Maksumaksja portaal - EML - EML MAKSUKONVERENTS 2016 - soodushind kuni 09.09! - Uudised
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Uudiste arhiiv


RSS Feed « 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 53 »

EML : EML MAKSUKONVERENTS 2016 - soodushind kuni 09.09!

05.09.2016 10:42:45 (470 )

Ootame Teid 13. oktoobril 2016 kell 10.00-17.00 toimuvale EML maksukonverentsile.

Loe edasi...

EML : Augusti MaksuMaksjas firmaautodest

02.09.2016 13:02:10 (645 )

Oleme MaksuMaksjas sageli autodest kirjutanud, seni on see olnud seotud riigikogulaste kuluhüvitistega, nüüd aga räägime ettevõtjate autodest, täpsemalt Rahandusministeeriumi plaanist maksustada nende erakasutamist üksnes auto võimsusest ja vanusest lähtuvalt. EML juhatuse liige Martin Huberg põhjendab, kuidas selline süsteem ei muuda maksustamist õiglasemaks ega vähenda bürokraatiat, samuti säilib küsimus — kuidas siis ikkagi tõendada, et erasõite ei tehta?

Loe edasi...

EML : Riigi sõidukite hankimist ja kasutamist on võimalik muuta mõistlikumaks

31.08.2016 11:43:15 (439 )

Riigikontrolli audit näitab, et riigiasutustes on võimalik muuta sõidukite majandamist mõistlikumaks – optimeerida sõidukite hulka, ristkasutada efektiivsuse huvides sõidukeid, nt valitsemisala sees, ning saada rahalist säästu ühishangete korraldamise, sõidukite soetamise ja kasutamise regulatsiooni korrastamise ning ühtse praktika kasutamise abil.

Loe edasi...

EML : Võlausaldajate Liit kutsub tasuta seminarile “Maksejõuetus Eestis. Põhjused, seosed ja tagajärjed”

24.08.2016 12:37:57 (445 )

Eesti Võlausaldajate Liit kutsub oma liikmeid ja teisi huvilisi seminarile “Maksejõuetus Eestis. Põhjused, seosed ja tagajärjed”.

Loe edasi...

EML : Eesti Maksumaksjate Liidu ja EVEA ideekonkursi plakatiseeria

18.08.2016 23:23:49 (436 )

EML ja EVEA ideekonkursi raames valmis EML kreatiivmeeskonnalt plakatiseeria.

Loe edasi...

EML : Koolitused: "Inspireeriv juhtimine" ning "Teadlik suhtlemine ja avalik esinemine"

27.07.2016 10:43:45 (532 )

Inspireeriv juhtimine
Inspireeriv keskkond on selline, kus töö lendab, tuju on hea ja kliendid on rahul. Inspireeritud kolleegid on moodsa ettevõtte edu peamine alus. Kursus toimub Ahja jõe ürgoru imekaunis looduses Valgemetsas. Inglise keeles.

Peale koolitust
• Oskad hinnata milline juht sa oled
• Oskad aru saada juhi peamistest arendamise vajavatest sisemistest ja välimistest (väljendatud) omadustest
• Oskad endas ja kolleegides käivitada loovuse, intuitsiooni ja inspiratsiooni jõu
• Oskad kasutada vastustuse ja võimu tasakaalu põhimõtteid
• Sul on kirjalikult olemas oma juhioskuste arendamise kava
• Tead, mis on motivatsiooni ja inspiratsiooni vahe ning oskad luua inspireeriva keskkonna ja läbi selle paremad töötulemused
Koolitusel saad väga praktilise ja süsteemse konspekti!

Rohkem infot:
http://motteruum.ee/koolitused/inspireeriva-juhtimise-koolitus/inspireeriva-juhtimise-koolituse-info/

Loe edasi...

EML : Spordikulude maksuvabastuse eelnõu

22.07.2016 17:08:49 (623 )

Rahandusministeerium saatis Maksu- ja Tolliametile arvamuse avaldamiseks tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on niinimetatud tervise edendamiseks tööandja poolt kantud kulude osas tulu- ja sotsiaalmaksuvabastuse kehtestamine.

Loe edasi...

EML : EML ja EVEA ideekonkurss töösõitudeks kasutatavate autode erimärgistamiseks

15.07.2016 19:48:25 (612 )

Rahandusministeerium on hiljuti teatanud, et soovib „töösõitudeks kasutatavatele autodele paigaldada erimärgistuse – näiteks kleebise“ ja „firmaautode erimärgistus on vajalik kogu ühiskonna jaoks“.

Loe edasi...

EML : Võlausaldajate Liit: Maksejõuetusprobleeme tuleb lahendada ühtse tervikuna

08.07.2016 23:40:54 (453 )

Peamine maksejõuetusega seonduv probleem seisneb selles, et kehtiv seadusandlus soodustab ettevõtlusvabadust, kuid ei kehtesta kaasnevat vastustust. Tänane regulatsioon ei kaitse piisavalt võlausaldajaid, kelle kanda jäävad kohustused ja oma õiguste maksmapanek on raskendatud, samas on probleemsetest ettevõtetest vabanemine on ülilihtne. Teisisõnu puudub tasakaal õiguste ja kohustuste vahel.

Loe edasi...

EML : Juunikuu MaksuMaksjas räägivad riigikogulased maksudest

05.07.2016 7:58:26 (642 )

MaksuMaksja suvine number annab ülevaate sellest, mida on 2016. aastal Riigikogu saalis maksudest räägitud — ehk järgnevad sõnadele ka teod. On palju asju, millest Riigikogus räägitakse, aga ära ei tehta, kuid on suhteliselt vähe asju, millest üldse ei räägita ja tehakse ära. Seega säilib maksumaksjate liidul pisike lootus, et pikale rääkimisele võib järgneda ka midagi enamat.

Loe edasi...

EML : KUKU Raadios: Esimese poolaasta maksuteemade kokkuvõte

27.06.2016 12:18:19 (527 )

21.06.2016. a KUKU Raadio saates Maksumaksja rääkis Lasse Lehis 2016. a esimese poolaasta teemadest kokkuvõtvalt - mis on olulised teemad olnud ning millest saates räägitud on.

Loe edasi...

EML : Riigi 2015. a majanduse ülevaade

21.06.2016 17:52:36 (492 )

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Rahandusministeerium koostasid ja avaldasid riigi 2015. a majanduse ülevaate.

Loe edasi...

EML : KUKU Raadios: E-arvetest

17.06.2016 6:46:06 (528 )

EML juhatuse liige Lasse Lehis räägib 14.06. raadiosaates arvetest, aga seekord mitte Riigikohtu praktikast lähtuvalt. Nimelt kiitis Vabariigi Valitsus hiljuti heaks raamatupidamise seaduse (RPS) muudatused, mis sügisel Riigikogus arvatavasti seadusena vastu võetakse.

Loe edasi...

EML : Ümarlaua "Aktsiisikaubad ja salaturg" ettekannete slaidid koos pressiteatega

17.06.2016 0:10:00 (649 )

Tänasel (09.06.2016. a toimunud) ümarlaual „Aktsiisikaubad ja salaturg“ arutasid nii Eesti kui ka rahvusvahelised asjatundjad ning Eesti, Läti ja Leedu tolliametite esindajad rahvusvahelise salakaubaveo mõjude ja tõkestamise võimaluste üle. Lahendustena toodi välja riikidevaheline koostöö nii Euroopa Liidu sees kui ka piirnevate riikidega, ühiskonnas salakauba suhtes tolerantsuse vähendamine ning suurem riikidevaheline koostöö aktsiisipoliitika kujundamisel.

Loe edasi...

EML : KUKU Raadios: Aktsiiside ümarlaud

08.06.2016 13:30:00 (527 )

KUKU Raadio 7. juuni saates Maksumaksja räägib EML juhatuse liige Lasse Lehis aktsiisiga maksustatavate pahedest. Alkoholi-, tubaka- ja kütusäris leviva varimajanduse mõjude teadvustamiseks toimub üritus, mida sel aastal korraldavad Kaupmeeste liit ja Maksumaksjate liit, osalevad tolli esindajad Eestist, Lätist ja Leedust. Samuti tuleb ettekanne Itaalia uurimiskeskuse Transcrime uuringu tulemustest.

Loe edasi...

EML : Ümarlaual arutatakse salakaubanduse mõju ja sellega võitlemist

06.06.2016 22:45:27 (428 )

Neljapäeval, 9. juunil kell 11-14 toimub Tööandjate majas (Kiriku 6, Tallinn) ümarlaud „Aktsiisikaubad ja salaturg“, kus esitletakse Itaalia kriminoloogia uurimiskeskuse Transcrime’i uuringut Valgevenest pärit salasigarettide liikumisest Euroopa Liidus. Ümarlaual jagavad oma kogemusi ja edulugusid salakaubandusega võitlemisest nii Eesti, Läti kui ka Leedu tolliametid, lisaks avavad kaupmeeste ning maksumaksjate esindajad oma seisukohti aktsiisipoliitika mõjust salakaubandusele.

Loe edasi...

EML : Maikuu MaksuMaksjas konverents „Eesti maksukeskkond aastal 2020“

31.05.2016 14:20:00 (586 )

Eesti Maksumaksjate Liit, Vabaerakond ja MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik korraldasid märtsis konverentsi „Eesti maksukeskkond aastal 2020“, mille eesmärk oli tõsta Eesti maksudebati kvaliteeti ning vaadelda maksusüsteemi kui tervikut. Kuidas kujundada maksusüsteem nii, et see oleks majanduslikult efektiivne, ei moonutaks liigselt inimeste valikuid ning tagaks soovitud tulujaotuslikud eesmärgid?

Loe edasi...

EML : KUKU Raadios: Arve vorminõuded "taas" päevakorral

31.05.2016 13:21:58 (418 )

KUKU Raadio 31. mai saates Maksumaksja räägib Lasse Lehis kahest Riigikohtu lahendist, mis puudutavad arve vorminõudeid, ebaolulisi vormivigu ning selle kõigega kaasneda võivat maksukohustust. Riigikohus tuletas meelde vana tõde, et ebaoluline vormiviga ei saa kaasa tuua maksu määramist.

Loe edasi...

EML : Kutse aktsiisikaupade salaturu ümarlauale

30.05.2016 21:47:37 (384 )

Olete oodatud Maksumaksjate liidu ja Kaupmeeste liidu korraldatavale ümarlauale „Aktsiisikaubad ja salaturg“ neljapäeval, 9. juunil kell 11-14 Tööandjate majas (Kiriku 6, Tallinn).

Loe edasi...

EML : KUKU Raadios: Panama paberid Eesti võtmes

29.05.2016 23:11:36 (363 )

Maikuu eelviimases KUKU Raadio saates Maksumaksja räägib Lasse Lehis nn Panama skandaalist Eesti võtmes. Lehis selgitab, et kui kellelgi peaks olema Eestis soov võlausaldajatele "tünga" teha, siis ei pea sugugi offshore firmadega sehkendama. Tankistide/variisikute probleem on muutunud nii mastaapseks, et ettevõtlusorganisatsioonid on justiitsministeeriumile teinud ettepanekuid, kuidas olukorda veidigi normaliseerida.

Loe edasi...
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 53 »
| EML © 2006 - 2017 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo