Maksumaksja portaal http://www.maksumaksjad.ee/ Kindlus maksuasjades! Thu, 16 Aug 2018 03:53:56 +0000 http://backend.userland.com/rss/ XOOPS News tarvo at maksumaksjad dot ee tarvo at maksumaksjad dot ee en Maksumaksja portaal http://www.maksumaksjad.ee/images/logo.gif http://www.maksumaksjad.ee/ 144 60 Juuni-juuli MaksuMaksjas tööst ja puhkusest http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10719 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;">Vaatamata tõeliselt suvistele ilmadele peab MaksuMaksja puhkuse ajal ikka tööst rääkima. Käsitlemist leiavad nii otseselt puhkusega seotud maksuteemad kui üldised maksu-uudised. </span></font></p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;">Tulenevalt maksukorralduse seaduses tehtud muudatustest on ette valmistatud valitsuse määruse eelnõu, mille kohaselt tuleb edaspidi töötajate registreerimisel märkida senisele infole lisaks ka <strong>tööd tegeva isiku ametinimetus</strong>, töökoha asukoht ja tööaja määr. Ametinimetuse sisestamisel tuleb kasutada varem tööjõu statistikas kasutusel olnud kaheksakohalisi koode. Numbrid jooksevad tähtsuse järjekorras – kui jätta kõrvale koodiga 0 algavad sõjaväelased, siis tsiviilisikute ametite nimekirja alustab minister koodiga 11110001 ja lõpetab valvur-riidehoidja koodiga 96290007. Kõik ülejäänud tublid tööinimesed jäävad sinna kuhugi vahepeale.</span></font></p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font> Wed, 01 Aug 2018 05:20:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10719 2018. aasta maksukogumik on ilmunud http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10708 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Raamatu „Eesti maksuseaduse kommentaarid“ 2018. aasta väljaanne on ilmunud ning postitatakse kõikidele liikmetele ja ettetellijatele. Raamat toimetatakse maksikirjana iga adressaadi postkasti.</font> Wed, 25 Jul 2018 21:03:55 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10708 Euroopa Komisjoni ettepanek aktsiisidirektiivi muutmiseks http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10678 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Euroopa Komisjon tegi ettepaneku aktsiisidirektiivi (92/83/EL) muutmiseks. Komisjoni eesmärgiks on uuendada aktsiisidirektiivi alkoholitööstuse vahepealset arengut silmas pidades.<br /> </font> Thu, 12 Jul 2018 14:56:40 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10678 Euroopa Komisjoni ettepanek käibemaksudirektiivi muutmiseks http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10670 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Euroopa Komisjon (edaspidi komisjon) avaldas 25. mail 2018 ettepaneku käibemaksudirektiivi muutmiseks seoses lõpliku käibemaksusüsteemi kasutusele võtmisega. Seoses sellega edastas Rahahndusministeerium MTÜ Eesti Maksumaksjate Liidule ja teistele huvigruppidele asjasse puutuvad materjalid arvamuse avaldamiseks. EML kutsub üles materjalidega tutvuma ning edastama seisukohti ministeeriumile. Ettepanekud võib edastada otse või EML kaudu. Järgneb ministeeriumi pöördumine:</font> Mon, 09 Jul 2018 10:20:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10670 TÖR täieneb: kellel tööd rohkem, kellel vähem http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10612 <div><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Valitsus plaanib muuta Maksukohustuslaste registri (MKR) põhimäärust. Täpsemalt on muudatused kavas MKRi alamregistris TÖRis e töötamise registris. Muudatused on ajendatud nullbürokraatia põhimõttest ja lõppastmes peaks ettevõtjate koormus vähenema. Silmas on peetud halduskoormust, mis tekib mitmesuguste aruannete esitamisest - nt tuleb esitada sarnaseid aruandeid maksuametile ja statistikaametile.</font></div><div><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></div><div><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></div><div><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></div><div><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Tasub tähele panna, et sellel muudatusel võivad olla ulatuslikumad tagajärjed. Statistikaameti valimisse kuuluvate tööandjate halduskoormus küll väheneb, aga samas tuleb TÖRi täiendavate andmete sisestamisel olla tähelepanelik, et andmed vastaks tegelikkusele. Nimelt kasutab maksuamet neid andmeid analüüsitöös. Rahandusministeerium on märkinud, et täiendavate andmekoosseisude lisandumine võimaldab parandada ka maksulaekumist, võimaldades analüüsidesse kaasata täiendavaid tunnuseid.</font></div><div><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><br /> </font></div><div><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></div><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Edaspidi peavad kõik tööandjad hakkama TÖRis märkima senisele infole lisaks ka tööd tegeva isiku ametinimetuse, töökoha asukoha ja tööaja määra (vahemikus 0-1 sajandiku täpsusega).</font> Thu, 14 Jun 2018 05:00:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10612 KUKU Raadios: E-residentsus, maksud ja rahvusvaheline äri http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10606 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">KUKU raadio seekordses saates räägib Maksumaksjate liidu juhataja Lasse Lehis sellest, mida peaks arvestama e-resident, kes Eestis äriühingu asutab. Samuti selgitab Lehis seda, milliseid riske peaks ka teised rahvusvahelise äriga tegelejad hindama, et hiljem ei tekiks ebameeldivaid üllatusi (nt maksukohustus ja aruandluskohustus kahes, mitte ühes riigis).</font> Wed, 13 Jun 2018 05:15:34 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10606 Kutse aktsiisipoliitika ja salaturu ümarlauale http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10597 <font size="2"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Palume Teid osalema Eesti Maksumaksjate Liidu, Maksu- ja Tolliameti ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostöös korraldatavale aktsiisipoliitika ja salaturu ümarlauale neljapäeval, 21. juunil kell 13 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja saalis (Toom-Kooli 17, Tallinn).<br /><br />Ümarlaual tutvustatakse värsket Eesti Konjunktuuriinstituudi varimajanduse uuringut. Maksu- ja Tolliamet tutvustab muutusi varimajanduses. Eesti aktsiispoliitika trendidest teeb kokkuvõtte Eesti Maksumaksjate Liit ning maksupoliitika ja varimajanduse mõju ettevõtlusele kirjeldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Ettekannetele järgneb avatud arutelu varimajanduse ja illegaalse piirikaubanduse piiramise võimaluste üle.</font></font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"></span></font> Mon, 11 Jun 2018 13:10:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10597 Maksuamet plaanib muuta maksuvõlglaste nimekirja põhimõtteid http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10594 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Maksu- ja Tolliamet avaldab oma kodulehel maksuvõlglaste nimekirja 2014. aasta juunist alates. Selle tegevuse eesmärgiks on mõjutada maksumaksjate maksekäitumist ning motiveerida maksukohustuste õigeaegset täitmist.</font> Fri, 08 Jun 2018 13:20:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10594 Maksusoodustused kauba- ja reisilaevadele http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10589 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on saatnud kooskõlastamisele eelnõu, millega tehakse lihtsamaks laevade registeerimine Eesti laevaregistrisse. Samuti plaanitakse rakendada Eesti lipu all sõitvatele laevadele ning nende töötajatele tulu- ja sotsiaalmaksu soodustusi. <br /><br />Eelnõu pealkiri on laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ja tulumaksuseaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. Maksuvaldkonna õigusaktidest muudetakse eelnõuga tulumaksuseadusele lisaks ka sotsiaalmaksuseadust ja töötuskindlustuse seadust.</font> Thu, 07 Jun 2018 09:47:16 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10589 Vabaerakond tahab riigikogulaste kuluhüvitisi kolm korda kärpida http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10583 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Vabaerakond andis sisse riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on kärpida kuluhüvitisi kolm korda ehk 10 protsendini ametipalgast.</font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> Riigikogu liikme kuluhüvitis on tänavu kokku 12 493 eurot saadiku kohta, maksimaalne kogukulu ulatub 1 261 793 euroni.</font> Wed, 06 Jun 2018 20:20:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10583 Sisekaitseakadeemias saab omandada maksunduse ja tolli eriala kaugõppe vormis http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10584 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Sisekaitseakadeemias on taas üle mitme aasta võimalik rakenduskõrghariduse tasemel omandada maksunduse ja tolli eriala kaugõppe vormis. Dokumentide vastuvõtt toimub 18.-28. juunini sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu. Uus õppekava avatakse 2018. aasta septembris.</font> Wed, 06 Jun 2018 20:17:12 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10584 KUKU Raadios: Suvepuhkus ja tulumaks http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10579 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">KUKU raadio seekordses saates räägib Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis suvel töötamisest ja puhkamisest ning nende teemadega seotud tulumaksuprobleemidest. Lehis selgitab, mida peaksid arvestama suvel töötavate laste vanemad ja mida teha maksuvaba tulu avaldusega puhkuse ajal.<br /><br />Kuula 5. juuni saadet siit: <a href="http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/maksumaksja-2018-06-05/" target="_blank">http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/maksumaksja-2018-06-05/</a></font> Tue, 05 Jun 2018 12:32:46 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10579 KUKU Raadios: Ettevõtluskonto http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10566 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">KUKU raadio saates Maksumaksja räägib EML juhatuse liige Lasse Lehis täna ettevõtluskontost. Lehis selgitab põhjuseid, miks ettevõtluskonto süsteem pole seni käivitunud nagu oodati. Juttu tuleb muuhulgas sellest, kellele üldse on ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine mõeldud.</font> Tue, 29 May 2018 08:35:35 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10566 KUKU Raadios: VEB Fond http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10557 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Saade Maksumaksja räägib täna ühest ajaloo taagast - VEB Fondist.</font> Tue, 22 May 2018 08:52:03 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10557 KUKU Raadios: kinnisvara ja maksud http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10541 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Seekordses KUKU raadio saates Maksumaksja teeb EML juhatuse liige Lasse Lehis juttu kinnisvara omamisest ja kasutamisest. Seda aga tavapärasest veidi erinevast rakursist. Nimelt uurib Lehis, kas on midagi kriminaalset selles, kui äriühingu nimele soetatud majas või korteris elab sees selle ettevõtte juht või ainuomanik. Laias laastus on vastus, et tuleb maksta turuhinnas üüri.</font> Wed, 16 May 2018 19:00:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10541 KUKU Raadios: Välismaal töötamine ja maksude maksmine http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10526 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Tänases raadiosaates räägib EML juhatuse liige Lasse Lehis teemast, millel igal aastal on põhjust peatuda - välismaal töötamine toob tavaliselt kaasa ka maksukohustuse. Seda kas välisriigis või Eestis või koguni mõlemas riigis.<br /><br />Eraldi peatub Lehis välismaalt Eestisse saabunud renditööjõu maksustamisel.</font> Tue, 08 May 2018 08:38:50 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10526 Maksudest kõrvalehoidumise vastased reeglid http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10524 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Käesoleva aasta aprillis saatis Rahandusministeerium kooskõlastusringile tulumaksuseaduse (TuMS) muutmise eelnõu, millega tõhustatakse maksudest kõrvalehoidmise vastaseid reegleid. Muudatuste jõustumine on kavas 2019. aasta alguses.<br /><br />TuMS teksti lisatakse muu hulgas uus paragrahv üldise kuritarvituste vastase sättega. Tulumaksuga maksustamisel ei võeta edaspidi arvesse tehinguid või tehingute ahelat, mille põhieesmärk või üks põhieesmärkidest on saada maksueelis, mis on vastuolus kohaldatava maksuõiguse või välislepingu sisu või eesmärgiga, ega ole kõiki asjasse puutuvaid fakte ja asjaolusid arvesse võttes tegelik. Need tehingud võivad koosneda rohkem kui ühest vaheastmest või osast. Tehinguid või tehingute ahelat ei peeta tegelikuks, kui need ei ole loodud reaalsetel ärilistel põhjustel, mis kajastavad tegelikku majanduslikku sisu.</font> Mon, 07 May 2018 08:36:17 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10524 KUKU Raadios: Dividendide maksustamine http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10497 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Tänases KUKU raadio Maksumaksja </font><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">saates </font>annab Lasse Lehis põhjalikuma ülevaate dividendide maksustamisest. Teema on ajendatud maksuameti hiljutisest kampaaniast, millega õhutatakse aktiivse tegevuse tulult sotsiaalmaksu tasuma.</font> Tue, 24 Apr 2018 08:52:41 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10497 KUKU Raadios: Piirikaubanduse reeglid http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10472 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Tulise aktsiisipoliitika debati taustal räägitakse seekordses Maksumaksja saates hoopis piirikaubanduse reeglitest. Üldine poliitika kaupade osas Euroopa Liidus on kaupade (ja teenuste) vaba liikumine, mis ka piirikaubanduse nii hõlpsaks muudab. Päris piiranguteta see kaupade vaba liikumine siiski pole. Aktsiisikaupa teisest riigist Eestisse tuues on tarvis üht-teist silmas pidada. EML juhatuse liige Lasse Lehis räägib reeglitest, mida arvestada, et mitte muutuda seaduserikkujaks.</font> Wed, 18 Apr 2018 19:00:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10472 KUKU Raadios: Pensionireform ja sotsiaalmaks http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10442 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Selle nädala teema Kuku raadio Maksumaksja saates on pensionireform ja sotsiaalmaks. Kuna teema on väga mitmetahuline, saab öelda, et kõigil, kes selle kohta möödunud nädalal arvamust avaldasid, on mõnes mõttes õigus. Lasse Lehis valgustab seoseid, mis on makstud maksude ja tulevikus riigilt saadava pensioni vahel.</font> Tue, 10 Apr 2018 12:40:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10442