Jõustusid uued topeltmaksustamise vältimise lepingud

Kuupäev 02.01.2008 18:10:00 | Rubriik: Rahandusministeerium

1. jaanuarist 2008 lisandusid kolmekümne viiele senikehtinud topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingule veel kolm uut – maksuleping Luksemburgi, Gruusia ning Singapuriga.

Lepingud kõrvaldavad topeltresidentsuse tekkimise võimaluse, reguleerivad maksustamisõiguse jagamist riikide vahel, määratlevad diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise takistamise kohustuse.

Lepinguga luuakse maksumaksjatele siseriiklike õigusaktidega võrreldes soodsamad tingimused, mis tähendab, et täiendavaid õigusi maksustamiseks leping riigile ei anna. Kui tulumaksuseadus sätestab tulu maksustamiseks või Eesti residentide tulu topeltmaksustamise vältimiseks maksulepingust soodsamaid sätteid, rakenduvad tulumaksuseaduse sätted.

Ülevaade Eestis kehtivatest maksulepingutest on kättesaadav Rahandusministeeriumi koduleheküljel internetis aadressiga http://www.fin.ee/?id=3634.

Loe Rahandusministeeriumi pressiteadet: http://www.fin.ee/?id=79559

Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=1214