Maksudest kõrvalehoidumise vastased reeglid

Kuupäev 07.05.2018 8:36:17 | Rubriik: EML

Käesoleva aasta aprillis saatis Rahandusministeerium kooskõlastusringile tulumaksuseaduse (TuMS) muutmise eelnõu, millega tõhustatakse maksudest kõrvalehoidmise vastaseid reegleid. Muudatuste jõustumine on kavas 2019. aasta alguses.

TuMS teksti lisatakse muu hulgas uus paragrahv üldise kuritarvituste vastase sättega. Tulumaksuga maksustamisel ei võeta edaspidi arvesse tehinguid või tehingute ahelat, mille põhieesmärk või üks põhieesmärkidest on saada maksueelis, mis on vastuolus kohaldatava maksuõiguse või välislepingu sisu või eesmärgiga, ega ole kõiki asjasse puutuvaid fakte ja asjaolusid arvesse võttes tegelik. Need tehingud võivad koosneda rohkem kui ühest vaheastmest või osast. Tehinguid või tehingute ahelat ei peeta tegelikuks, kui need ei ole loodud reaalsetel ärilistel põhjustel, mis kajastavad tegelikku majanduslikku sisu.

Vt Rahandusministeeriumi 19.04.2018 pressiteadet: https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/eesti-tohustab-maksudest-korvalehoidumise-vastaseid-reegleid

Vt eelnõu materjale valitsuse eelnõude infosüsteemist: http://eelnoud.valitsus.ee. Eelnõu pealkiri: Tulumaksuseaduse muutmise seadus. EIS toimiku number: RAM/18-0375
Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10524