Kes vastutab maksudeklaratsiooni sisu eest?

Kuupäev 31.05.2006 6:54:55 | Rubriik: Päevaleht

31.05.2006 Eesti Päevalehe Ärilehes selgitab Eesti Kaubandus- Tööstuskoja jurist Mait Palts, et igasuguse deklaratsiooni esitamise ning selles sisalduvate andmete õigsuse eest vastutab selle allkirjastaja.


Riigikohus on oma hiljutises otsuses rõhutanud, et maksudeklaratsiooni (sh tollideklaratsiooni) allkirjastamine ei ole käsitatav pelgalt formaalsusena. Just deklaratsiooni allkirjastaja (maksukorralduse seaduse § 87 lg 1 kohaselt kirjutab deklaratsioonile alla maksukohustuslane, tema seaduslik esindaja või volitatud esindaja) pädevuses on langetada lõplik otsustus, millised andmed allkirjastatavasse deklaratsiooni kanda. Seejuures ei ole tähtsust sellel, kas deklaratsiooni täidab füüsiliselt allkirjastaja ise või mõni muu isik, samuti sellel, kelle initsiatiivil konkreetne kanne deklaratsiooni ühte või teise lahtrisse tehakse. Deklaratsiooni allkirjastades kinnitab allkirja andja deklaratsioonis sisalduvate andmete õigsust ja võtab selle eest vastutuse.

Pikemalt antud loost saab lugeda siit:
http://www.arileht.ee/artikkel_4949.html.

Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=193