Tallinn kavatseb Riigikohtus vaidlustada raamatupidamise seaduse sätted ja Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 17

Kuupäev 19.08.2008 11:40:00 | Rubriik: EML

Tallinna linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku esitada Riigikohtule taotlus tühistada põhiseadusega vastuolus olevad raamatupidamise regulatsiooni sätted.
"Kui vaadata riigi tulubaasi jagunemist, siis vastupidi arenenud Euroopa riikidele, kus kohalikele omavalitsustele on antud oma elu korraldamisel pea piiramatud õigused ja volitused, püütakse Eestis kohalikele omavalitsustele pandud kohustuste täitmine üha võimatumaks teha,” nentis abilinnapea Taavi Aas Raepressi teatel.

Vt Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti istungi päevakorrapunktide projekti päevakorrapunkt 27:
Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Taotluse esitamine Riigikohtule ja volituste andmine Toomas Vitsutile" (istungi protokoll, otsuse eelnõu, lisa ja seletuskiri): http://www.tallinnlv.ee/lvistung/bin/docview1.asp?docid=74346&UK=3FF48C9B70A2B9E6A5334C2A610AArtikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=1800