Maksumaksja portaal - EML - Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust - Uudised
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Uudiste arhiiv


RSS Feed « 1 2 (3) 4 5 6 ... 54 »

EML : Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

03.01.2017 23:25:30 (903 )

14.03.2016 otsus kohtuasjas 3-3-1-61-15

24.11.2016 otsus kohtuasjas 3-3-1-35-16

Vaidlused puudutavad MKS § 116 rakendamist. Viidatud sätte kohaselt peab maksuhaldur maksma intressi, kui on õigusvastaselt viivitanud maksutagastusnõude täitmisega.

Otsuse tekste vt siit ja siit

Loe edasi...

EML : KUKU Raadios: Maksuintresside põhiseaduslikkuse küsimus

03.01.2017 14:10:00 (608 )

Möödunud aasta viimases KUKU Raadio saates Maksumaksja räägib Lasse Lehis uudisest, mis jäi teenimatult unarusse seoses valitsuse vahetumisega. Nimelt tegi Tallinna Halduskohus 5. detsembril 2016 pika ja põhjaliku otsuse maksuvõla intresside küsimuses ja algatas Riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse. See tähendab, et esimese astme halduskohtu otsus ei ole veel lõplik, aga on väga olulise märgi maha pannud.

Kuula 27.12.2016. a saadet siit: http://podcast.kuku.postimees.ee/2016/12/27/maksumaksja-2016-12-27/

Loe edasi...

EML : Olulisemad maksumäärad jm aastal 2017

30.12.2016 10:20:00 (737 )

Toome traditsioonilise iga-aastase tabeli kujul kõik olulisemad maksualased näitajad 2015., 2016. ja 2017. aasta kohta. Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“.

Tulumaks

2015

2016

2017

Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr

20%

20%

20%

Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud)

10%

10%

10%

Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr

20/80

20/80

20/80

Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus)

154 €

170 €

180 €

Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus)

220 €

225 €

236 €

Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus)

64 €

64 €

64 €

Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas)

1848 €

1848 €

1848 €

Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne)

770 €

850 €

900 €

Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis

1920 €

50% tulust

1200 €

50% tulust

1200 €

sh 300 € eluasemelaenu intressidele

50% tulust

III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis

6000 €

15% tulust

6000 €

15% tulust

6000 €

15% tulust

FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste või metsamaterjali müügitulule

2877 €

2877 €

2877 €

Loe edasi...

EML : E-arved ei muutu erasektorile kohustuslikuks

30.12.2016 10:14:08 (585 )

Detsembri lõpus võttis Riigikogu vastu raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (259 SE). President kuulutas seaduse välja ja Riigi Teatajas avaldati see 27. detsembril. Eelnõus oli algselt sätestatud kohustus esitada avalikule sektorile üksnes masinloetavaid arveid (ehk e-arveid). Eelnõu viimasest versioonist on avalikus sektoris kohustuslikele e-arvetele ülemineku punkt aga kadunud ja asendunud lihtsalt tõdemusega, et riigiasutused peavad suutma e-arveid vastu võtta alates 1. märtsist 2017. See tähendab, et kui keegi soovib, on tal riigile õigus e-arvet saata, aga mingit kohustust riigiga nii arveldada ei ole.

Maksumaksjate liit väljendas oma muret kohustuslike e-arvete üle Augustikuu ajakirjas MaksuMaksja. Praeguseks on heameel tõdeda, et vastuvõetud seadus praegusel kujul ei koorma erasektorit e-arve esitamise kohustusega. Lühidalt: halba „e“-d ei tule.

Loe edasi...

EML : KUKU Raadios: väskelt vastuvõetud maksukobarast

20.12.2016 11:20:00 (606 )

Sellenädalases KUKU Raadio saates Maksumaksja kommmenteerib Lasse Lehis kobareelnõud, mis eile - 19. detsembril võeti Riigikogus seadusena vastu.

Kuula 20.12.2016. a saadet siit: http://podcast.kuku.postimees.ee/2016/12/20/maksumaksja-2016-12-20/

Loe edasi...

EML : Riigikogus käis jõuluvana

15.12.2016 21:00:15 (542 )

Täna käis Riigikogus jõuluvana. Hoolimata sellest, et ööistungiga oli venitamistaktikat pikalt harjutatud, lasti jõuluvana ilma hääletusteta siiski minema.

Loe edasi...

EML : E-arved ei muutu ettevõtjatele kohustuslikuks

14.12.2016 10:00:00 (795 )

Augustikuu ajakirjas MaksuMaksja väljendas EML muret peatselt kohustuslikuks muutuma pidavate e-arvete üle. Vahepeal on teema ligi pool aastat susisenud ja heameel on tõdeda, et raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE) praegusel ehk uuendatud kujul ei koorma avalikku sektorit e-arve esitamise kohustusega. Lühidalt: halba „e“-d ei tule.

Teisipäeval, 13. detsembril toimus Riigikogus selle eelnõu teine lugemine, mis sai edukalt ühelepoole. Eelnõu peamine eesmärk on ajakohastada nõuded algdokumentidele ning sätestada regulatsioon, mis toetab masintöödeldava raamatupidamise kasutuselevõtmist.

Eelnõu menetlemise ajal esitasid majanduskomisjonile kirjaliku ühispöördumise Eesti Maksumaksjate Liidu, Envoice OÜ, ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiooni (EVEA) esindajad, samuti esitas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit oma seisukohad.

Loe edasi...

EML : KUKU Raadios: kavandatavatest maksumuudatustest ja kobareelnõust

13.12.2016 12:02:37 (587 )

Sellenädalases KUKU Raadio saates Maksumaksja räägib Lasse Lehis kobareelnõu arengutest, sellest lahutatud muudatustest ja muust.

Loe edasi...

EML : Kobareelnõule laekunud arvamused

12.12.2016 13:55:18 (577 )

Riigikogu menetluses oleva tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 302 SE ehk nn kobareelnõu juurde arvamuste esitamise tähtaeg saabus 12.12.2016. a. Eelnõu on leidnud arvukat vastukaja nii huvigruppidelt kui ka ettevõtjatelt, samuti Rahandusministeeriumilt endalt.

Loe edasi...

EML : Õiguskantsleri seisukoht kobarseaduse menetlusele

08.12.2016 21:10:30 (636 )

Õiguskantsler Ülle Madise edastas Riigikogu rahanduskomisjonile vastuse nn kobarseaduse kohta.

Loe edasi...

EML : Maksuintressid tunnistati põhiseadusevastaseks (otsus lisatud)

06.12.2016 13:01:25 (1128 )

Tallinna Halduskohtu 5. detsembri otsusega tuvastati maksukorralduse seaduses sätestatud maksuintresside põhiseadusevastasus ja algatati seaduse vastava sätte kehtetuks tunnistamise menetlus Riigikohtus.

Loe edasi...

EML : KUKU Raadios: Uue kobareelnõuga on tuli takus

06.12.2016 12:30:00 (548 )

Sellenädalases KUKU Raadio saates Maksumaksja räägib Lasse Lehis uue valitsuse ootamatust sammust. Nimelt lisati Riigikogus juba pikalt menetluses olnud maksueelnõule nr 302 reedel, 2. detsembril kiirkorras 40 lehekülge muudatusettepanekuid, mis on seotud koalitsioonilepingu maksupeatükiga. Lehis leiab, et tegelikult oleks saanud põhilise osa muudatusi menetleda viisakalt - eraldiseisva seadusena ja kiirustamata.

Eelnõud ja selle materjale vt Riigikogu kodulehelt: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/47fcc37b-f70f-4773-afa8-af3cf7fa9bb6/Tulumaksuseaduse%20ja%20sotsiaalmaksuseaduse%20muutmise%20seadus/

Loe edasi...

EML : Rahanduskomisjon arutas töötajate tervise edendamise maksuvabastusi koos huvigruppidega

05.12.2016 9:30:00 (494 )

Riigikogu rahanduskomisjoni reedesel istungil olid tähelepanu keskmes küsimused, mis on seotud võimaluste loomisega, kuidas tööandjad saaksid maksuvabalt hüvitada või tasuda töötajate eest osa kulutusi töötaja tervise edendamiseks.

Loe edasi...

EML : Novembri MaksuMaksjas „refivahetuskuu“

02.12.2016 20:00:26 (751 )

Sügise viimane ajakirjanumber ei saa loomulikult kirjutada millestki muust kui valitsuse vahetumisest ja maksupoliitika muutumisest.

Loe edasi...

EML : KUKU Raadios: uue koalitsiooni maksupoliitika

29.11.2016 15:24:55 (643 )

Sellenädalases KUKU Raadio saates Maksumaksja räägib Lasse Lehis uue koalitsiooni maksupoliitikast. Lehist kui spetsialisti häirib ekslik mulje, justkui maksude ümberjagamisel või ümbermängimisel on väga suur mõju, mis võimaldab meie keerulisi probleeme väga lihtsalt lahendada. Maksud on ikkagi pigem vahend, mitte eesmärk.

Kuula 29.11.2016. a saadet siit: http://podcast.kuku.postimees.ee/2016/11/29/maksumaksja-2016-11-29/

Loe edasi...

EML : Siseriikliku pöördmaksu laienemine metalltoodetele

25.11.2016 13:46:04 (598 )

Alates 1. jaanuarist 2017 laieneb siseriiklik pöördmaksustamine nendele metalltoodetele, mille kaubakoodid on loetletud käibemaksuseaduse (KMS) § 411 lõike 2 punktis 5 ning mille kasutusaladeks on peamiselt masinatööstus ja ehitus.

Loe edasi...

EML : KUKU Raadios: kokkuvõte seniste koalitsioonide maksupoliitikast

22.11.2016 14:36:59 (437 )

Sellenädalases KUKU Raadio saates Maksumaksja räägib Lasse Lehis seniste koalitsioonide poolt 17 aasta jooksul harrastatud maksupoliitikast.

Loe edasi...

EML : KUKU Raadios: Piirikaubandus ja maksud

08.11.2016 11:00:00 (540 )

Tänases KUKU raadio saates Maksumaksja räägib Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis teemal, mis on aktuaalne sõltumata sellest, milliste erakondade moodustatud valitsus Eestis parasjagu võimul on: piirikaubandusest ja sellega kaasnevatest maksudest.

Loe edasi...

EML : Oktoobri MaksuMaksjas riigieelarve 2017

04.11.2016 15:40:00 (580 )

Oktoobrikuine ajakirjanumber toob välja eri seisukohad riigieelarve ja riigi raha kasutamise kohta.

Loe edasi...

EML : Komisjon teeb ettepaneku äriühingu tulumaksu reformiks ELis

04.11.2016 15:30:00 (384 )

Komisjon teatas 25.10.2016. a kavast muuta äriühingute maksustamist ühtsel turul nii, et luuakse majanduskasvu soodustav ja õiglane äriühingute tulumaksusüsteem.

Loe edasi...
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 54 »
| EML © 2006 - 2017 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo