Kest tähtsam kui sisu?

Kuupäev 19.11.2007 8:01:14 | Rubriik: Äripäev

Toomas Trapido Eestimaa Roheliste erakonnast kommenteerib Äripäeva arvamusrubriigis Kaubandus-Tööstuskoja seisukohti pakendiseaduse muutmise eelnõule.

Kaubandus-Tööstuskoja esindaja heidab 8. novembri Äripäevas roheliste esitatud pakendiseaduse muutmise eelnõule ette, et see rikub õiguspärase ootuse põhimõtet. Tõepoolest, selle printsiibi järgimine on hea seadusloome eeldus. Seega taandub küsimus printsiibi defineerimisele.

Õiguspärase ootuse printsiibil on palju kandjaid. On pea võimatu leida seadusi, mil on vaid üks sihtgrupp. Ka pakendiseaduse puhul on lisaks firmadele olemas tarbijad, kelle huvides on tarbida säästlikumalt, pakendijääke tasuta taaskasutusse suunata. Seoses sorteerimata jäätmete vastuvõtukeelu rakendumisega 2008. aastast on endast järjest enam märku andnud ka omavalitsused, kelle huvides on tagada ettevõtjate turulesaadetud pakendite kokkukogumine-taaskasutamine.

Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3774/arv_kolumn_377401.html
Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=1073