Maksumaksja portaal - EML - Maksumaksjate liit lõpetab Riigikogu kuluhüvitiste uue korra vastu allkirjade kogumise kolmapäeval kell 20.00 - Uudised
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Uudiste arhiiv


RSS Feed « 1 ... 57 58 59 (60) 61 62 63 64 »

EML : Maksumaksjate liit lõpetab Riigikogu kuluhüvitiste uue korra vastu allkirjade kogumise kolmapäeval kell 20.00

05.06.2007 13:10:06 (1701 )

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) kogub allkirju ettepanekule tagada kõikide maksumaksjate võrdne kohtlemine ning kas taastada kuluhüvitise saamiseks dokumentide esitamise kohustus Riigikogu liikmetele või vabastada ka teised maksumaksjad kuludokumentide esitamise kohustusest.

Loe edasi...

EML : Riigikogu kuluhüvitiste teema kajastus raadios ja teles

05.06.2007 7:30:00 (2788 )

Riigikogu kuluhüvitiste teema kajastus raadios ja teles.

Vaata ka "Kuluhüvitiste teemakäsitlused Eesti kirjutavas meedias".

Loe edasi...

EML : Riigikogu kuluhüvitiste teema ajakirjanduses

02.06.2007 19:00:00 (6605 )

Kuluhüvitiste teemakäsitlused Eesti meedias.
Raadio- ja telesaadete audio- ja videofaile vt siit.

Loe edasi...

EML : Riigikogu kuluhüvitiste uue korra vastu on antud juba üle 10000 allkirja

01.06.2007 9:27:28 (1842 )

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) alustas eile hommikul allkirjade kogumist ettepanekule tagada kõikide maksumaksjate võrdne kohtlemine ning kas taastada kuluhüvitise saamiseks dokumentide esitamise kohustus Riigikogu liikmetele või vabastada ka teised maksumaksjad kuludokumentide esitamise kohustusest.

Loe edasi...

EML : Laps, raha ja maksud värskes MaksuMaksjas

31.05.2007 13:53:48 (1547 )

Riigipoolsest rahalisest abist tulevastele vanematele annab EML ajakirja MaksuMaksja mainumbris ülevaate liidu endine jurist Mariliis Kannukene. Tema põhjalik artikkel algab sünnitushüvitisest ja lõpeb tulumaksusoodustusega, käsitledes nii vanemahüvitist kui ka lapse kõrvalt töötamist.

Loe edasi...

EML : Riigikogu kuluhüvitiste uue korra vastu on antud juba üle 5000 allkirja

31.05.2007 13:10:00 (1987 )

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) alustas täna hommikul allkirjade kogumist ettepanekule tagada kõikide maksumaksjate võrdne kohtlemine ning kas taastada kuluhüvitise saamiseks dokumentide esitamise kohustus Riigikogu liikmetele või vabastada ka teised maksumaksjad kuludokumentide esitamise kohustusest.

Loe edasi...

EML : Uus maksualane lahend Riigikohtult - laenude maksustamine tulumaksuga

30.05.2007 11:30:04 (2165 )

30. mail tegi Riigikohtu halduskolleegium kohtuotsuse kohtuasjas nr 3-3-1-22-07. Vaidlus puudutas muuhulgas seda, kas ja millistel tingimustel saab äriühingu väljaantud laenu maksustada tulumaksuga kui ettevõtlusega mitteseotud väljamakset.

Loe edasi...

EML : Kavandatav Riigikogu liikmete uus kuluhüvitiste kord tuleb laiendada kõikidele maksumaksjatele

29.05.2007 10:01:06 (3971 )

Riigikogu menetluses on eelnõu, millega soovitakse vabastada Riigikogu liikmed kuluhüvitise maksmise aluseks olevate dokumentide esitamisest. Riigikogu liige saaks edaspidi 30% ametipalgast maksuvaba kuluhüvitisena ilma kulutusi tõendamata.

Loe edasi...

EML : Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu

23.05.2007 15:50:00 (1462 )

Keskkonnaministeerium on ettevalmistanud pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu. Peamiselt on plaanis teha muudatused pakendiseaduses – eelkõige tingib muudatuste tegemise vajaduse Euroopa Liidu õigus, kuid arvestatud on ka pakendiseaduse rakendamisel tõusetunud küsimusi.

Loe edasi...

EML : Vikerraadio saates Reporteritund räägiti aktsiisitõusust

22.05.2007 6:10:00 (1482 )

EML juhatuse esimees Lasse Lehis esines 21. mail Vikerraadio otsesaates Reporteritund.

Loe edasi...

EML : Varimajandus ja salakaubandus Eestis 2006

18.05.2007 13:20:00 (2142 )

Maksudest kõrvalehoidumine kaotas 2006. aastal populaarsust, kinnitas Eesti Konjunktuuriinstituudi varimajanduse uuring, mida esitleti ajakirjanikele 18. mail. Eesti ettevõtjate hinnangul maksudest kõrvalehoidumine mullu pigem tavaline ei olnud – 6-punkti süsteemis skaalal „on tavaline/ei ole tavaline“ andsid ettevõtjad keskmiselt 3,7 punkti. Palju tavalisemaks pidasid ettevõtjad kõrvalehoidumist 2001. aastal, mil näitaja oli vaid 3,1.

Loe edasi...

EML : Aktsiisitõus tuleb kompenseerida tulumaksu alandamisega

17.05.2007 10:20:04 (1612 )

Viimastel päevadel valitsuses arutelu all olev kiire ja järsk aktsiisitõus on tekitanud maksumaksjates palju pahameelt. Kui aktsiisitõus kavandatud mahus ellu viiakse, siis korjatakse kaudsete maksude tõusuga 2008. aastal maksumaksjatelt mitu korda rohkem raha kui jääb maksumaksjale kätte tulumaksu alandamisest.

Loe edasi...

EML : Esmakordselt Eesti kohtupraktikas pöörduti eelotsuse saamiseks Euroopa Kohtu poole

15.05.2007 20:57:55 (1934 )

Riigikohtu halduskolleegium tegi 14. mail 2007. a määruse kohtuasjas nr 3-3-1-95-06 (AS Agrofarm õigusjärglane JK Otsa Talu OÜ vs PRIA), milles otsustati esmakordselt pöörduda Euroopa Kohtu poole eelotsuse saamiseks.

Loe edasi...

EML : Politsei abistamiseks kogutud annetusi ähvardab mitmekordne maksustamine

15.05.2007 10:32:03 (1540 )

Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni (IPA) Eesti osakond avas pangakonto, kuhu kogutakse annetusi aprilli lõpus Tallinnas aset leidnud korrarikkumiste tõkestamises osalenud politseinike taastumise toetuseks.

Loe edasi...

EML : Kohus tunnistas teatripiletite käibemaksu soodusmäära rakendamise tingimused põhiseadusevastaseks

10.05.2007 11:00:38 (2033 )

Tallinna halduskohus tunnistas 9. mail põhiseadusevastaseks käibemaksuseaduse sätte, mis kehtestab tingimused etendusasutustele 5% käibemaksumäära rakendamiseks.

Loe edasi...

EML : Maksuhaldur koostas siirdehinna määramise juhendi

04.05.2007 12:31:48 (1944 )

Maksu- ja Tolliameti veebileheküljel on avaldatud juhendmaterjal, mida saab kasutada siirdehinna määramisel. Juhend ei ole maksumaksjatele täitmiseks kohustuslik, kuid seda järgides võib eeldada, et maksuhaldur on ise samasugusel seisukohal.

Loe edasi...

EML : Rahandusministeeriumi värske tulumaksumuudatuste eelnõu

26.04.2007 12:30:00 (1888 )

Rahandusministeerium on ette valmistanud tulumaksuseaduse muutmise eelnõu.

Eelnõus kavatsetakse seadustada sel kevadel ametisse asunud valitsuse koalitsioonilepingu tulumaksuteemalised kokkulepped:

- alandada tulumaksumäära 18 protsendini,
- suurendada füüsilise isiku maksuvaba tulu 36 000 kroonini aastas,
- täiendav maksuvaba tulu alates esimesest lapsest.

Loe edasi...

EML : Uus maksualane lahend Riigikohtult – maksukuriteos süüdimõistetud isiku vastutus maksuvõla eest

25.04.2007 13:41:58 (1820 )

25. aprillil tegi Riigikohtu halduskolleegium kohtuotsuse haldusasjas nr 3-3-1-11-07. Vaidlus puudutab juriidilisest isikust maksumaksja ja tema juhatuse liikme solidaarset vastutust.

MKS § 41 lg 1 alusel vastutab isik, kes on süüdi mõistetud Karistusseadustikus sätestatud maksualase kuriteo toimepanemise eest, tema poolt toime pandud kuriteo tagajärjel tekkinud maksuvõla eest solidaarselt maksukohustuslasega.

Loe edasi...

EML : Riigikohus lahendas käibemaksuküsimuse maksumaksja kasuks

23.04.2007 7:20:00 (1516 )

10. aprillil 2007.a andis Riigikohtu tsiviilkolleegium kohtumääruse nr 3-2-1-37-07 asjas, mis puudutab riigilõivu suurust kinnistusraamatu kande tegemisel. Vaidlus kinnistusregistriga sai alguse sellest, et ostja tasus kande tegemise eest riigilõivu ilma käibemaksuta kinnisasja ostuhinnalt. Kohaliku kinnistusosakonna kohtunikuabi aga kohustas ostjat tasuma kande tegemise eest riigilõivu kinnisasja ostuhinnalt koos käibemaksuga. Kohtunikuabi põhjendas oma seisukohta viitega riigilõivuseadusele (RLS) - RLS ei näe ette, et kinnistamisel tuleks tehinguväärtuseks lugeda käibemaksuta ostuhind.

Loe edasi...

EML : EML nõukoja uus koosseis

17.04.2007 5:40:00 (1478 )

Alates 2005. aastast tegutseb EML nõukoda. Nõukoda on eri valdkondade teadlastest, praktikutest ja asja­tundjatest koosnev nõuandev kogu, mille eesmärk on abistada ning nõustada juhatust ja töötajaid liidu tegevuse olulistes küsimustes. Nõukoda nimetatakse ametisse juhatuse volituste ajaks.

Loe edasi...
« 1 ... 57 58 59 (60) 61 62 63 64 »
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo