FIE-d peavad info riigilt saadud raha kasutamise kohta avalikustama

Kuupäev 17.05.2006 6:55:20 | Rubriik: Päevaleht

17.05.06 Eesti Päevalehes kirjutab Sigrid Laev, et uue avaliku teabe seaduse jõustumisel peavad riigilt raha saavad füüsilisest isikust ettevõtjad ja äriühingud avalikustama, mida nad saadud rahaga on teinud.

Seni kehtiva seaduse järgi peeti teabe valdajaks ehk ka teabe edastamise kohuslaseks mittetulundusühingut, sihtasutust või äriühingut, mille liige, asutaja või osaleja on riik, kohaliku omavalitsuse üksus või avalik-õiguslik juriidiline isik, ning seda teabe vallas, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest eraldatud vahendite kasutamist.
Seadusemuudatuse järgi pole enam oluline mitte riigi osalus, vaid teave riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest eraldatud raha kohta.
Eelnõu ette valmistanud e-riigi akadeemia direktori Ivar Tallo sõnul peavad FIE-d ja MTÜ-d võimaldama ligipääsu riigilt saadud raha kasutamise infole. “Aga see on ka igati loomulik, me räägime ju riigi rahast,” ütles Tallo.

Täpsemalt loe: http://www.epl.ee/artikkel_320844.html

Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=170