Maksuhaldur on eraisikutele tagastanud tulumaksu üle miljardi krooni

Kuupäev 04.07.2006 9:53:37 | Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet annab pressiteates teada, et eile, 3. juulil oli füüsilise isiku tulumaksu tagastamise ja juurdemaksmise tähtaeg ning tänaseks on Maksu- ja Tolliamet tagastanud enammakstud tulumaksu kõikidele klientidele, kellele see oli võimalik. Tulumaksu pole praeguseks tagasi saanud vaid vale kontonumbri või parandusdeklaratsiooni esitanud.

2005. aasta tuludeklaratsioonide alusel tagastati enammakstud tulumaks rohkem kui 422 tuhandele isikule kogusummas 1059 miljonit krooni.
Maksu- ja Tolliamet palub nendel, kes pole veel tulumaksu tagasi saanud, võimalusel kontrollida e-maksuametis oma deklaratsioonis oleva pangakonto numbrit ja vajadusel pöörduda piirkondliku maksu- ja tollikeskuse poole kontonumbri parandamiseks.
Juhul kui enammakstud tulumaks on juba kord tagasi saadud ja pärast esitatud parandusdeklaratsioon, automaatselt uut tagastust ei toimu. Töö parandusdeklaratsioonidega võtab aega ja uus juurdetagastus võib tulla peale 1. juulit.
Kui paber- või e-deklaratsioonis on soovitud, et tagastatav summa jääks tulevaste kohustuste katteks, siis tagastatakse enammakstud summa ainult kirjaliku avalduse alusel.

Maksuhaldur palub tähele panna, et juhul kui maksumaksja deklareeris kasu vara võõrandamisest või oli/on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), on tulumaksu tagastamise ja juurdemaksmise tähtajaks 1. oktoober, mitte aga 1. juuli.

2005. aasta eest esitati kokku üle 502 000 tuludeklaratsiooni, neist 82 protsenti läbi e-maksuameti. Paberil esitatud deklaratsioonide arv kasvas aastaga 6,1 protsenti ning e-deklaratsioonide üldarv ligi 16 protsenti. 93 protsendile klientidest, kes deklareerisid oma tulu läbi e-kanalite, tagastati tulumaks 5 tööpäeva jooksul.
Tulude deklareerimine on maksuhaldurile aasta olulisim teenindussündmus. Veebruaris-märtsis teenindas Maksu- ja Tolliamet 42 protsenti kogu vabariigi elanikkonnast, kokku üle 575 tuhande kliendi. Seejuures külastas Maksu- ja Tolliameti büroosid ligikaudu 125 000 maksumaksjat ning infotelefonile helistati ligi 73 000 korral.
Täpne ülevaade esitatud deklaratsioonidest koos koondandmete detailse analüüsiga valmib augusti lõpuks.
Vt pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=4224
Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=223