Maksumaksja portaal - EML - Riigikohus lõi kaupmeestele olulise pretsedendi - Uudised
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Uudiste arhiiv


RSS Feed « 1 ... 58 59 60 (61) 62 »

EML : Riigikohus lõi kaupmeestele olulise pretsedendi

24.10.2006 14:03:09 (1714 )

Riigikohtu otsus loob kõigi Eesti kaupmeeste jaoks olulise pretsedendi, mille kohaselt võib pandimärgiga märgistatud pakendite tagasivõtu delegeerida kaupluse lähedal asuvasse taarapunkti ja ei pea tingimata taarat vastu võtma ainult kauplusega samas hoones. Viidatud otsus seab kahtluse alla kaupmeestele seni tehtud trahvid ja välistab nende tegemise edaspidi.

Loe edasi...

EML : Haigekassa regressnõuded tööõnnetuste puhul – kas tööandja süüta vastutus?

12.10.2006 10:50:00 (1559 )

EML nõukoja esimees, Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent Lasse Lehis kirjutab EML ajakirjas MaksuMaksja haigekassa regressnõuetest tööõnnetuste puhul.

Loe edasi...

EML : EML maksukonverents 2006

29.09.2006 15:21:01 (1760 )

Täna, 29. septembril toimus Rahvusraamatukogus Eesti Maksumaksjate Liidu traditsiooniline maksukonverents. Konverentsi avas rahandusminister Aivar Sõerd.

Loe edasi...

EML : Maksumaksjate liitu külastas Norra parlamendiliikmete delegatsioon

16.08.2006 13:35:19 (1630 )

16. augustil 2006 külastas Eesti Maksumaksjate Liitu Norra parlamendiliikmete delegatsioon. Kohtumise käigus andsid Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liikmed Erki Uustalu ja Ivo Raudjärv külalistele ülevaate Eesti maksusüsteemist, selle kujunemise ajaloost, selle positiivsetest külgedest ning lahendamist vajavatest probleemidest.

Loe edasi...

EML : Maksuteemaliste uurimistööde võistluse tulemused 2006

08.08.2006 11:30:00 (1639 )

Elavdamaks avalikkuse huvi põhjalikumalt analüüsida seoseid maksuteooria, maksupoliitika ja maksustamise praktiliste rakenduste vahel ning julgustamaks sellealaste uurimustega tegelemist, korraldas Eesti Maksumaksjate Liit (EML) seitsmendat aastat maksuteemaliste uurimistööde võistluse. Võistlusele laekus kokku 11 tööd. Võistlustöid hindas EML juhatuse ja nõukoja liikmetest koosnev komisjon.

Loe edasi...

EML : Töölähetuse hüvitise ning isikliku sõiduauto hüvitise korrad muutusid

27.07.2006 7:50:00 (4632 )

26.07.06 ilmusid Riigi Teatajas nii töö- ja teenistuslähetuse kulude hüvitamise määruste muudatused (RT I 2006, 34, 264) kui ka uus isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmise kord (RT I 2006, 34, 265).Kuigi seadusemuudatused, mis tingivad nimetatud määruste muutmise, jõustusid juba 1. juulil 2006, järgib valitsus tavapärast korda, kus määrusi kehtestatakse tagasiulatuvalt. Seega rakenduvad ka määrused tagasiulatuvalt 1. juulist.

Loe edasi...

EML : Käibemaksu pettusskeem koorib Euroopa riikidelt miljardeid

12.07.2006 12:53:25 (1606 )

ETV24-s kirjutab Thomas Mell Briti ajalehele The Guardian viidates, et kuritegelikud organisatsioonid koorivad käibemaksu pettusskeemiga Euroopa Liidu riikidelt aastas hinnanguliselt 50 miljardit eurot ehk ligi 800 miljardit krooni.

Loe edasi...

EML : Riigikohus selgitas rahandusministeeriumile maksuvõla sissenõudmise aluseid

29.06.2006 13:28:47 (1637 )

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas oma lahendis rahandusministeeriumile, millises menetluses toimub maksunõude esitamine.

Loe edasi...

EML : Aktsiisiseaduste muudatused on vastu võetud

16.06.2006 13:38:07 (1567 )

Vahetult enne suvepuhkusele minekut jõudis Riigikogu vastu võtta alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse (ATKAS) muutmise seaduse. Nimetatud seadusega lükatakse alkoholi, tubaka ja kütuse aktsiisimäärade tõus selle aasta 1. juulilt edasi 2008. aasta 1. jaanuari ning erimärgistatud kütuse aktsiisi tõus lükkub edasi aasta, samuti 2008. aasta 1. jaanuariks.

Loe edasi...

EML : Riigikohus selgitas tagastusnõude täitmise peatamise aluseid

14.06.2006 7:30:00 (1598 )

Riigikohtu halduskolleegium tegi 08.06.2006 otsuse asjas nr 3-3-1-37-06, milles selgitas enammakstud maksusumma tagastamiseks esitatud taotluse täitmise peatamise aluseid ning kordas ka oma varasemaid seisukohti käibemaksu osas.

Loe edasi...

EML : Uus Riigikohtu käibe- ja tulumaksualane lahend

05.06.2006 14:40:31 (1553 )

Riigikohtu halduskolleegium selgitas 05.06.06 tehtud otsuses (3-3-1-34-06) taas isiku maksukohustusi olukorras, kus talle kaupu müünud või teenuseid osutanud isikuks ei ole kas käibemaksukohustuslane või üldse arvel näidatud isik. Käibemaksu ja tulumaksu osas on nõuded mõnevõrra erinevad.

Loe edasi...

EML : Tulumaksumuudatused vastu võetud

05.06.2006 13:00:00 (1774 )

Riigikogu võttis 31.05.2006 seadusena vastu eelnõu nr 863, millega viiakse tulumaksuseadusesse sisse hulganisti muudatusi. Järgnevalt lühiülevaade huvitavamatest muudatustest.

Loe edasi...

EML : Mitmed uued Riigikohtu lahendid maksuasjades

01.06.2006 8:40:00 (1840 )

Kahe viimase kuuga on Riigikohus teinud kaheksas maksuasjas kohtuotsuse.

Loe edasi...

EML : Euroliidus arutatakse ideed sms-de ja e-mailide maksustamiseks

30.05.2006 14:51:03 (1670 )

Euroopa Liidu Parlamendi töögrupp uurib uut maksustamise ideed – maksuobjektina on välja pakutud sms-de ja e-mailide „käive“. Selline maks võiks tulevikus 25-liikmelist Liitu finantseerida.

Loe edasi...

EML : EML ei ole nõus sotsiaalmaksu miinimumkohustuse tõstmisega

24.05.2006 15:30:00 (1562 )

EML leiab, et tööjõule rakenduv maksukoormus on Eestis liiga kõrge. Me ei toeta sotsiaalmaksu alammäära tõstmist senisest kõrgemale. Maksusüsteem peab pigem senisest enam soodustama uute (sh osalise tööajaga) töökohtade loomist ning tegevust alustavaid ettevõtjaid.

Loe edasi...

EML : Maksundusalaste uurimustööde võistlus 2006

24.05.2006 14:00:00 (1499 )

Julgustamaks maksundusalaste uurimustööde kirjutamist, kuulutab Maksumaksjate Liidu Fond koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga seitsmendat aastat välja maksundusalaste uurimustööde võistluse.

Loe edasi...

EML : Riigikohtu arvamuse kohaselt võimaldab põhiseadus euro kasutusele võtta

11.05.2006 15:20:00 (1602 )

11.05.2006 avaldas Riigikohus arvamuse, millest nähtuvalt ei teki euro kasutuselevõtmisel põhiseadusest tulenevaid takistusi.

Loe edasi...

EML : Täiendati madala maksumääraga territooriumide nimekirja.

04.04.2006 8:14:26 (1637 )

Nimekirja territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks, lisati Türgi Vabariik ja Rumeenia.

Loe edasi...

EML : Tubakaaktsiisi tõstmine on põhiseadusega vastuolus

29.03.2006 11:00:00 (1626 )

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) esitas 29.03.2006 Õiguskantslerile avalduse, milles palutakse kontrollida alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse sätte kooskõla põhiseadusega.

Loe edasi...

EML : Maksumaksja sõber ja vaenlane 2005

10.03.2006 11:00:00 (1723 )

Ivo Raudjärv, EML juhatuse aseesimees

Ettekanne tiitlisaajate väljakuulutamisel 8. märtsil 2006 Tallinnas Rahvusraamatukogus

Loe edasi...
« 1 ... 58 59 60 (61) 62 »
| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo