Mida tähendavad Euroopa teedel veoautode sinised TIR-sildid?

Kuupäev 23.01.2008 7:17:32 | Rubriik: Päevaleht

Priit Rum kirjutab Eesti Päevalehe Ärilehes, et Euroopa kaubaautod kasutavad piiriületuse hõlbustamiseks TIR-transiidisüsteemi. Kõik, kes on sõitnud Euroopa teedel, teavad sini-valgeid TIR-tahvleid tuhandetel TIR-transiidisüsteemi (Transports Internationaux Routiers) kasutavatel veoautodel ja poolhaagistel. Väike sinine tahvel tähendab veokijuhile, vedajale ja tarnijale kiiret ja tõhusat rahvusvahelist kaubavedu.

Kui kaubad läbivad rahvusvahelise maanteeveo kestel mitme riigi territooriumi, rakendavad tolliametnikud harilikult igas riigis oma kontrollisüsteemi ja -protseduure. Need on riigiti erinevad, kuid sisaldavad sageli veose inspekteerimist igal riigipiiril ja riiklikku tagatisnõuet, et katta riigi territooriumi läbiva veose võimalikke riskimakse. Igas transiidiriigis kohaldatavad eri meetmed nõuavad suuri kulutusi ning põhjustavad viivitusi ja häireid rahvusvahelises kaubaveos.

TIR-transiidisüsteem hõlbustab kaupade liikumist rahvusvahelises kaubanduses ja kindlustab transiidiriikidele nõutud tollitagatised ja garantiid. TIR-süsteem kergendab veokorraldajate tööd ja võimaldab samal ajal teha rahvusvahelist tollikontrolli. See asendab traditsioonilisi riiklikke protseduure, kaitstes tõhusalt tollitulusid igas riigis, kust kaup läbi toimetatakse. TIR-re˛iim pakub nii vedajatele kui ka tollile lihtsat, paindlikku, tasuvat ja turvalist tollire˛iimi piiriülesel rahvusvahelisel kaubaveol.

Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/majandus/415717

Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=1272