Maksumaksja portaal http://www.maksumaksjad.ee/ Kindlus maksuasjades! Sun, 19 Jan 2020 17:27:20 +0000 http://backend.userland.com/rss/ XOOPS News tarvo at maksumaksjad dot ee tarvo at maksumaksjad dot ee en Maksumaksja portaal http://www.maksumaksjad.ee/images/logo.gif http://www.maksumaksjad.ee/ 144 60 Maksumaksjate liit ootab 2019. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase nominente http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11874 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">Eesti Maksumaksjate Liit kuulutab igal aastal välja maksumaksja sõbra ja maksumaksja vaenlase tiitlite saajad.</div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br />Maksumaksja sõbra tiitel antakse isikule, kes on aasta jooksul oma tegude või sõnadega avaldanud kõige positiivsemat mõju maksumaksja õigustele, teadlikkusele ja rahakotile. Maksumaksja vaenlase tiitel antakse isikule, kelle sõna ja tegu või tegevusetus on aasta jooksul muserdanud maksumaksjat ja laastanud tema rahakotti.</div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br />Ootame kõigilt huvilistelt ettepanekuid 2019. aasta sõbra ja vaenlase tiitli saajate kohta <font color="#1155cc"><a href="http://www.maksumaksjad.ee/modules/survey/form.php?id=15"><strong>SIIN</strong></a></font>. Teretulnud on ka ettepanekud täiendvaate tiitlite andmiseks või mõne olulise sündmuse muul moel äramärkimiseks.</div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br />Maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saajad kuulutatakse välja 14. veebruaril 2020 Tallinnas Hestia Hotel Europa (Paadi 5) konverentsiruumis Põhja-Euroopa. Varasemate aastate tiitlisaajaid vt <span style="color: rgb(17, 85, 204);"><a href="http://www.maksumaksjad.ee/modules/tinycontent/index.php?id=11"><strong>SIIT</strong></a></span>.</div> Tue, 07 Jan 2020 01:20:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11874 2020. a olulisemad maksualased näitajad http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11867 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background: white;"><span style="color: black;"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Toome traditsioonilise iga-aastase tabeli kujul kõik olulisemad maksualased näitajad 2018., 2019. ja 2020. aasta kohta. Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“. </font></span><span style="font-size: 9pt; color: black;"><o:p></o:p></span></p> Tue, 31 Dec 2019 12:21:05 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11867 MKS kavandatavad muudatused seoses „ehitussektori kiibistamisega“ http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11848 <span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: verdana, sans-serif;">Rahandusministeerium koostas ja riputas 5.12.2019. a eelnõude infosüsteemi üles maksukorralduse seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse.</span> Thu, 12 Dec 2019 10:40:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11848 Eraisikust tööandja maksukohustused http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11818 <span id="docs-internal-guid-e047c19c-7fff-e847-6b39-1c7119d918f7"><p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2"><strong>Kuidas tuleb arvestada makse kahe eraisiku vahelise käsunduslepingu tasudelt? </strong></font></span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;">Lasse Lehis, EML juhatuse liige </span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;">Rahandusministri eilne repliik „töömees Urmasest“ Riigikogus kogumispensioni reformi arutelul on ületanud uudisekünnise. Sellega seoses selgitan pisut, kuidas peaks seaduse järgi toimuma maksude tasumine, kui üks füüsiline isik osutab teenust teisele füüsilisele isikule ning kumbki neist ei ole FIE. </span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;">Tulumaksu kinnipidamist reguleerivad tulumaksuseaduse § 40 ja 41. TuMS § 40 lg 1 annab loetelu isikutest, kes on kohustatud väljamaksetelt tulumaksu kinni pidama ning § 41 sisaldab loetelu väljamakse liikidest. Tulumaksu kinnipidajate hulgas on ära nimetatud ka füüsilisest isikust ettevõtja või tööandja, kuid § 40 lg 3 täpsustab, et füüsilisest isikust tööandja (kes ei ole registreeritud FIE-na) on kohustatud pidama tulumaksu kinni ainult § 41 punktides 1 ja 2 nimetatud väljamaksetelt, see tähendab töölepingu alusel makstud tasudelt. Töövõtulepingu ja käsunduslepingu alusel makstavad tasud on nimetatud § 41 punktis 3, mis tähendab et nendelt tasudelt eraisikust klient tulumaksu kinni pidama ei pea. Tulu saaja peab saadud tasud ise deklareerima. </span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;">Tunnistan ausalt üles, et need tulumaksuseaduse sätted olen ma ise 20 aastat kirjutanud. Olgugi, et ei tundnud sel ajal Urmast ega Martinit. Seega usun olevat ka õige inimene selgitama, miks seadus teeb vahet töölepingul ja võlaõiguslikel lepingutel. Põhjuseks ongi nende lepingute oluliselt erinev iseloom. Töölepinguline suhe on alluvussuhe. Tööandja määrab tööaja ja töökoha ning annab jooksvalt tööülesandeid. Tööandja peab varustama töötaja töövahenditega ning vastutama tööohutuse eeskirjade täitmise eest. Sellises situatsioonis on oluline tagada töötaja õiguste kaitse ning muuhulgas maksude tasumisega kaasnevad sotsiaalsed tagatised. Sellest tulenevalt ongi seadusandja töölepingu puhul ette näinud, et ka füüsilisest isikust tööandja (isegi kui ta ei ole FIE, vaid palkab omale näiteks koduabilise) peab täitma kõiki tööandja kohustusi samamoodi nagu juriidilised isikud või riigiasutused. See hõlmab ka maksude deklareerimise ja tasumise kohustust. </span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;">Käsunduslepingu pooled on võrdsed. Käsundi täitja teeb tööd iseseisvalt ning võib ka enda asemele palgata kellegi teise. Kui töölepingu puhul on riik kehtestanud näiteks tööaja nõuded ja miinimumpalga, siis töövõtu ja käsunduslepingu puhul võib olla tegu nii ühekordse 1-eurose tehinguga kui miljonitesse eurodesse ulatuva mitmeaastase projektiga. Seaduse sätted on mõlemi juhtumi jaoks samad. </span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;">Võlaõiguslik leping on praktikas väga laia rakendusalaga. Siia kuuluvad ettevõtluse raames tehtavad tehingud (töövõtjaks või käsundi täitjaks võib olla ju ka juriidiline isik), nii-öelda haltuuraotsad (kus inimene käib pärast tööaega omale lisatulu teenimas remonditööga, puude lõhkumisega, muru niitmisega jne), aga ka pereliikmete või sõprade vahelised tehingud ja kõige lõpuks ka täiesti tasuta tehtav töö (näiteks vabatahtlikud mittetulundusühingus). Tasu võib olla mitterahalises vormis (näiteks talguliste toitlustamine) või toimuda vahetuskaubana (naine keedab suppi, mees peseb nõusid). </span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;">Nõuda kõikide eespool toodud näidete puhul tulumaksu kinnipidamist oleks pehmelt öeldes ebamõistlik, peenes juriidilises keeles väljendatuna „maksukohustuse täitmine tekitaks liigset halduskoormust, mille kulu oleks suurem laekuvast maksutulust“. Kui veelgi kõrgema juriidilise kaarega tõmmata, siis tuleneb sellise erandi tegemine põhiseaduse §-st 11, mille kohaselt peavad õiguste ja vabaduste piirangud olema „demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust“. </span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;">Aga kas sotsiaalmaksu puhul peaks olema midagi teisiti? Kindlasti mitte. Kuna tulumaksu ja sotsiaalmaksu deklareeritakse samal deklaratsioonil (TSD), siis oleks üsna absurdne väita, et näiteks 2-euroselt jootrahalt tulumaksu maksta on keerukas ja koormav, aga sotsiaalmaksu deklareerida ja maksta ei ole üldse mingi probleem. Minu teada ongi siiamaani seadusest niimoodi aru saadud. Kui nõuda siiski sotsiaalmaksu deklareerimist ja tasumist, muutub tulumaksuseadusse kirjutatud erand mõttetuks. Kui selgubki, et sotsiaalmaksuseadus on lohakalt kirjutatud, siis tuleb mõistuspärase tõlgenduseni jõudmiseks võtta appi seesama juba tsiteeritud põhiseadus. </span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;">Kokkuvõtteks. Kui üks füüsiline isik osutab teenust teisele füüsilisele isikule ning see tegevus on püsivat laadi ja toimub tulu teenimise eesmärgi, siis peab see inimene kas registreerima ennast füüsilisest isikust ettevõtjaks või avama pangas ettevõtluskonto, mis annab võimaluse maksta kõik seadusega ettenähtud maksud. Kui tegu on üksikute tehingutega, siis oleks mõistlik leppida teadmisega, et „valge“ ja „musta“ maailma vahele jääb ka õhuke „hall“ tsoon, kust maksude kogumiseks ei ole mingit teoreetilist õigustust ega praktilist vajadust. Isegi Urmase ja Martini puhul. </span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-wrap;">Väljavõte Riigikogu stenogrammist 02.12.2019: </span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <strong></strong></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-weight: bold; font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Madis Milling</span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong> </strong></span><span style="white-space: pre-wrap; font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud minister, te olete täna korduvalt toonitanud sõna "valikuvabadus". Jaa, nõus, igasuguse vabadusega kaasneb aga vastutus. Eestis on väga palju inimesi, kelle kohta saab öelda, et nad on finantsilise riskikäitumisega inimesed, inimesed, kes elavad üle oma võimete, kes on mässinud ennast kiirlaenuvõlgadesse. Ja suure tõenäosusega on just nemad need, kes võtavad teise samba raha välja ja kulutavad selle kohe ära. Ja sellest tulenevalt on pensioniikka jõudes nemad need, kes, käsi pikalt õieli, ootavad riigilt erinevaid toimetulekutoetusi. Mitte miski ei veena mind selles, et just nendest inimestest saavad üleöö edukad investorid. Millel põhineb teie ja valitsuse usk, et need inimesed hakkavad targalt käituma ja oma teisest sambast väljavõetud raha investeerima? Aitäh! </span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <strong></strong></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>Rahandusminister Martin Helme</strong></span><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong> </strong> </span><span style="white-space: pre-wrap; font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Ei, meie ei väida, et inimesed, kes on, ma ei tea, kasiinosõltlased või narkomaanid, et nendest saavad head investorid. Sellist väidet, ma arvan, ei ole kuskil keegi teinud. Me räägime ikkagi sellest ühiskonna valdavast enamusest, kes käituvad vastutustundlikult, nad teevad tööd, näevad vaeva, planeerivad oma tulevikku ja tahavad selle tuleviku planeerimisel saada suuremat otsustust ja suuremat vabadust. Vabadus ja otsustus peavad käima käsikäes. Ma ehitasin maal maja ja siis kutsusin sinna appi endale aeg-ajalt ühte töömeest nimega Urmas. Urmas oli selline mees, kes minu meelest ei ole päevagi töötanud niimoodi, et tal oleks maksud makstud, ja keda absoluutselt ei huvita, mis ta pensioni..st saab. Kui ta 3–4 päeva oli töötanud, siis ta läks juba sõpradega kuhugile seda oma ränka tööd kuidagi lõõgastama. Loomulikult, kui ta siis lõpuks pensioniikka jääb, hakkab ta saama seda kõige väiksemat, kõige vaevasemat pensionit, aga ta on eluaeg harjunud piskuga läbi ajama. Küsimus ju selles asendusmääras ja küsimus kõiges selles, mida me teeme nende inimestega, kes ise oma tuleviku peale ei mõtle – mis me nendega ikka teeme, teeme täpselt seda, mis me tänasel päeval teeme: nälga ei lase surra, noh. Aitäh! </span></p><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"></font></span> Tue, 03 Dec 2019 17:30:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11818 Tulumaks heategevuseks http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11797 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Maksu- ja Tolliamet (MTA) on teatanud, et plaanib tulevast aastast pakkuda eraisikutele enammakstud tulumaksu tagastamise korral uut võimalust. </font></p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Nimelt saaks elektroonse tuludeklaratsiooni esitajad tulumaksu tagastamisel soovi korral kanda tagastatava maksusumma kohe annetusena mõne enda poolt valitud mittetulundusühingu, sihtasutuse või usulise ühenduse pangakontole. Selleks peab ühing maksuametile oma andmed esitama, et amet saaks koostada nimekirja, milles olevatele ühingutele saavad inimesed tulumaksutagastuse korral automaatse annetuse teha.</font></p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font> Thu, 14 Nov 2019 11:50:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11797 Teise pensionisamba muudatused läksid kooskõlastusringile http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11776 <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Eelnõu valitsuskoalitsiooni teise pensionisamba muudatuste ettepanekutega läks kolmapäeval kooskõlastusringile. Kavandatud muudatuste jõustumisel muutuks sambas pensionivara kogumine vabatahtlikuks ja tekiks võimalus kogutud raha enne pensionile minekut kasutusele võtta.</font></span> Thu, 31 Oct 2019 11:03:46 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11776 Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks perehüvitiste seaduse sätte http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11774 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks perehüvitiste seaduse osa, mis vanemahüvitise suuruse arvutamisel ei võta arvesse hüvitise saajale makstud tööandja maksejõuetuse hüvitist. Riigikohus rõhutas, et vanemahüvitiste süsteemi haldamise lihtsus ja kulude kokkuhoid ei õigusta hüvitise saajate erinevat kohtlemist.</font> Thu, 31 Oct 2019 08:00:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11774 Statistikaameti uus rakendus "Tõetamm" http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11766 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);">Möödunud nädalal tutvustati Kadriorus Eesti ühe vanema tamme kõrval </span><a href="https://statistikaamet.smai.ly/r?lid=0qamABbz&amp;url=https%3A%2F%2Ftamm.stat.ee%2F%3Futm_campaign%3DT%C3%B5etamme+uudiskiri+OUT%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dsendsmaily&amp;oid=12122&amp;mid=FLsb&amp;s=ea7e9bc8ef65f8370954eb629fc5684186a0a868a88ceb678b6bf666c97e1498" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://statistikaamet.smai.ly/r?lid%3D0qamABbz%26url%3Dhttps%253A%252F%252Ftamm.stat.ee%252F%253Futm_campaign%253DT%25C3%25B5etamme%2Buudiskiri%2BOUT%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253Dsendsmaily%26oid%3D12122%26mid%3DFLsb%26s%3Dea7e9bc8ef65f8370954eb629fc5684186a0a868a88ceb678b6bf666c97e1498&amp;source=gmail&amp;ust=1571909629905000&amp;usg=AFQjCNGegZvJ4-xphcvC9XDkDOqH2JIFXQ" style="color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; font-weight: 700;">uut veebirakendust Tõetamm.</a></font><div><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif"></font></span></div><div><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif"></font></span></div><div><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif"></font></span></div><div><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif"></font></span></div><div><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font face="verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif"><br />Kõne pidas armastatud näitleja </font></span><a href="https://statistikaamet.smai.ly/r?lid=pnp1Anen&amp;url=https%3A%2F%2Ftv.delfi.ee%2Fuudised%2Fpaevauudised%2Fvideo-priit-loogi-kone-toetamme-esitlusel%3Fid%3D87786207%26utm_campaign%3DT%C3%B5etamme+uudiskiri+OUT%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dsendsmaily&amp;oid=12122&amp;mid=FLsb&amp;s=eb53d284dd2391311226f239d0df4d63b63910f0ef459307ea1cafe2f6be975d" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://statistikaamet.smai.ly/r?lid%3Dpnp1Anen%26url%3Dhttps%253A%252F%252Ftv.delfi.ee%252Fuudised%252Fpaevauudised%252Fvideo-priit-loogi-kone-toetamme-esitlusel%253Fid%253D87786207%2526utm_campaign%253DT%25C3%25B5etamme%2Buudiskiri%2BOUT%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253Dsendsmaily%26oid%3D12122%26mid%3DFLsb%26s%3Deb53d284dd2391311226f239d0df4d63b63910f0ef459307ea1cafe2f6be975d&amp;source=gmail&amp;ust=1571909629905000&amp;usg=AFQjCNGogIkKRaNtRISORbAGUPU8B8UxDQ" style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 700; text-decoration-line: none;">Priit Loog</a><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"> ja sõnavõtuga esines president </span><a href="https://statistikaamet.smai.ly/r?lid=YB1zepna&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.president.ee%2Fet%2Fametitegevus%2Fkoned%2F15496-statistikaameti-veebirakenduse-toetamm-esitlusel-kadrioru-pargis%2Findex.html%3Futm_campaign%3DT%C3%B5etamme+uudiskiri+OUT%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dsendsmaily&amp;oid=12122&amp;mid=FLsb&amp;s=0b69fbf45b1d4b32f7675ff1870e3907e2fd9486671d7c7a04f651b83f7e8a51" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://statistikaamet.smai.ly/r?lid%3DYB1zepna%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.president.ee%252Fet%252Fametitegevus%252Fkoned%252F15496-statistikaameti-veebirakenduse-toetamm-esitlusel-kadrioru-pargis%252Findex.html%253Futm_campaign%253DT%25C3%25B5etamme%2Buudiskiri%2BOUT%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253Dsendsmaily%26oid%3D12122%26mid%3DFLsb%26s%3D0b69fbf45b1d4b32f7675ff1870e3907e2fd9486671d7c7a04f651b83f7e8a51&amp;source=gmail&amp;ust=1571909629905000&amp;usg=AFQjCNGTiPwQsNbNx8c5b51NidXAHo3dUw" style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 700; text-decoration-line: none;">Kersti Kaljulaid</a><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);">. Oli meeleolukas üritus tähistamaks seda, et meie riigi käekäiku kirjeldavad andmed on nüüdsest mugavalt kasutamiseks puukujulises rakenduses. Nii nutiseadmes kui arvutis.</span></div><div><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><br />Tõetamm on mõeldud kasutamiseks meile kõigile, nii riigi- kui ka erasektori töötajatele, ennekõike on see mõeldud neile, kes tunnevad huvi, kuidas meie riigil päriselt läheb ja soovivad tegelikele andmetele toetudes langetada otsuseid kaalutletult. </span><a href="https://statistikaamet.smai.ly/r?lid=0qamABbz&amp;url=https%3A%2F%2Ftamm.stat.ee%2F%3Futm_campaign%3DT%C3%B5etamme+uudiskiri+OUT%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dsendsmaily&amp;oid=12122&amp;mid=FLsb&amp;s=ea7e9bc8ef65f8370954eb629fc5684186a0a868a88ceb678b6bf666c97e1498" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://statistikaamet.smai.ly/r?lid%3D0qamABbz%26url%3Dhttps%253A%252F%252Ftamm.stat.ee%252F%253Futm_campaign%253DT%25C3%25B5etamme%2Buudiskiri%2BOUT%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253Dsendsmaily%26oid%3D12122%26mid%3DFLsb%26s%3Dea7e9bc8ef65f8370954eb629fc5684186a0a868a88ceb678b6bf666c97e1498&amp;source=gmail&amp;ust=1571909629905000&amp;usg=AFQjCNGegZvJ4-xphcvC9XDkDOqH2JIFXQ" style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; font-weight: 700;">Tõetamm on riigi oluliste näitajate mõõdupuu</a><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"> ja annab lihtsalt, ausalt ning erapooletult pildi sellest, kuidas riigil läheb.</span></div><div></div><div></div><div><br /><a href="https://statistikaamet.smai.ly/r?lid=0qamABbz&amp;url=https%3A%2F%2Ftamm.stat.ee%2F%3Futm_campaign%3DT%C3%B5etamme+uudiskiri+OUT%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dsendsmaily&amp;oid=12122&amp;mid=FLsb&amp;s=ea7e9bc8ef65f8370954eb629fc5684186a0a868a88ceb678b6bf666c97e1498" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://statistikaamet.smai.ly/r?lid%3D0qamABbz%26url%3Dhttps%253A%252F%252Ftamm.stat.ee%252F%253Futm_campaign%253DT%25C3%25B5etamme%2Buudiskiri%2BOUT%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253Dsendsmaily%26oid%3D12122%26mid%3DFLsb%26s%3Dea7e9bc8ef65f8370954eb629fc5684186a0a868a88ceb678b6bf666c97e1498&amp;source=gmail&amp;ust=1571909629905000&amp;usg=AFQjCNGegZvJ4-xphcvC9XDkDOqH2JIFXQ" style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; font-weight: 700;">Rakenduses on võrreldud tulemusi enam kui 135 mõõdetava näitaja alusel,</a><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(0, 0, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"> mis esinevad „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2019–2023“ (lähemad eesmärgid), „Eesti 2020“ programmis (vahepealsed eesmärgid) ning säästva arengu riiklikus strateegias „Säästev Eesti 21“ (kaugemad eesmärgid). Kuvatud on 15 tegevusharu andmed ja tulemused on esitatud vastavalt rohelistel, kollastel või punastel lehtedel.</span></div><div><div><div><div><div><font color="#000001" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"></font></div><div><font color="#000001" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"></font><div><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="color: rgb(34, 34, 34);"><tr><td style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 1); font-size: 17px; line-height: 21px;"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><br />Pidevalt uuenevate andmetega veebirakendus<br /><span style="font-weight: bold;">Tõetamm on kõigile kättesaadav siin:</span><br /><a href="https://tamm.stat.ee/"><a href="https://tamm.stat.ee" target="_blank">https://tamm.stat.ee</a></a></font></td></tr></table></div></div></div></div></div></div> Wed, 23 Oct 2019 09:40:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11766 Avalik arutelu: OECD ettepanek digitaalsete äride maksustamise osas http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11757 <div><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Hetkel on avalikul arutelul OECD ettepanek digitaalsete äride maksustamise osas.</font></div><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Huvi korral on võimalik tutvuda allolevate linkidega ning avaldada enda arvamust.<br /><br /><br /></font><div><span style="font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Arutelust saab osa võtta kuni 12. novembrini 2019.</span></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br />We would also like to draw your attention to the publication yesterday of</font></div><div><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">the OECD Secretariat Proposal for a "Unified Approach" under Pillar</font><br style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">One </span><a href="http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf"><a href="http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf" target="_blank">http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf</a></a><font style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(34, 34, 34);">.</font></font></div><div><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">The proposal is now open to a public consultation</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">process </span><a href="http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-secretariat-proposal-for-a-unified-approach-under-pillar-one.htm"><a href="http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-secretariat-proposal-for-a-unified-approach-under-pillar-one.htm" target="_blank">http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-secretariat-proposal-for-a-unified-approach-under-pillar-one.htm</a></a><br style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">until 12 November 2019.</span></font></div> Fri, 18 Oct 2019 14:00:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11757 Täismahus: 2020. aasta riigieelarve eelnõu ja seletuskiri http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11714 <span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Valitsus kiitis teisipäeval heaks 2020. aasta riigieelarve eelnõu, mille kulude maht on 11,6 ning tulude maht 11,8 miljardit eurot. Võrreldes 2019. aastaga kasvavad kulutused ligikaudu 240 miljonit eurot ja tulud 760 miljonit eurot.</font></span> Tue, 24 Sep 2019 18:57:21 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11714 Äripäeva raadios: Kui renditööjõu maksudega nihverdatakse http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11707 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Rahandusministeerium käis renditööjõu maksustamise probleemi lahendamiseks välja idee, et kui renditööjõudu vahendav firma jätab maksud maksmata, saab maksuhaldur järgmise sammuna pöörduda tööjõudu kasutanud ettevõtte poole. Sellise lähenemisega pole aga tööandjad absoluutselt nõus. Saates arutatakse, kuidas olukorda lahendada ja kes peab renditööjõu kasutamisel maksude laekumise eest vastutama. Saatekülalised on tööandjate keskliidu analüütik-nõunik Raul Aron ning rahandusminister Martin Helme nõunik ja </font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">EML juhatuse liige </span><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Lasse Lehis.</font> Sat, 21 Sep 2019 18:50:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11707 MTA avas uuenenud iseteeninduskeskkonna e-MTA http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11669 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Nüüdsest on maksu- ja tolliameti (MTA) e-teenused kättesaadavad senisest kaasaegsema ja selgema kujunduse ning mugavalt kasutatava ülesehituse saanud e-MTA keskkonnast.</font> Sat, 07 Sep 2019 12:20:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11669 Vaata alkoholi hindu Läti piiripoes http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11610 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Teatavasti langetas Läti 1. augustist kange alkoholi aktsiisi. Maksumaksjate liidu koostööpartner saatis meile avaldamiseks fotod ühe Eesti-Läti piiril asuva alkoholikaupluse letihindadest 9. augustil. Foto autori kommentaar: "põhiselt soomlased ostmas, parkla autosid täis".</font><div></div><div></div><div></div><div><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><br /><a href="https://drive.google.com/file/d/1YtMUbJPjnLGkct0mwh0yg7N-sMfObkh4/view">Vaata lähemalt edastatud pilte</a></font></div> Fri, 09 Aug 2019 10:30:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11610 Uus tulumaksueelnõu: hübriidsed ebakõlad, renditöötajad ja muude siseriiklike ebaõigluste likvideerimine http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11588 <p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Rahandusministeerium saatis juuli viimasel päeval asjast huvitatud organisatsioonidele arvamuse avaldamiseks ja teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks tulumaksuseaduse muutmise eelnõu.</font></p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Eelnõu eesmärk on likvideerida hübriidsed ebakõlad - kehtestada tulumaksuseaduses reeglid, mis tõkestaksid topeltmittemaksustamist. Selle jaoks lisatakse tulumaksuseadusesse 10.2 peatükk (paragrahvid 54.6-54.9). Euroopa Liidu tasandil reguleerib teemat direktiiv 2017/952. Kuigi maksukorralduse seaduses on maksudest kõrvalehiilimise vastased ja majandusliku tõlgendamise sätted juba olemas, peaks tulumaksuseaduses tehtavad muudatused aitama hübriidsed ebakõlad võimalikult tõhusalt neutraliseerida. Muudatus peaks jõustuma 2020. aasta jaanuaris.</font></p> Thu, 01 Aug 2019 07:08:16 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11588 Riigikohus selgitas käibemaksuseaduse nüansse http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11554 <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, sans-serif;">Riigikohus avaldas 28.06.2019. a otsuse, milles avas mitmeid olulisi käibemaksuseaduse nüansse, mis seaduse teksti lugedes ka maksuhaldurile arusaamatuks olid jäänud ning mille avamiseks tuli kohaldada ka Euroopa Kohtu praktikat.</span></p> Mon, 08 Jul 2019 10:40:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11554 Alates 1. juulist 2019 saab avalikule sektorile arveid saata ainult e-arvetes http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11543 Loe juhendmaterjale Rahandusministeeriumi kodulehel:<div></div><div></div><div><br /><a href="https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus/e-arved" target="_blank">https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus/e-arved</a></div> Sat, 29 Jun 2019 06:10:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11543 Aktsiisipoliitika ja salaturu ümarlaua materjalid http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11518 <p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#222222" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">11. juunil toimus Riigikogu rahanduskomisjoni ja maksumaksjate liidu </font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;">korraldatud salaturu ja aktsiisipoliitika ümarlaud.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"><br />Kokkuvõtvat pressiteadet vt siit:</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#222222" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11510" target="_blank">http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11510</a></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"><br />Ümarlaua ettekandeid ja arutelusid on võimalik järele vaadata Riigikogu</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#222222" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Youtube kanalil </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#222222" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=7E8GFbwmWls&amp;list=PLU985AFYCOtMOX6LDiYwBLEz7quJIiiA5" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=7E8GFbwmWls&amp;list=PLU985AFYCOtMOX6LDiYwBLEz7quJIiiA5</a></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"><br />Fotogalerii:</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#222222" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="https://fotoarhiiv.riigikogu.ee/rahanduskomisjoni-ja-eesti-maksumaksjate-liidu-umarlaud-salaturust-ja-aktsiisipoliitikast/" target="_blank">https://fotoarhiiv.riigikogu.ee/rahanduskomisjoni-ja-eesti-maksumaksjate-liidu-umarlaud-salaturust-ja-aktsiisipoliitikast/</a></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"><br />Fotode autor: Erik Peinar</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif;"><br />Oxford Economicsi juhtivtoimetaja John Reinersi ettekande slaidid ning </span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#222222" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Oxford Economicsi uuringu „Combatting Illicit Trade: Consumer </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#222222" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Motivations and Stakeholder Strategies“ leiate siit: </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#222222" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="https://www.dropbox.com/sh/frh6na3u7uy0914/AAB_DqQj4i1cbP7GvDIkR9D3a?dl=0" target="_blank">https://www.dropbox.com/sh/frh6na3u7uy0914/AAB_DqQj4i1cbP7GvDIkR9D3a?dl=0</a></font></p> Thu, 13 Jun 2019 17:50:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11518 Aktsiisipoliitika parandamine vähendab varimajandust ja piirikaubandust http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11510 <p class="MsoNormal"><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Tänasel riigikogu rahanduskomisjoni ja maksumaksjate liidu ühisel salaturu ja aktsiisipoliitika ümarlaual tõdeti, et varimajanduse ja piirikaubanduse piiramiseks tuleb korrigeerida varasemate aastate aktsiisipoliitikaid.</font></p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">„Aktsiisipoliitika ja varimajandus on omavahel tihedas seoses. Mistõttu tuleb muudatuste elluviimisel arvestada mõju majandusele, jälgida naaberriikide trende ja otsuseid, seejuures ei tohi aga unustada inimeste tervist. Kui minevikus on tehtud valesid otsuseid, siis peab olema julgust neid otsuseid ümber vaadata ja vigu korrigeerida,“ ütles riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk.</font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">„Tänu piirikaubandusele ületavad Läti alkoholi ja tubakatoodete aktsiisitulud esimest korda ajaloos Eesti aktsiisilaekumisi. Lisaks on Läti saanud endale ka korraliku käibemaksu lisa, sest üha rohkem ostetakse Lätist kaasa ka teisi tooteid, nt toiduaineid, mootorikütust, rõivaid ja jalatseid,“ ütles Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing.</font></p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">„Kuigi musta turgu mõjutab kõige enam aktsiisipoliitika, siis ei tohi kõrvale jätta ka teisi meetmeid, millega saab salakaubandust piirata. Näiteks tuleb inimesi rohkem teavitada salaturu ohtudest ning selle seostest kriminaalsete tegevustega. Niisamuti tuleb inimestele meelde tuletada, et legaalse kauba ostmisega toetatakse kohalikku ettevõtlust ja töökohtade säilimist,“ ütles Oxford Economicsi juhtivtoimetaja John Reiners.</font></p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Eesti Õlletootjate Liidu tegevjuht Peeter Võrk tõi välja, et salaturgu õlle puhul tavamõistes sisuliselt ei ole, kuid seoses valede aktsiisiotsustega on tekkinud piirikaubandus Lätiga. „Viimase kahe aasta jooksul on piirikaubandus kiiresti organiseerunud ning eeldatavasti toimub mahukas alkoholi toomine nii tuttavatele kui ka ärilisel eesmärgil. Seega võib lahja alkoholi salaturuks nimetada eelkõige Lätist toodud odavama kauba võimalikku realiseerimist mõningates toitlustusasutustes, erapidudel, firmapidudel, suvepäevadel ja muudel üritustel. Sellisele tegevusele saab piiri panna väga lihtsalt – langetades aktsiise naabritega võrdsele tasemele. Kõik muud võimalused on üldiselt repressiivse iseloomuga ning ei kaota mittelegaalse tegevuse põhjuseid,“ ütles Võrk.</font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">„Viimase nelja aasta aktsiisipoliitika on olnud tormiline. Kuigi kolmandatest riikidest pärit salaviina kogused ei ole kasvanud, on salaturg siiski Läti piirikaubanduse toel jõudsalt laienenud. Lõunapiiri tagant pärit kange alkoholi ja teiste toodete edasimüük on tekitanud arvestatava hämara turuosa, millelt Eesti riigikassasse makse ei laeku. Seepärast tervitame valitsuse plaani alandada alkoholiaktsiisi 25% võrra. Sellel muudatusel on potentsiaali vähendada samaaegselt nii kolmandatest riikidest (Venemaa, Ukraina jmt) kui ka Lätist pärit alkoholi maksustamata müüki Eestis,“ ütles Altia Eesti juht Imre Avalo.</font></p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">„Tubaka valdkonnas on sigarettide salaturg juba päris hästi kontrolli all, kuid tarbijad eelistavad üha rohkem sigarettidest vähemkahjulikke alternatiivseid tubakatooteid, sealhulgas ka kuumutatavaid tubakatooteid. Erinevalt Euroopa Liidu teistest riikidest on kuumutatud tooted Eestis veel reguleerimata, mistõttu siin neid ei saa ametlikult osta. Et Eesti tarbija ei viiks ka nende toodete aktsiisi Läti riigieelarvesse, vajame Eestis ka korrektset regulatsiooni,“ ütles Philip Morris Eesti OÜ välissuhete juht Maris Leemets.</font></p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> E-sigareti kaupmeeste liidu juhatuse liige Rene Suburg kirjeldas, et e-sigareti vedelikele kehtestatud ülemäära kõrge aktsiis on kaasa toonud salaturu ja piirikaubanduse kasvu. „E-sigarettidel kui vähemalt 95% ohutumal alternatiivile ei ole aktsiisi kehtestamine põhjendatud. Kui teisiti ei saa, siis peaks e-sigareti vedelike aktsiis olema vähemalt 95% madalam kui tubakaaktsiis. Ebaõiglaselt kõrge aktsiisi tõttu on tekkinud olukord, kus mustal turul kaubeldakse tundmatu kraamiga, mida müüakse ka alaealistele. Tihtipeale on alaealised ise ka müüjad. Suure aktsiisimäära erinevuse tõttu on e-sigarettidest saanud ka oluline piirikaubanduse artikkel. Alates 1. juulist, mil Eestis keelatakse ära maitsestatud e-sigareti vedelike müümine, on oodata e-sigarettide salaturu ja piirikaubanduse tohutut kasvu. Tulemuseks on maksukadu ja olulise osa inimeste naasmine kahjuliku suitsetamise juurde,“ ütles Rene Suburg.</font> Tue, 11 Jun 2019 13:20:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11510 EML kutsub üles avaldama arvamust teaduse rahastamise kohta http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11499 <font color="#222222" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Viimasel ajal on väga kirglikult sõna võetud teaduse rahastamise teemadel. Arvamusi tuleb ka maksumaksjate liidu liikmetelt. Avaldame siinkohal ühe kirjasaatja kokkpandud nimekirja viimastel aastatel rahastatud teadusprojektidest. Pealkirja kohal olevale lingile klõpsates saab lugeda annotatsiooni, kus kirjeldatakse projekti sisu.</font><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br />Kallis lugeja, mida sina arvad - kas sellistele projektidele tuleks raha juurde anda või hoopis ära võtta? Kas need projektid arendavad Eesti majanduse konkurentsivõimet ja aitavad kaasa SKP suurendamisele (millega seoses suureneks ka teadusele suunatav protsent)? Või ...?</span></div> Wed, 05 Jun 2019 18:20:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11499 Euroopa maksumaksjate organisatsioon on ühtlustamise ja tsentraliseerimise vastu http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11487 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 115%;">Euroopa Maksumaksjate Assotsatsioon (European Taxpayers Association – ETA – Euroopa maksumaksjate organisatsioonide katuseühing) avaldas seoses Euroopa Parlamendi valimistega oma <a href="https://www.taxpayers-europe.org/information/press/110-against-levelling-down-and-centralism-taxpayers-association-of-europe-offers-election-recommendation-for-the-european-election.html" >nõudmised</a>. ETA seisab selle eest, et bürokraatide käsi ei saaks minna liiga sügavale Euroopa maksumaksja rahakotti. Huvitaval kombel räägivad numbrid sellest, et mida madalamad on maksumäärad riigis, seda parem on majanduskasv. Kõrged maksud seevastu nõrgestavad majandust tuntavalt.</span></font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span></font> Fri, 31 May 2019 09:20:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11487