Töötukassa määras hüvitisteks 59 mln krooni

Kuupäev 14.07.2006 11:11:11 | Rubriik: Äripäev

14.07.2006 Äripäev kirjutab, et Töötukassa on tänavu kuue kuuga määranud hüvitisteks 58,9 miljonit krooni.

Sellest summast on töötuskindlustushüvitisteks läinud 45,8 miljonit krooni, tööandja maksejõuetuse hüvitisteks ja töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitisteks 13,1 miljonit krooni. Sotsiaalmaksu on töötukassa tasunud hüvitistelt 10,2 miljonit krooni.

Tänavu esimesel poolaastal oli keskmine töötuskindlustushüvitise suurus 2996 krooni kuus. Eelmisel aastal oli samal ajal keskmine töötuskindlustushüvitis 2520 krooni kuus

Keskmine töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitis oli juunis 9326 krooni, kuue kuu keskmine oli 8369 krooni.

Täpsemalt loe: http://www.aripaev.ee/3281/uud_uudidx_328108.htmlArtikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=231