Maksumaksja portaal - EML - Eesti peab tulumaksuvaidluses valmistuma Euroopa Kohtusse minekuks - Uudised
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Uudiste arhiiv


RSS Feed « 1 ... 53 54 55 (56) 57 58 59 ... 62 »

EML : Eesti peab tulumaksuvaidluses valmistuma Euroopa Kohtusse minekuks

18.12.2007 7:27:37 (1277 )

Valitsus avalikustas ja kiitis 13. detsembril heaks olulise ja kauaoodatud tulumaksueelnõu, millega muudetakse juriidiliste isikute kasumi maksustamise korda.

Loe edasi...

EML : Maksumaksjate liit toetab Allar Jõksi jätkamist õiguskantslerina

17.12.2007 13:53:32 (1303 )

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) kutsub Riigikogu liikmeid üles hääletama Allar Jõksi õiguskantslerina jätkamise poolt.

Loe edasi...

EML : Avalikustati tulumaksuseaduse muutmise seaduste eelnõud

13.12.2007 13:30:16 (1643 )

Rahandusministeeriumi kodulehel on tutvumiseks välja pandud tulumaksuseaduse muutmise seaduste eelnõud koos seletuskirjaga.

Loe edasi...

EML : Novembri MaksuMaksjas sotsiaalmaks ja FIE-de „harvendusraie“

29.11.2007 12:18:24 (1644 )

EML juhatuse esimees Lasse Lehis annab oma artiklis üksikasjaliku ülevaate sotsiaalmaksu olemusest ja ajaloost Eestis. Autor leiab, et viimastel aastatel toimunud sotsiaalmaksu miinimumbaasi järsk tõus võib kahjustada uute töökohtade loomist, eriti osalise tööajaga töötajate rakendamist. Tema hinnangul oleks mõistlik järgida maksustamise praktikat välisriikides ning kehtestada ka palgatulu maksustamisel sotsiaalmaksukohustuse ülempiir, nagu see on seatud FIE ettevõtlustulule.

Loe edasi...

EML : Notarite sissetulekud tuleb avalikustada ja notariaaltoimingute mahtu tuleb vähendada

29.11.2007 10:03:29 (1319 )

Justiitsministeerium on teinud ettepaneku mitmekordistada mitmete notariaaltoimingute, näiteks volikirjade tõestamise ja allkirjade kinnitamise eest võetavaid notaritasusid.

Loe edasi...

EML : Riigikohus tunnistas pakendiaktsiisi seaduse sätte põhiseadusevastaseks

29.11.2007 9:48:21 (1507 )

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi tegi 26.11.2007 otsuse asjas nr 3-4-1-18-07 (OÜ Kadarbiku Köögivili kaasus), millega tunnistati pakendiaktsiisi seaduse § 2 punkt 7 alates 27. juulist 2000 kuni 31. detsembrini 2004 kehtinud redaktsioonis põhiseadusega vastuolus olnuks. Samuti tunnistati rahandusministri 7. märtsi 1997. a määrus nr 24, millega kinnitati „Eesti kaupade nomenklatuuri rubriigid, millesse kuuluvad karastusjoogid“, 27. juulist 2000 kuni 31. detsembrini 2004 põhiseadusega vastuolus olnuks.

Loe edasi...

EML : Töötuskindlustusmaksete kogumine tuleks 2008. aastaks peatada

29.11.2007 8:16:37 (1241 )

Valitsus arutab täna eelnõu, mis jätaks kehtima praegused töötuskindlustusmakse määrad – töötajale 0,6% ja tööandjale 0,3%. Töötuskindlustusmaksete laekumist planeeritakse järgmisel aastal kokku 791 miljoni krooni ulatuses.

Loe edasi...

EML : Maksumaksjate liit taunib aastase maksuvõla keelu sätet riigihangetes

20.11.2007 9:04:04 (1436 )

1. mail 2007. a jõustunud riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 p 4 sätestab, et „hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal pakkuja või taotleja ... kellel ei ole nõuetekohaselt täidetud õigusaktidest tulenevad riiklike maksude või hankija asukoha või enda elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused või kellel on olnud maksuvõlg viimase 12 kuu jooksul enne vastava tõendi esitamist hankijale kokku rohkem kui 30 päeva vältel.”

Loe edasi...

EML : Uue näoga e-maksuamet klientidele avatud

20.11.2007 7:52:50 (1725 )

Tänasest avas Maksu- ja Tolliamet klientidele uue ja kaasajastatud näoga e-maksuameti, mille uus nimi on “e-maksuamet/e-toll”.

Loe edasi...

EML : Riigikohus selgitas kohtukulude väljamõistmise põhimõtteid

16.11.2007 8:59:27 (1343 )

Riigikohus tegi 15.11.2007 otsuse haldusasjas nr 3-3-1-58-07. Lisaks sellele, et otsuses selgitatakse viivistasu määramise aluseid, on otsus oluline kohtukulude väljamõistmise praktika kujundamisel.

Loe edasi...

EML : Riigikohus selgitas revisjoniga seonduvat

15.11.2007 11:15:36 (1361 )

Riigikohus tegi 14.11.2007 otsuse haldusasjas nr 3-3-1-47-07. Otsus on oluline revisjoni läbiviimise piiride sisustamisel ning revisjoni tulemusel tehtud maksuotsuse muutmise aluste selgitamisel.

Loe edasi...

EML : EML tegi Sotsiaalministeeriumile ettepaneku peatada 2008. aastal töötuskindlustusmaksete kogumine

05.11.2007 13:10:00 (1802 )

Eesti Maksumaksjate Liit tegi Sotsiaalministeeriumile ettepaneku töötuskindlustuse seaduse muutmiseks.

Loe edasi...

EML : EML tegi Justiitsministeeriumile ettepaneku lihtsustada osaühingu õiguslikku regulatsiooni

05.11.2007 13:00:00 (1399 )

Eesti Maksumaksjate Liit tegi Justiitsministeeriumile ettepaneku algatada seaduseelnõu äriseadustiku muutmiseks osaühingute tegevuse lihtsustamise eesmärgil.

Loe edasi...

EML : Oktoobri MaksuMaksjas erisoodustused ning kultuuri ja käibemaksu “duell”

31.10.2007 15:04:26 (1347 )

Maksumaksjate liidu iga-aastase maksukonverentsi teemadest tõstab MaksuMaksja esile “vanad head” erisoodustused. EML vanemjurist Martin Huberg kirjutab oma ettekande ainetel pikema uurimuse erisoodustuste maksustamise teoreetilistest alustest ja eri riikides kasutatavatest maksustamismeetoditest.

Loe edasi...

EML : Täiendused kodulehel - MTA selgitustaotlused ja muu maksualane kirjavahetus

30.10.2007 20:40:00 (2007 )

Täiendused kodulehel.

Loe edasi...

EML : Riho Roopõld: „Eelotsust ei saa, kui eesmärgiks on maksude tasumisest kõrvalehoidumine“

26.10.2007 8:10:00 (1535 )

Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juhataja Riho Roopõld rääkis tänasel PriceWaterhouseCoopers`i maksukonverentsil siduvatest eelotsustest. Kui praegu võimaldab seadus küsida maksuhaldurilt maksustamise küsimuses arvamust, siis siduv see ei ole, küll aga võimaldab see pääseda maksukohustuslasel maksuintressidest, kui maksuhalduri info oli eksitav. Maksukohustus aga säilib.

Loe edasi...

EML : Egon Veermäe: „Keskendume esialgu piiriülestele tehingutele“

26.10.2007 7:20:00 (2084 )

Tänasel PriceWaterhouseCoopers`i maksukonverentsil rääkis Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna juhataja Egon Veermäe, et hetkel on siirdehindade osas Maksu- ja Tolliameti prioriteediks piiriülesed tehingud, Eesti siseseid tehinguid seni kontrollitud ei ole.

Loe edasi...

EML : EML maksukonverentsi materjalid

18.10.2007 8:20:00 (1459 )

4. oktoobril 2007 toimus Eesti Rahvusraamatukogus Eesti Maksumaksjate Liidu iga-aastane maksukonverents.

Loe edasi...

EML : Ajakirjal MaksuMaksja on uus peatoimetaja

16.10.2007 14:50:00 (1742 )

Alates oktoobrinumbrist on EML ajakirja MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko.

Loe edasi...

EML : Riigikohus tunnistas vedelkütusevaru seaduse mõningad sätted põhiseadusega vastuolus olevaks

15.10.2007 19:35:51 (1303 )

8. oktoobril avalikustas Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsuse asjas nr 3-4-1-89-06, millega rahuldati Tallinna Halduskohtu taotlus ja tunnistati vedelkütusevaru seaduse kuni 30. novembrini 2006 (k.a) kehtinud redaktsiooni § 9 ning § 8 lg 2 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles need ei taga piisavalt tõhusat varumakse tasumise menetlust.

Loe edasi...
« 1 ... 53 54 55 (56) 57 58 59 ... 62 »
| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo