VALDEK MIKKAL: Mis saab pensionist?

Kuupäev 23.07.2009 6:28:33 | Rubriik: Päevaleht

Ees­ti pen­sionä­ri­de ühen­dus­te lii­du (EPÜL) te­le­fo­nid on kuu­mad nii­pea, kui jäl­le ker­ki­vad ot­se­selt või mee­dia pon­nis­tu­sel päe­va­kor­da ju­tud pen­sio­ni­de vä­hen­da­mi­sest või mak­sus­ta­mi­sest.

Pikemalt loe: http://www.epl.ee/artikkel/474031


Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=2880