Maksumaksja portaal - EML PRESSITEADE - Veebruari MaksuMaksjas uue valitsuse uutest maksudest - Uudised
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Uudiste arhiiv


RSS Feed (1) 2 »

EML PRESSITEADE : Veebruari MaksuMaksjas uue valitsuse uutest maksudest

02.03.2017 13:20:00 (536 )

Nagu eelnevatel kuudelgi, on taas on põhjust kirjutada uue valitsuse kavandatavatest maksumuudatustest, sest uusi maksuseadusi lisandub lausa iga nädal.

Deloitte juhtiv maksunõustaja Ivo Vanasaun käsitleb koalitsioonilepinguga plaanitavat maksumuudatust, mille kohaselt saaksid äriühingud tulevikus regulaarselt jaotatud kasumilt maksta 14% määraga tulumaksu 20% asemel. Kuigi esmapilgul tundubki see plaan väga mõistlik, siis asjasse süvenedes võib risti vastupidisele tulemusele jõuda — lugejateni on toodud rida argumente, miks plaanitav keerukas maksumuudatus ei ole hea mõte.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Detsembri MaksuMaksjas järjekordsest kobarseadusest

05.01.2017 17:48:49 (512 )

2016. aastat viimases ajakirjanumbris on luubi all rekordkiirusega koostatud ja vastu võetud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (302 SE) — kobarseadus, mis ületas oma sisult ja vormilt kõiki varasemaid. Kõigepealt toob EML ülevaate seaduse menetlemise tempokast ajagraafikust, seejärel aga uurib seadusepaketi sisu. Samuti kiikab EML dokumenti nimega „Rahanduskomisjonile esitatud maksupoliitiliste muudatusettepanekute mõjuanalüüsid”, et näha vastuvõetud seaduse vähemalt mingitki mõjuanalüüsi.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Jürgen Ligi on teist aastat järjest maksumaksja vaenlane, seekord koos Reformierakonnaga. Maksumaksja sõber on Vabaerakond

12.02.2015 18:20:00 (741 )

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) kuulutas täna välja 2014. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saajad.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Septembri MaksuMaksja keskendub käibemaksule

27.09.2013 12:53:30 (614 )

Sügise alguse ajakirjas tuleb juttu mõnest käibemaksuga seotud aspektist, mis ettevõtlusega ikka kaasas käib.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : 2013. aasta maksundusalaste uurimistööde konkursi tulemused

26.09.2013 11:30:00 (1771 )

Eesti Maksumaksjate Liit korraldab alates 1999. aastast iga-aastaseid maksuteemaliste uurimistööde konkursse, et elavdada avalikkuse huvi põhjalikumalt analüüsida seoseid maksuteooria, maksupoliitika ja maksustamise praktiliste rakenduste vahel ning julgustada sellealaste uurimustega tegelemist.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Maksumaksjate liit esitas halduskohtule 18 koduomaniku kaebused

12.03.2013 11:16:19 (756 )

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) kutsus koos Eesti Omanike Keskliiduga üles koduomanikke, kes ei ole kodualuse maamaksu vabastuse piirangutega, vaidlustama oma maksuteate halduskohtus. Tänaseks on EML juristid koostanud ja Tallinna Halduskohtule esitanud 18 kaebust, lisaks veel ka kolm vaiet Maksu- ja Tolliametile. Suurem osa kaebajaid elab Tallinnas, kuid kaebusi tuli ka Maardu ja Pärnu linnast. Kaebajate hulgas on ka mitmeid pensionäre, raske puudega isikuid ja üksikemasid, kelle jaoks on ebaõiglase maamaksu tasumine ka rahaliselt raske koorem. Vaidlustatud maksusummad on vahemikus alates 2 eurost lõpetades 2331 euroga.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Maksumaksja sõber on Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik, maksumaksja vaenlane on majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

14.02.2013 14:07:41 (929 )

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) kuulutas täna välja 2012. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saajad.

Maksumaksja sõbra tiitli sai Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik. EML tahab sellega tunnustada Eesti Panga nõukogu samme asutuse avatumaks muutumise suunas. Eelkõige väljendus see panga juhtkonna uuendamises ning olulise positiivse muudatusena võib tuua VEB Fondiga seotud tehingute avalikustamise. EML nõustub Jaan Männiku väljaöeldud arvamusega, et Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ülalpidamine on Eesti riigile liiga kallis ning nende asutuste töö vajab ümberkorraldamist.

Maksumaksja vaenlase tiitli sai majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. EML leiab, et rahvusliku lennukompanii Estonian Air raske majandusliku olukorra eest peab lõppkokkuvõttes vastutama minister, kes täidab maksumaksjate esindajana aktsionäride üldkoosoleku rolli. Üldkoosolek peab suutma nimetada ametisse pädeva nõukogu ja andma vajalikud suunised, et äriühing saaks stabiilselt tegutseda ja oleks hästi juhitud. EML arvates viitab Estonian Airis juhtunu vajadusele kehtestada kindlad põhimõtted, mille alusel toimuks riigi äriühingute tegevus, sh nende nõukogude moodustamine.

Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab ja koolitab oma liikmeid maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja "MaksuMaksja" ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2000 liikme.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Novembri MaksuMaksjas raha väärtuse langus, riigikontrolöri aruanne ja õpetlikud kohtulood

27.11.2012 14:17:38 (782 )

Statistikaameti kodulehele ilmusid hiljuti tarbijahinnaindeksi ja ostujõu kalkulaatorid, mille abil on võimalik arvutada pikemate perioodide inflatsiooninäitajad ning võrrelda raha ostujõu muutumist aja jooksul.

Kuigi arvutused pole rasked, on huvilistel veelgi lihtsam vaadata, kui palju on raha väärtus muutunud. EML juhatuse liige Lasse Lehis aga kasutas nende kalkulaatorite abi, et näha, kas ka mõni maksuvaba piirmäär on ajale jalgu jäänud ja vajaks tõstmist. Selgub, et nii isikliku sõiduauto hüvitise määr kui välislähetuse päevaraha on ajarattale jalgu jäänud ning vajaksid korrigeerimist.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Oktoobri MaksuMaksjas maksud Eestis ja mujal

29.10.2012 14:30:00 (749 )

Värske ajakiri heidab pilgu maksumääradele kodumaal ja võõrsil ning vaatab, milline on Eesti olukord võrreldes teiste riikidega.

EML juhatuse liige Lasse Lehis koos EML juristi Hiie Marrandiga annavad ülevaate sellest, millised maksuliigid on Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega kõrgemad, millised madalamad. Täpsemalt tuleb juttu sellest, milliseid soovitusi on rahvusvahelised majandusinstitutsioonid meile andnud ning kui tõenäoline on nende soovituste järgimine.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Juuni-juuli MaksuMaksjas maksualased kohtulahendid

21.06.2012 15:40:00 (871 )

Seekordne ajakirjanumber toob lugejateni hulga maksualaste kohtuvaidluste kirjeldusi.

Advokaadibüroo Sorainen maksuõiguse advokaat Elvira Tulvik tutvustab Riigikohtu otsust, millega tõlgendati järjekordselt tehingu majanduslikust sisust lähtumise põhimõtet maksustamisel, seekord madala maksumääraga territooriumil asuva isikuga tehtud tehingute kontekstis. Autori arvates on tegu murettekitava lahendiga, kus lubatakse juriidilise isiku maksustamist füüsiliste isikute suhtes kehtivate maksureeglite alusel.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Märtsi MaksuMaksja vaatab, kuidas saaks seadusi paremaks teha

28.03.2012 9:59:28 (713 )

Värske MaksuMaksja on fookusesse võtnud erinevad vajakajäämised Eesti seadustes, jäädes seisukohale, et alati on võimalik kõike veel paremini teha.

EML juhatuse liige Lasse Lehis analüüsib, kas Maksu- ja Tolliameti uus poliitika kodanike maksukuulekuse kasvatamisel hilise tulumaksutagastuse näol on ikka sihipärane. Tekib küsimus, miks üldse on välja mõeldud süsteem, kus nii palju inimesi peab tulumaksu tagasi küsima. Nagu artiklist selgub, on võimalusi olukorda parandada mitmeid. Näiteks võiks laste eest antava tulumaksutagastuse asemel lihtsalt suurendada lapsetoetust. EML ongi juba saatnud Sotsiaalministeeriumile ettepaneku algatada vastav seaduseelnõu.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Pakendiseadused vajavad korrastamist

08.03.2012 12:00:00 (780 )

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) on teinud omapoolse ettepaneku Riigikogus menetluses oleva pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmiseks.

„Põhjus, miks oleme pakendivaldkonna debatti sekkunud, seisneb pakendijäätmete tootjavastutussüsteemi seadusandliku regulatsiooni keskse mõtte mitmeti tõlgendatavuses, mis on omakorda põhjustanud seaduse tegeliku eesmärgi ja aluste kahjustamise,“ selgitas EML juhatuse liige Lasse Lehis.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Novembri MaksuMaksjas uued korrad, uued vormid

28.11.2011 11:39:08 (748 )

Hilissügisene MaksuMaksja kirjutab uutest vormidest maksuarvestuses, mis hakkavad kehtima uuest aastast, ning ka nendest, mille muutmise või kehtestamise järele tuntakse puudust.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Oktoobri MaksuMaksjas võimalikud ja reaalsed aktsiisitõusud

26.10.2011 9:40:00 (727 )

Oktoobrikuu MaksuMaksja peatub erinevatel aktsiisiteemadel, millest mõni on meedias palju tähelepanu pälvinud, mõni aga peaaegu tähelepanuta jäänud.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Aprilli MaksuMaksja keskendub koduomaniku maksumuredele

02.05.2011 11:40:00 (837 )

Aprillikuu number keskendub koduomaniku probleemidele, mis võivad tekkida koduomanikul meie „lihtsas ja väheste eranditega“ maksusüsteemis.

Aasta alguses jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mis piiras eluaseme müügi tulumaksuvabastust – kahe aasta jooksul võib taha ainult üha maksuvaba tehingu. Kuidas arvutatakse kahte aastat ja millal täpselt on üks või teine tehing toimunud? EML uuris seda Rahandusministeeriumilt ning MaksuMaksja toob kirjavahetuse nüüd lugejateni.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : 2010. aasta maksumaksja vaenlane on Tallinna Linnavalitsus, maksumaksja sõbrad on Harku vald ja Jõgeva vald

15.02.2011 23:10:00 (954 )

Eesti Maksumaksjate Liit kuulutas täna välja 2010. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saajad.

Maksumaksja vaenlase tiitel otsustati anda Tallinna volikogu koalitsioonile ja linnavalitsusele eesotsas linnapea Edgar Savisaarega müügimaksu ja paadimaksu kehtestamise eest Tallinnas. Müügimaks tõstis kaupade ja teenuste hindu kogu Eestis ning tekitas ettevõtjatele märkimisväärselt lisakulusid ja rakendusprobleeme. Paadimaks kahjustas Tallinna kui merelinna mainet ja näitas halba suhtumist paadiomanikesse. EML tervitab nende maksude kehtetuks tunnistamist riigi tasandil, sest ei müügimaks ega paadimaks ei sobi oma olemuselt kohalikuks maksuks.

Maksumaksja sõbra tiitel otsustati anda Harku Vallavalitsusele ja 14-le volikogu liikmele ning Jõgeva Vallavalitsusele ja 14-le volikogu liikmele, kes algatasid ja võtsid vastu otsuse vabastada nendes valdades 2011. aastal elanike kodualune maa maamaksust. Selline võimalus kehtib maamaksuseaduses alates 2009. aasta suvest ning need kaks valda rakendasid mainitud maksuvabastust esimesena. EML toetab kodualuse maa maksust vabastamist ning leiab, et maa- ja kinnisvaramaksud on keskaegsed igandid, mis ei peaks koormama Eesti maksusüsteemi. Suurem osa Eesti kinnisvaraomanikke tunnetab maamaksu ääretult ebaõiglase ja ebaotstarbeka maksuna.

Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab ja koolitab oma liikmeid maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja "MaksuMaksja" ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme.

Lisateave:EML koolitusjuht Inge Ojakäär, telefon 626 4194, 533 45451 inge@maksumaksjad.ee


EML PRESSITEADE : Täna möödub 15 aastat Eesti Maksumaksjate Liidu asutamisest

30.09.2010 16:10:00 (1056 )

Täna 15 aastat tagasi asutati Eesti Maksumaksjate Liit (EML). EML on poliitiliselt sõltumatu laiapõhjalise liikmeskonnaga mittetulundusühing, mille eesmärk on kaitsta Eesti maksumaksjate huve ja õigusi, taotleda optimaalset maksukoormust ning kogutud maksuraha efektiivset kasutamist, samuti kaitsta maksumaksjat maksuhalduri võimaliku omavoli eest. Sarnaseid organisatsioone on loodud paljudes riikides ning tegutseb ka rahvusvaheline katusorganisatsioon World Taxpayers Associations (http://www.worldtaxpayers.org)

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Augusti MaksuMaksjas Sylvesteri maksuvaidluse kokkuvõte, kiire käibemaksutõusu järelmid ja dividendide sotsiaalmaksu juhend

26.08.2009 15:22:07 (989 )

Sellel suvel on olnud maksurindel hoolega sebimist, mis täitis augusti MaksuMaksja justkui iseenesest.

Lõpliku lahenduse on saanud Eesti läbi aegade suurim maksuvaidlus. Endised Sylvesteri aktsionärid said kohtus õiguse, mille tulemusena pidi riik neile tagastama 400 miljonit krooni alusetult sisse nõutud tulumaksu, lisaks maksma sellelt 180 miljonit krooni intressi ja hüvitama üle 6 miljoni krooni kohtukulusid. “Ja edasi?” küsib nii mõnigi lugeja. Kas keegi vastutab ka selle “saavutuse” eest? Kas riik võtab midagi ette, et tulevikus sääraseid kaotusi ei tekiks? Või jääb maksuametil veel õigust ülegi? Lugege ise ja otsustage. MaksuMaksja avaldab ülevaate protsessi käigust ja Riigikohtu otsuse põhiseisukohtadest, samuti mõned värvikamad väljavõtted kohtutoimikust ja muudest asjaga seotud dokumentidest ning “autahvlil” on kirjas kõik kohtuasjaga seotud ametnikud ja esindajad.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : 2009. aasta maksundusalaste uurimistööde konkursile laekus 28 võistlustööd

19.06.2009 12:50:25 (993 )

15. juunil lõppes 2009. aasta maksundusalaste uurimistööde esitamise tähtaeg. Konkursile esitati kokku 28 tööd, mis on kõigi aegade rekord. Esmakordselt oli osalejaid ka välisülikoolist.

Loe edasi...

EML PRESSITEADE : Juuni-juuli MaksuMaksjas maksude tõstmine, langetamine ning alternatiivid

18.06.2009 9:36:17 (1065 )

Maksumaksjate liit protesteerib uue valitsuskoalitsiooni kavandatava käibemaksu tõusu vastu ning kutsub valitsuserakondi üles loobuma käibemaksu tõusust ning keskenduma selle asemel eelarvepoliitika muutmisele ja majanduse elavdamise abinõudele. Kõikide eelduste kohaselt kujuneb 2009. aasta maksukoormus juba ilma uute maksutõusudetagi viimase kümne aasta kõrgemaiks. Liidu arvamusega on nõus ka Eesti Keskmiste ja Väikeettevõtjate Assotsiatsioon, kelle arvates kannataksid käibemaksu tõstmisest kõige rohkem siseturul tegutsevad väikeettevõtjad ja lõpptarbijad.

Loe edasi...
(1) 2 »
| EML © 2006 - 2017 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo