Maksumaksja portaal - EML - Aktsiisiseaduste muudatused on vastu võetud - Uudised
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Uudiste arhiiv


RSS Feed « 1 ... 58 59 60 (61) 62 »

EML : Aktsiisiseaduste muudatused on vastu võetud

16.06.2006 13:38:07 (1554 )

Vahetult enne suvepuhkusele minekut jõudis Riigikogu vastu võtta alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse (ATKAS) muutmise seaduse. Nimetatud seadusega lükatakse alkoholi, tubaka ja kütuse aktsiisimäärade tõus selle aasta 1. juulilt edasi 2008. aasta 1. jaanuari ning erimärgistatud kütuse aktsiisi tõus lükkub edasi aasta, samuti 2008. aasta 1. jaanuariks.

Loe edasi...

EML : Riigikohus selgitas tagastusnõude täitmise peatamise aluseid

14.06.2006 7:30:00 (1576 )

Riigikohtu halduskolleegium tegi 08.06.2006 otsuse asjas nr 3-3-1-37-06, milles selgitas enammakstud maksusumma tagastamiseks esitatud taotluse täitmise peatamise aluseid ning kordas ka oma varasemaid seisukohti käibemaksu osas.

Loe edasi...

EML : Uus Riigikohtu käibe- ja tulumaksualane lahend

05.06.2006 14:40:31 (1541 )

Riigikohtu halduskolleegium selgitas 05.06.06 tehtud otsuses (3-3-1-34-06) taas isiku maksukohustusi olukorras, kus talle kaupu müünud või teenuseid osutanud isikuks ei ole kas käibemaksukohustuslane või üldse arvel näidatud isik. Käibemaksu ja tulumaksu osas on nõuded mõnevõrra erinevad.

Loe edasi...

EML : Tulumaksumuudatused vastu võetud

05.06.2006 13:00:00 (1757 )

Riigikogu võttis 31.05.2006 seadusena vastu eelnõu nr 863, millega viiakse tulumaksuseadusesse sisse hulganisti muudatusi. Järgnevalt lühiülevaade huvitavamatest muudatustest.

Loe edasi...

EML : Mitmed uued Riigikohtu lahendid maksuasjades

01.06.2006 8:40:00 (1826 )

Kahe viimase kuuga on Riigikohus teinud kaheksas maksuasjas kohtuotsuse.

Loe edasi...

EML : Euroliidus arutatakse ideed sms-de ja e-mailide maksustamiseks

30.05.2006 14:51:03 (1656 )

Euroopa Liidu Parlamendi töögrupp uurib uut maksustamise ideed – maksuobjektina on välja pakutud sms-de ja e-mailide „käive“. Selline maks võiks tulevikus 25-liikmelist Liitu finantseerida.

Loe edasi...

EML : EML ei ole nõus sotsiaalmaksu miinimumkohustuse tõstmisega

24.05.2006 15:30:00 (1546 )

EML leiab, et tööjõule rakenduv maksukoormus on Eestis liiga kõrge. Me ei toeta sotsiaalmaksu alammäära tõstmist senisest kõrgemale. Maksusüsteem peab pigem senisest enam soodustama uute (sh osalise tööajaga) töökohtade loomist ning tegevust alustavaid ettevõtjaid.

Loe edasi...

EML : Maksundusalaste uurimustööde võistlus 2006

24.05.2006 14:00:00 (1486 )

Julgustamaks maksundusalaste uurimustööde kirjutamist, kuulutab Maksumaksjate Liidu Fond koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga seitsmendat aastat välja maksundusalaste uurimustööde võistluse.

Loe edasi...

EML : Riigikohtu arvamuse kohaselt võimaldab põhiseadus euro kasutusele võtta

11.05.2006 15:20:00 (1584 )

11.05.2006 avaldas Riigikohus arvamuse, millest nähtuvalt ei teki euro kasutuselevõtmisel põhiseadusest tulenevaid takistusi.

Loe edasi...

EML : Täiendati madala maksumääraga territooriumide nimekirja.

04.04.2006 8:14:26 (1621 )

Nimekirja territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks, lisati Türgi Vabariik ja Rumeenia.

Loe edasi...

EML : Tubakaaktsiisi tõstmine on põhiseadusega vastuolus

29.03.2006 11:00:00 (1616 )

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) esitas 29.03.2006 Õiguskantslerile avalduse, milles palutakse kontrollida alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse sätte kooskõla põhiseadusega.

Loe edasi...

EML : Maksumaksja sõber ja vaenlane 2005

10.03.2006 11:00:00 (1711 )

Ivo Raudjärv, EML juhatuse aseesimees

Ettekanne tiitlisaajate väljakuulutamisel 8. märtsil 2006 Tallinnas Rahvusraamatukogus

Loe edasi...

EML : Maksumaksja sõber ja vaenlane 2005 on valitud

08.03.2006 22:34:43 (3157 )

Maksumaksja sõber 2005 on MAKSUMAKSJA,
Maksumaksja vaenlane 2005 on
VABARIIGI VALITSUS
Maksumaksjate liit kuulutas 8. märtsil 2006 Rahvusraamatukogus välja Maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saajad.

Loe edasi...

EML : EML ajakirja "MaksuMaksja" online versioon on avatud

08.03.2006 4:00:00 (1741 )

EML teatab, et seoses ajakirja 100. numbri ilmumise ning ka naistepäevaga, on alates 8. märtsist 2006 avatud kõikidele kodulehekülje külastajatele EML ajakirja "MaksuMaksja" online versioon.

Loe edasi...

EML : Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muudatused

03.03.2006 1:10:00 (1429 )

EML on seisukohal, et tubakaaktsiisi määrade tõstmine on vastuolus põhiseadusega (vt SIIT) ning kavatseb esitada sellekohase märgukirja õiguskantslerile.


ATKAS muutmise seaduse teksti leiad, klikates SIIN.


ATKAS tervikteksti 1. jaanuari 2006 seisuga leiad SIIT.


EML : Rahandusministeeriumi vastus järelepärimisele

02.03.2006 15:30:00 (2044 )

EMl sai Rahandusministeeriumilt 02.03.2006 Koolitusteenuse käibemaksuga maksustamise kohta vastuse. Lähemalt vaata lingi MAKSUINFO alt.


EML : Tulu-, sotsiaal- ja hasartmängumaksu seaduse muudatused

02.03.2006 1:20:00 (1588 )

31.05.06 võttis Riigikogu vastu seaduseelnõu nr 863, millega muudeti nii tulu- sotsiaal- kui ka hasartmängumaksu seadust. Seaduste muudatuste jõustumine toimub kolmes järgus 1) osaliselt tagasiulatuvalt alates 01.01.2006; 2) osaliselt 01.07.2006 ning 3) osaliselt 01.01.2007.

Loe edasi...

EML : Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisiseaduse muutmise seadus

02.03.2006 1:20:00 (1605 )

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisiseaduse muutmise seadus (vastu võetud 14.06.2006)14.06.2006 võttis Riigikogu seadusena vastu "Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu" (909 SE I).
Seaduseelnõu seletuskirjas märgiti, et eelnõu eesmärk on aktsiisimäärade tõstmise edasilükkamise abil pidurdada inflatsiooni kasvu. Euroopa Liidu eurotsooniga ühinemiseks peab Eesti täitma Maastrichti konvergentsikriteeriumides sätestatud nõuded inflatsiooni kohta.

Loe edasi...

EML : Valitsus kiitis heaks tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise eelnõu

27.02.2006 9:49:20 (1787 )

Valitsus kiitis heaks tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise eelnõu, teatas rahandusministeerium.

Loe edasi...

EML : Infomaterjal töösuhetest

20.02.2006 8:30:28 (1596 )

Eelmisel nädalal (16.02) paigutas Tööinspektsioon oma koduleheküljele (www.ti.ee) töösuhteid reguleerivate õigusaktide tutvustuse. Tegemist on põhjaliku ülevaatega töösuhteid reguleerivast seadusandlusest Eestis, sisaldades iga teema juures asjakohaseid viiteid nii seadustele kui ka määrustele.

Loe edasi...
« 1 ... 58 59 60 (61) 62 »
| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo