Maksumaksja portaal - EML - Vikerraadio saates Reporteritund räägiti aktsiisitõusust - Uudised
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Uudiste arhiiv


RSS Feed « 1 ... 56 57 58 (59) 60 61 62 »

EML : Vikerraadio saates Reporteritund räägiti aktsiisitõusust

22.05.2007 6:10:00 (1440 )

EML juhatuse esimees Lasse Lehis esines 21. mail Vikerraadio otsesaates Reporteritund.

Loe edasi...

EML : Varimajandus ja salakaubandus Eestis 2006

18.05.2007 13:20:00 (2109 )

Maksudest kõrvalehoidumine kaotas 2006. aastal populaarsust, kinnitas Eesti Konjunktuuriinstituudi varimajanduse uuring, mida esitleti ajakirjanikele 18. mail. Eesti ettevõtjate hinnangul maksudest kõrvalehoidumine mullu pigem tavaline ei olnud – 6-punkti süsteemis skaalal „on tavaline/ei ole tavaline“ andsid ettevõtjad keskmiselt 3,7 punkti. Palju tavalisemaks pidasid ettevõtjad kõrvalehoidumist 2001. aastal, mil näitaja oli vaid 3,1.

Loe edasi...

EML : Aktsiisitõus tuleb kompenseerida tulumaksu alandamisega

17.05.2007 10:20:04 (1587 )

Viimastel päevadel valitsuses arutelu all olev kiire ja järsk aktsiisitõus on tekitanud maksumaksjates palju pahameelt. Kui aktsiisitõus kavandatud mahus ellu viiakse, siis korjatakse kaudsete maksude tõusuga 2008. aastal maksumaksjatelt mitu korda rohkem raha kui jääb maksumaksjale kätte tulumaksu alandamisest.

Loe edasi...

EML : Esmakordselt Eesti kohtupraktikas pöörduti eelotsuse saamiseks Euroopa Kohtu poole

15.05.2007 20:57:55 (1900 )

Riigikohtu halduskolleegium tegi 14. mail 2007. a määruse kohtuasjas nr 3-3-1-95-06 (AS Agrofarm õigusjärglane JK Otsa Talu OÜ vs PRIA), milles otsustati esmakordselt pöörduda Euroopa Kohtu poole eelotsuse saamiseks.

Loe edasi...

EML : Politsei abistamiseks kogutud annetusi ähvardab mitmekordne maksustamine

15.05.2007 10:32:03 (1506 )

Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni (IPA) Eesti osakond avas pangakonto, kuhu kogutakse annetusi aprilli lõpus Tallinnas aset leidnud korrarikkumiste tõkestamises osalenud politseinike taastumise toetuseks.

Loe edasi...

EML : Kohus tunnistas teatripiletite käibemaksu soodusmäära rakendamise tingimused põhiseadusevastaseks

10.05.2007 11:00:38 (2002 )

Tallinna halduskohus tunnistas 9. mail põhiseadusevastaseks käibemaksuseaduse sätte, mis kehtestab tingimused etendusasutustele 5% käibemaksumäära rakendamiseks.

Loe edasi...

EML : Maksuhaldur koostas siirdehinna määramise juhendi

04.05.2007 12:31:48 (1914 )

Maksu- ja Tolliameti veebileheküljel on avaldatud juhendmaterjal, mida saab kasutada siirdehinna määramisel. Juhend ei ole maksumaksjatele täitmiseks kohustuslik, kuid seda järgides võib eeldada, et maksuhaldur on ise samasugusel seisukohal.

Loe edasi...

EML : Rahandusministeeriumi värske tulumaksumuudatuste eelnõu

26.04.2007 12:30:00 (1858 )

Rahandusministeerium on ette valmistanud tulumaksuseaduse muutmise eelnõu.

Eelnõus kavatsetakse seadustada sel kevadel ametisse asunud valitsuse koalitsioonilepingu tulumaksuteemalised kokkulepped:

- alandada tulumaksumäära 18 protsendini,
- suurendada füüsilise isiku maksuvaba tulu 36 000 kroonini aastas,
- täiendav maksuvaba tulu alates esimesest lapsest.

Loe edasi...

EML : Uus maksualane lahend Riigikohtult – maksukuriteos süüdimõistetud isiku vastutus maksuvõla eest

25.04.2007 13:41:58 (1785 )

25. aprillil tegi Riigikohtu halduskolleegium kohtuotsuse haldusasjas nr 3-3-1-11-07. Vaidlus puudutab juriidilisest isikust maksumaksja ja tema juhatuse liikme solidaarset vastutust.

MKS § 41 lg 1 alusel vastutab isik, kes on süüdi mõistetud Karistusseadustikus sätestatud maksualase kuriteo toimepanemise eest, tema poolt toime pandud kuriteo tagajärjel tekkinud maksuvõla eest solidaarselt maksukohustuslasega.

Loe edasi...

EML : Riigikohus lahendas käibemaksuküsimuse maksumaksja kasuks

23.04.2007 7:20:00 (1492 )

10. aprillil 2007.a andis Riigikohtu tsiviilkolleegium kohtumääruse nr 3-2-1-37-07 asjas, mis puudutab riigilõivu suurust kinnistusraamatu kande tegemisel. Vaidlus kinnistusregistriga sai alguse sellest, et ostja tasus kande tegemise eest riigilõivu ilma käibemaksuta kinnisasja ostuhinnalt. Kohaliku kinnistusosakonna kohtunikuabi aga kohustas ostjat tasuma kande tegemise eest riigilõivu kinnisasja ostuhinnalt koos käibemaksuga. Kohtunikuabi põhjendas oma seisukohta viitega riigilõivuseadusele (RLS) - RLS ei näe ette, et kinnistamisel tuleks tehinguväärtuseks lugeda käibemaksuta ostuhind.

Loe edasi...

EML : EML nõukoja uus koosseis

17.04.2007 5:40:00 (1452 )

Alates 2005. aastast tegutseb EML nõukoda. Nõukoda on eri valdkondade teadlastest, praktikutest ja asja­tundjatest koosnev nõuandev kogu, mille eesmärk on abistada ning nõustada juhatust ja töötajaid liidu tegevuse olulistes küsimustes. Nõukoda nimetatakse ametisse juhatuse volituste ajaks.

Loe edasi...

EML : EML juhatuse esimees on Lasse Lehis

11.04.2007 6:30:41 (1897 )

Eesti Maksumaksjate Liidu üldkoosolekul 29. märtsil 2007 valiti liidule järgmiseks kolmeks aastaks uus viieliikmeline juhatus. Lisaks juhatuse eelmisse koosseisu kuulunud Jüri Allikaltile, Ivo Raudjärvele ja Erki Uustalule valiti uute liikmetena juhatusse Lasse Lehis ja Tiiu Toots. Üldkoosolekule järgnenud juhatuse koosolekul valiti EML juhatuse esimeheks Lasse Lehis.

Loe edasi...

EML : Kas Eesti maksusüsteem on metsas?

30.03.2007 9:40:00 (1608 )

Üle kolmandiku Eesti metsadest kuulub eraisikutele. Kehtiv maksusüsteem mõjutab erametsaomaniku käitumist ja kogu metsandussektorit aga negatiivselt, väidab vastav uurimus, mida märtsi MaksuMaksja esitleb.

Loe edasi...

EML : Ministeerium selgitab TSD „lahtrimängu“ muudatuste sisu

29.03.2007 13:10:52 (1503 )

EML esitas rahandusministeeriumile ja Maksu- ja Tolliametile 05.02.2007 selgitustaotlused, et saada teada, mida täpselt tuleb TSD alguses olevale kolmele küsimusele vastamisel silmas pidada ning millal on vaja mingi lahter ära täita või täitmata jätta.

Loe edasi...

EML : EML üldkoosoleku otsused 29.03.2007

29.03.2007 11:37:06 (1501 )

29. märtsil 2007 toimus Tallinnas Rahvusraamatukogus EML korraline üldkoosolek.

Loe edasi...

EML : EML kontori töökorraldus üldkoosoleku ajal

27.03.2007 9:06:34 (1440 )

Neljapäeval, 29. märtsil 2007 kella 10.00-st 13.00-ni toimub Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis (Tõnismägi 2) Eesti Maksumaksjate Liidu üldkoosolek. Seoses sellega palume EML liikmetel arvestada, et juriidilist teenindamist sel ajal ei toimu. Palume juristidele suunatud küsimused edastada aadressil jurist@maksumaksjad.ee või pöörduda küsimusega juristide poole telefonitsi (626 4195) peale üldkoosoleku lõppu. Vabandame ebamugavuste pärast.

Infot üldkoosoleku kohta vt siit.


EML : Uuendused kodulehel

07.03.2007 22:10:00 (1655 )

Kodulehel rubriigis AJAKIRI on nüüd saadaval kõikide ajakirjas MaksuMaksja aastatel 1997-2006 avaldatud artiklite sisujuht. Artikleid saab otsida nii autori nime kui avaldamiskoha järgi.

Loe edasi...

EML : Maksuhaldur hakkab tegema siduvaid eelotsuseid

07.03.2007 15:20:00 (1760 )

President kuulutas 05.03.2007 välja Riigikogus 15.02.2007 vastu võetud maksukorralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse.

Loe edasi...

EML : 1. märtsil jõustuvad käibemaksuseaduse muudatused

28.02.2007 11:20:41 (2021 )

Riigikogu võttis 08.02.2007 vastu käibemaksuseaduse muudatused, mis jõustuvad kolmes järgus, tagasiulatuvalt 2006. a 1. juulil, selle aasta 1. märtsil ning 2008. a 1. jaanuaril.

Loe edasi...

EML : Pankade praktika intresside arvutamisel on erinev

23.02.2007 12:31:35 (1520 )

Täiendavalt tänasele pressiteatele "Maksumaksjaid pügatakse eluasemelaenu intresside tulust mahaarvamisel" teatame, et EML andmetel esitab SEB Eesti Ühispank eluasemelaenu intresside tõendeid vastavalt Eesti kroonides tegelikult makstud summadele, seevastu Hansapank esitab tõendi lähtuvalt eurodes arvutatud intressidest, mis on kroonideks konverteeritud Eesti Panga ametliku kursiga.

Loe edasi...
« 1 ... 56 57 58 (59) 60 61 62 »
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo