Maksumaksja portaal - MTA - MTA: maksuvaba tulu soovitakse kätte saada ühekorraga - Uudised
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Uudiste arhiiv


RSS Feed « 1 (2) 3 4 5 ... 37 »

MTA : MTA: maksuvaba tulu soovitakse kätte saada ühekorraga

19.12.2018 15:00:00 (96 )

Maksu- ja tolliameti (MTA) läbiviidud küsitlus näitab, et pooled maksuvaba tulu kasutamisest loobunud inimesed on teinud seda soovist saada soodustus kätte ühekorraga peale tulude deklareerimist.

Loe edasi...

MTA : Eesti elanike maksutahte uuring 2018

19.11.2018 10:20:00 (214 )

Uuringu tulemused näitavad, et Eesti elanike maksualased hoiakud on maksude tasumist soosivad. Samas on vähemalt pooled elanikest võimaluse avanemisel valmis võtma vastu n-ö musta töötasu või tarbima makse mittetasuvate ettevõtete tooteid ja teenuseid. Hoiakujärgset käitumist takistavad: i) hinnang enda teadmiste osas; ii) vähene taju teiste inimeste positiivsest maksukäitumisest; iii) mõnevõrra puudulik riskitaju.

Loe edasi...

MTA : MTA töötajad pidasid kinni narkootikumide salakaubaveo organisaatori

14.11.2018 9:28:07 (168 )

Novembri alguses pidasid maksu- ja tolliameti (MTA) uurimisosakonna töötajad kriminaalasja raames kinni marihuaana ja kokaiini salakaubaveo organisaatori, riigisisese kulleri ning narkootilise aine ostja.

Loe edasi...

MTA : Liisingautodega saab taas üle idapiiri

28.09.2018 8:15:28 (181 )

Alates 26. septembrist saab taas Narva, Koidula ja Luhamaa piiripunktis üle piiri sõita liisingautodega ilma Venemaa tollis tagatisraha maksmata.

Loe edasi...

MTA : Liisingautodega saab üle idapiiri makstes tagatist

05.09.2018 11:44:00 (108 )

Alates eilsest on raskendatud liisitud sõiduautodega sisenemine Venemaale seoses seadusemuudatusega Venemaal. Piiri saavad ületada ainult need liisingautod, mille omanikud on nõus tasuma tagatisraha.

Maksu- ja tolliameti (MTA) piirikontrolli valdkonna juht Ants Kutti: „Kuna Vene toll MTAd muudatusest ette ei teavitatud, siis uurime hetkel täpsemalt, milles see seisneb ja kuidas piiriületus edaspidi võiks liisitud autodega toimuma hakata,“ ütles Kutti.

Loe edasi...

MTA : Teise kvartali mediaanväljamakse oli 1014 eurot

28.08.2018 7:35:36 (124 )

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel oli 2018. aasta teise kvartali mediaanväljamakse 1014 eurot. Töötajatele tehtud väljamaksete summa oli 2 009 748 082 eurot ja väljamakse tehti 567 786 inimesele. Võrreldes 2017. aasta II kvartaliga suurenes mediaan 57 euro võrra ehk 957 eurolt 1014 euroni, tol korral tehti väljamakseid 557 753 inimesele summas 1 870 403 368 eurot ehk üle 139 miljoni euro vähem.

Loe edasi...

MTA : MTA avas arvestuse e-teenuse

23.08.2018 7:10:00 (123 )

Alates tänasest on e-maksuametis/e-tollis (e-MTAs) kasutusel uuendatud arvestuse e-teenus, mis teeb maksu- ja tolliameti hallatavatest nõuetest ja kohustustest ülevaate saamise mugavamaks ning võimaldab paindlikult oma kohustuste eest tasuda.

Maksu- ja tolliameti teenuste osakonna juhataja Triin Raaperi sõnul on kõige silmatorkavamaks lihtsustuseks üleminek uuele kujundusele. „Uus kujundus lähtub põhimõttest, et vastava e-teenusega seotud toimingud oleksid kasutaja jaoks loogilises järjekorras ning võimalikult palju infot saaks ühest kohast kätte,“ ütles Raaper.

Loe edasi...

MTA : Kütusemahutid tuleb alates augustist registreerida

31.07.2018 12:10:00 (356 )

Alates 1. augustist tuleb vedelkütuse seaduse muudatuse tõttu registreerida mahutid, milles hoitakse või ladustatakse kütust. Lisaks tekib kütuse käitlejatele kohustus esitada maksu- ja tolliametile andmed kütuse nõuetele vastavuse kohta.

Loe edasi...

MTA : Maksu- ja tolliamet tänab ausaid maksumaksjaid

10.07.2018 20:08:20 (126 )

Maksu- ja tolliamet (MTA) alustas juulis ümbrikupalga vastase teavituskampaaniaga, et tänada ausaid maksumaksjaid ja juhtida tähelepanu hüvedele, mida me kõik makse makstes kasutada saame.

Loe edasi...

MTA : Ümbrikupalga saajate arv suurenes 13 protsendini

21.06.2018 13:11:31 (229 )

Täna avaldatud Eesti konjunktuuriinstituudi (EKI) varimajanduse uuringu tulemuste järgi kasvas ümbrikupalga saajate arv kaheksalt protsendilt 13 protsendile. Illegaalse alkoholi tarbimine on jäänud samale tasemele, kuid kasvanud on nende inimeste hulk, kes tarbivad salasigarette vahetevahel.

Loe edasi...

MTA : Läheneb kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklareerimise tähtaeg

18.06.2018 8:45:30 (109 )

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab meelde, et tulumaksusoodustusega ühingutel tuleb 2. juuliks esitada 2017. aasta kohta kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon.

Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kohta tuleb täita deklaratsiooni vorm INF 9, kus kajastatakse kõik ühingu saadud tulud ja nende kasutamine. Kindlasti peab andmed esitama ka siis, kui tulu 2017. aastal ei saadud ega kasutatud. Deklaratsiooni on võimalik esitada nii e-maksuametis/e-tollis, MTA teenindusbüroos kui ka saata postiga.

Loe edasi...

MTA : Eelmisel aastal kasvas jõudsalt väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu

04.06.2018 11:29:02 (117 )

Möödunud aasta tulude deklareerimist iseloomustab tulude kasv, mida saadi just tehingutest varadega. Kasu väärtpaberite võõrandamisest kasvas võrreldes eelmise aastaga 16,9 miljoni euro võrra, välismaal tehtud väärtpaberite kasu kasvas 6,9 miljonit eurot. Metsa müügist deklareeriti tulusid enam 6,8 miljoni euro võrra, muu vara müügist 8,7 miljonit eurot rohkem.

Üldiselt kasvas kõikide tulude deklareerimine, välja arvatud välismaalt saadud palgatulu, mis vähenes 13,7 miljoni euro võrra. Kokku deklareeris oma 2017. aasta tulu 659 591 inimest, mis on 25 920 inimese võrra vähem kui mullu.

Loe edasi...

MTA : Ettevõtjate hinnangul on ümbrikupalkade probleem süvenenud

30.05.2018 8:52:24 (114 )

Kaubandus-tööstuskoja ettevõtjate seas tehtud küsitlusest selgus, et viimaste aastate jooksul on kasvanud nende ettevõtjate hulk, kelle hinnangul makstakse Eestis ümbrikupalka üha rohkem. Maksu- ja Tolliamet on ümbrikupalkade maksmise vähendamise võtnud oma lähiaastate peamiseks prioriteediks.

Loe edasi...

MTA : Kaubata veokile ei kehti rahvusvahelisel veol kütuse aktsiisivabastus

18.05.2018 15:17:32 (146 )

Maksu- ja Tolliamet (MTA) juhib tähelepanu, et veokite standardses kütusepaagis olev kütus vabastatakse aktsiisist üksnes rahvusvahelisel kaubaveol – see tähendab kaubaveo toimumist vähemalt ühel suunal. Kui veok väljub Eestist ja siseneb riiki ilma haagiseta või tühja kaubaruumiga, siis ei ole tegemist rahvusvahelise kaubaveoga ning kütust aktsiisist ei vabastata.

Loe edasi...

MTA : Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.05.2018

17.05.2018 7:12:33 (143 )

MTA on oma kodulehel avaldanud alates 01.05.2018. a jõustunud käibemaksuseaduse muudatuste selgitused. Järgneb MTA tekst:

Loe edasi...

MTA : Maksuvaba tuluga tuleb arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel

17.05.2018 6:46:13 (130 )

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab meelde, et ebaregulaarsed sissetulekud, sealhulgas puhkusetasud võivad kuu lõikes muuta maksuvaba tulu suurust.

Loe edasi...

MTA : MTA kontrollib suvekuudel eramuehitust

16.05.2018 10:39:10 (195 )

Maksu- ja tolliameti (MTA) maksuaudiitorid külastavad suvekuudel taas rohkem eramute ehitusega tegelevaid äriühinguid, et välistada ümbrikupalkade maksmisest tekkivaid hilisemaid nõudeid töötajatele ja tööandjatele.

Loe edasi...

MTA : Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.05.2018

10.05.2018 9:54:59 (165 )

Maksuameti kodulehel on avaldatud esimesest maist jõustunud käibemaksuseaduse muudatused:
Maksuvabad sotsiaalteenused

Alates 1. maist 2018 on käibemaksuseaduse § 16 lõike 1 punktis 4 lisatud maksuvabade sotsiaalteenuste loetellu viis teenust, mis seni olid maksustatud 20% käibemaksuga. Need on:
1. vältimatu sotsiaalabi andmine, nt riide-, toiduabi või
2. ajutise peavarju tagamine abivajajale (sotsiaalhoolekande seaduse § 8)isikliku abistaja teenus (sotsiaalhoolekande seaduse § 27)
3. varjupaigateenus (sotsiaalhoolekande seaduse § 30)
4. täiskasvanute turvakoduteenus (sotsiaalhoolekande seaduse § 33)
5. võlanõustamisteenus (sotsiaalhoolekande seaduse § 44)

Loe edasi...

MTA : Salasigarettide vedajat karistati aastase tingimisi vangistuse ja riigist välja saatmisega

09.05.2018 8:04:41 (152 )

Aprilli viimastel päevadel kontrollisid maksu- ja tolliameti (MTA) uurimisosakonna töötajad Ikla-Pärnu maanteel veokit, mille kaubaruumist avastati 3 180 000 salasigaretti.

MTA uurimisosakonna Lääne talituse juhi Peeter Paisuotsa sõnul mõistis Pärnu maakohus kriminaalmenetluse tulemusena Leedu kodanikule karistuseks ühe aasta tingimisi vangistust ja riigist välja saatmise koos sissesõidukeeluga kuni viieks aastaks.

Loe edasi...

MTA : Esimeses kvartalis täitsid kõik riigihanke võitnud ehitusettevõtjad valdkonna keskmise palga nõuet

24.04.2018 9:43:03 (204 )

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel sõlmiti esimeses kvartalis kõik riigihangete ehituslepingud ehitusettevõtjatega, kelle makstav keskmine töötasu oli vähemalt 70 protsenti valdkonna keskmisest.

Loe edasi...
« 1 (2) 3 4 5 ... 37 »
| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo