisest deklareerinutele, kuigi neid tululiike deklareerivad isikud maksavad enamasti tuludeklaratsioonide alusel tulumaksu juurde. Kõikide teiste puhul oli tulumaksu tagasi- ja juurdemaksmise tähtajaks 1. juuli.
2005. aasta tuludeklaratsioonide alusel tagastati enammakstud tulumaks rohkem kui 423 tuhandele isikule kogusummas 1059,8 miljonit krooni. Juurdemakseid deklareeriti 19577 tuludeklaratsioonis 768 miljoni krooni ulatuses.
Võrreldes eelmise aastaga suurenes juurdemääramisega tuludeklaratsioonide arv 16 protsendi võrra. Samuti suurenes üle kahe korra juurdemääramisele kuuluv keskmine summa, mis 2004. aasta eest moodustas 16 390 krooni ning 2005. aasta eest 39 230 krooni.
Kõikidele klientidele, kes peavad 2. oktoobril tulumaksu juurde maksma, saatis maksuhaldur augusti lõpus välja maksuteated. Juhul, kui klient teab oma juurdemaksmise kohustusest, kuid pole seni maksuteadet saanud, palume pöörduda oma piirkondliku maksu- ja tollikeskuse poole. Paberil maksuteateid ei saadetud juhul, kui klient avaldas e-maksuameti kaudu soovi saada elektroonilist maksuteadet.
Täiendavate küsimuste puhul palume pöörduda oma asukohajärgse Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroo poole. Teenindusbüroode kontaktandmed leiate
Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee või paketipõhise hinnaga infotelefonile 1811 helistades. Kodulehel leiab ka maksu maksmiseks vajalikku infot viitenumbri ja pangakonto numbri kohta (http://www.emta.ee/?id=1680).
Tasumisele kuuluva summa suuruse saab teada ka e-maksuametis olevalt kontokaardilt, märkides perioodi lõpuks 3. oktoobrist hilisema kuupäeva (lingi kontokaardile leiate saldode all).
Maksu- ja Tolliametile esitati 2005. aasta eest kokku 502 175 tuludeklaratsiooni, nendest ühisdeklaratsioonid moodustasid 15,4 protsenti. Võrreldes 2004. aastaga suurenes esitatud tuludeklaratsioonide arv 32 tuhande võrra.

Vt MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=4454

Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=300