Täiendati madala maksumääraga territooriumide nimekirja.

Kuupäev 04.04.2006 8:14:26 | Rubriik: EML

Nimekirja territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks, lisati Türgi Vabariik ja Rumeenia.

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 10 sätestab madala maksumääraga territooriumi mõiste ning sama seaduse § 22 alusel tekib maksukohustus Eesti residendil, kelle kontrolli all on madala maksumääraga territooriumil asuv tulu saav juriidiline isik.

Samas aga § 10 lg 3 alusel kehtestab Vabariigi Valitsus nimekirja, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumiteks, olenemata TuMS § 10 lõigetes 1 ja 2 sätestatust.

Sellesse nimekirja kuulub 39 territooriumit. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2006. a määrusega nr 84 lisati nimekirja tagasiulatuvalt alates 1. jaanuar 2006 aasta Türgi Vabariik ja Rumeenia.Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=138