Maksumaksja portaal - MTA - Kange alkoholi maksumärgil muutus kujundus - Uudised
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Uudiste arhiiv


RSS Feed « 1 ... 34 35 36 (37) 38 »

MTA : Kange alkoholi maksumärgil muutus kujundus

06.07.2007 10:59:33 (1386 )

Alates juulist väljastab Maksu- ja Tolliamet maksumärke, kus maksumärgi number on senise lasertrüki asemel trükitud musta värviga.

Loe edasi...

MTA : Maksu- ja Tolliamet ei ole nõudnud Lasse Lehise positsioonide muutust

04.07.2007 14:16:22 (1273 )

Maksu- ja Tolliamet teatab oma pressiteates, et maksuhaldur ei ole esitanud Riigikohtule kaebust Lasse Lehisega seonduvalt. Konkreetne mõttevahetus oli seotud sellega, et õigusmõistmise sõltumatus võis näida riivatud. Maksu- ja Tolliamet käsitles Riigikohtuga asjaolu, et halduskolleegiumi kohtunõunik, kes kandes ühiskonnas erinevaid rolle, peab kindlustama, et õigusmõistmise juures on kõrvale lükatud kõik muud huvid.

Loe edasi...

MTA : Üle 10.000 euro väärtuses sularaha tuleb deklareerida tollis

07.06.2007 12:38:47 (1402 )

Võitluseks rahapesu ning sellest tuleneva võimaliku terrorismi rahastamisega ja muude kuritegudega, tuleb alates 15. juunist 2007 kõikidel Euroopa Liidu piiri ületavatel reisijatel, kel on kaasas sularaha väärtusega üle 10 000 euro, deklareerida see tollis.

Loe edasi...

MTA : Ettevõtjad kipuvad eksima alkoholi klassi määratlemisel

07.06.2007 9:22:14 (1218 )

Maksu- ja Tolliamet juhib ettevõtjate tähelepanu alkoholi määratlemise õigsusele aktsiisideklaratsioonides, saates selle kohta teavituskirjad 67 ettevõtjale.

Loe edasi...

MTA : Maksuhaldur palub ettevõtetel pöörata tähelepanu pakendiaktsiisi deklareerimisele

06.06.2007 8:52:08 (1255 )

Eelmisel, 2006. aastal läbiviidud pakendiaktsiisi kontrollid näitasid, et 70 protsenti kontrollitud ettevõtteid ei olnud pakendi- ja pakendiaktsiisi seadusest tulenevaid kohustusi täitnud. Käesoleva aasta nelja kuuga on 75 protsenti läbiviidud kontrollidest lõppenud täiendava pakendiaktsiisi maksusumma määramisega.

Loe edasi...

MTA : 2007. aasta esimese kvartalis oli keskmine väljamakse töötaja kohta 9314 krooni

29.05.2007 12:17:14 (1518 )

Käesoleva aasta esimese kolme kuu jooksul töötajatele tehtud väljamaksete summa oli kokku ligi 16, 919 miljardit krooni ja seda maksti 605 495 isikule. Keskmine väljamakse kuus töötaja kohta on seega 9314 krooni.

2006. aasta IV kvartalis oli väljamaksete summa kokku 17 108 628 142 krooni ja seda maksti 612 384 isikule. 2006. aasta kolme viimase kuu keskmine tasu oli 9313 krooni.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on tavapäraselt IV kvartali väljamaksete numbrid alati kõrgemad. Kuna andmetest nähtub, et eelmise aasta 4. kvartali ja selle aasta 1. kvartali keskmise väljamakse numbrid on samas suurusjärgus, võib teha järelduse, et selle aasta algusest on palgatase tõusnud. Samuti on 20 744 inimese võrra vähenenud isikute arv, kes teenib tasu 0 - 9999 krooni kuus. Need isikud on liikunud kõrgematesse palgagruppidesse.

Loe edasi...

MTA : Deklareeritud tulu kasvas 22 protsenti

29.05.2007 5:48:10 (1284 )

Võrreldes 2005. aastaga on keskmine deklareeritud tulu kasvanud 22 protsenti, olles 2006. aasta kohta keskmiselt ühes tuludeklaratsioonis 115 000 krooni. Kokku deklareeriti tulu ligi 61,2 miljardi krooni eest. Suurimat keskmist tulu, 144 000 krooni deklaratsiooni kohta, deklareeriti Harjumaal (k.a Tallinn). Väikseim tulu oli Ida-Viru maakonna deklaratsioonides, keskmiselt ligi 85 000 krooni.

Loe edasi...

MTA : Maksukontroll tuvastas üle 850 miljoni krooni tasumata makse

08.05.2007 6:44:45 (1276 )

Maksu- ja Tolliamet tuvastas käesoleva aasta I kvartalis maksukontrolli tulemusel ligi 850 miljoni krooni ulatuses tasumata makse. Peamisteks rikkumisteks olid juriidiliste isikute puhul arvetevabriku teenuste kasutamine ning fiktiivsete arvete kasutamine. Füüsiliste isikute puhul oli peamiseks rikkumiseks kinnisvara ning aktsiate võõrandamisest saadud tulu deklareerimata jätmine.

Loe edasi...

MTA : Maksu- ja Tolliamet ootab tagasisidet läbiviidud kontrollide kohta

23.04.2007 10:05:06 (1717 )

Maksu- ja Tolliamet alustab sellest nädalast maksukontrolli läbinud ettevõtete hulgas tagasisideküsitluste läbiviimist.

Küsitluse eesmärgiks on saada tagasisidet kontrolli läbiviimise korrektsuse, koormavuse ja muu osas, samuti on oodatud ettepanekud kontrollitegevuse parandamiseks. Elektrooniline, Internetis täidetav küsimustik, edastatakse kvartali lõpus sama kvartali jooksul kontrolli läbinud ettevõtetele, sellele vastamine on vabatahtlik.

Loe edasi...

MTA : Täna on tähtaeg esitada teatis raieõiguse või metsamaterjali ostu -müügi kohta

10.04.2007 10:32:46 (1725 )

Maksu- ja Tolliamet palub tähele panna, et raieõiguse ja metsamaterjali müüjad ning ostjad peavaks tänaseks, 10. aprilliks, esitama teatise esimese kvartali jooksul müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta.

Loe edasi...

MTA : Muutunud seaduse alusel väljastatakse uued üleliigse laovaru maksuteated

10.04.2007 10:10:00 (1372 )

Seoses Riigikohtu otsuse ja sellest tulenevate muudatustega üleliigse laovaru tasu seaduses, on Põllumajandusministeerium ja Maksu- ja Tolliamet menetlenud uuesti üleliigse laovaru tasu kohustuste täitmist.

Loe edasi...

MTA : Kange alkoholi maksumärgi andmeid saab kontrollida SMSi teel

10.04.2007 9:58:30 (1464 )

Kange alkoholi maksumärkide kontrolliks rakendab Maksu- ja Tolliamet aprillist teenust, kus tarbijad saavad SMSi abil juba poes kontrollida, kas tegemist on ehtsa alkoholi või salajoogiga.

Loe edasi...

MTA : Läbi e-maksameti saab raieõiguse või metsamaterjali kohta teatist esitada 10. aprillist

04.04.2007 12:22:22 (1414 )

Maksu- ja Tolliamet palub tähele panna, et käesolevast aastast tuleb kõigil raieõiguse ja metsamaterjali müüjatel ning ostjatel esitada Maksu- ja Tolliametile kvartali jooksul müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta teatis. Esimesed teatised esitatakse 2007. aasta esimese kvartali kohta ja nende esitamise tähtaeg on 10. aprillil 2007.

Loe edasi...

MTA : Üle pooltel FIEdel on tänase seisuga tuludeklaratsioon esitamata

28.03.2007 9:20:00 (1555 )

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et tuludeklaratsiooni on kohustatud esitama kõik füüsilisest isikust ettevõtjad (FIEd). Tänase seisuga on oma tulud deklareerinud 31136 FIEt, amet ootab FIEdelt kokku 76279 deklaratsiooni.

Loe edasi...

MTA : Maksu- ja Tolliamet pöörab sel aastal enam tähelepanu klientide personaalsele teavitusele

28.03.2007 9:20:00 (1441 )

Selleks, et maksuhalduril oleks võimalik kliente operatiivselt teavitada neid puudutavatest olulistest küsimustest, algatab amet e-posti aadresside korrastamise ja kogumise kampaania. Üheks eesmärgiks on kaasaegse teenindusorganisatsioonina senisest enam kasutada elektroonilist teavitamist nii uudistest kui ka probleemsetest olukordadest.

Loe edasi...

MTA : Maksuhaldur juhib tähelepanu: pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine

23.03.2007 11:38:03 (1539 )

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et 1. aprillist tõusevad pensionid paljudel pensionäridel üle tulumaksuvaba pensioni ehk 3000 krooni. Sotsiaalkindlustusameti (SKA) andmetel on Eestis ligikaudu 9000 pensionäri, kelle pension prognoosi kohaselt tõuseb üle 3000 krooni ja seetõttu hakatakse nende pensionist tulumaksu kinni pidama.

Loe edasi...

MTA : Paljudel FIE-del on sotsiaalmaksu avansilised maksed tasumata

22.03.2007 7:55:52 (1567 )

Maksu- ja Tolliamet tuletab füüsiliset isikutest ettevõtjatele (FIEdele) meelde, et I kvartali sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaeg oli 15. märtsil. Tänase seisuga on 27 782 isikust, kel on sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise kohustus, maksu tasumata jätnud ligi 42 protsenti ehk 11 560 inimest.

Loe edasi...

MTA : Parandusdeklaratsiooni esitades võib tekkida maksuvõlg

22.03.2007 7:53:23 (1510 )

Maksu- ja Tolliamet palub klientidel, kes on teinud tuludeklaratsiooni parandusdeklaratsiooni, panna tähele asjaolusid seoses tulumaksu tagastuse tähtajaga ning olla tähelepanelik võimaliku maksuvõla tekkimise suhtes.

Loe edasi...

MTA : Homme on FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaeg

14.03.2007 14:00:00 (1356 )

Maksu- ja Tolliamet tuletab füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) meelde, et 15. märts on I kvartali sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaeg. Avansilisi makseid on kohustatud maksma kõik 15. märtsi seisuga Maksu- ja Tolliametis registreeritud või äriregistrisse kantud FIEd, kellele ei laiene sotsiaalmaksuseaduses sätestatud maksuvabastused.

Loe edasi...

MTA : Kinnisvara vahendusega tegelenud isikud maksid riigile ligi kolm miljonit

13.03.2007 9:21:03 (1373 )

Kinnisvara müügi- ja vahendustegevusega tegelenud isikutele saadetud märgukirjade tulemusena parandasid oma andmeid 2005. aasta tuludeklaratsioonil ligi 15 protsenti kirja saanutest, kogusummas kolm miljonit krooni.

Loe edasi...
« 1 ... 34 35 36 (37) 38 »
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo