Maksumaksja portaal http://www.maksumaksjad.ee/ Kindlus maksuasjades! Mon, 01 Jun 2020 13:27:56 +0000 http://backend.userland.com/rss/ XOOPS News tarvo at maksumaksjad dot ee tarvo at maksumaksjad dot ee en Maksumaksja portaal http://www.maksumaksjad.ee/images/logo.gif http://www.maksumaksjad.ee/ 144 60 Helme kahtlustab maasikakasvatajaid maksukuriteos http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=12110 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Rahandusminister Martin Helme (EKRE) palub maksu- ja tolliametil uurida maasikakasvatajate tööjõumaksude tasumist, kuna tema sõnul on alust arvata, et riigile on makse jäetud maksmata.</font> Thu, 28 May 2020 14:40:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=12110 Riigikontroll: riigi kulude-tulude prognoosimine logiseb ja kulutuste jälgimine lonkab http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=12098 <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">TALLINN, 13. mai 2020 – Riigikontroll võrdles ülevaates Rahandusministeeriumi eelarveprognoose ja riigi tegelikke tulusid-kulusid ning osutas, et 2018. aastal keset stabiilset majanduskonjuktuuri oli keskvalitsuse nominaalne puudujääk plaanitust üle 200 miljoni suurem. Seda vaatamata Eelarvenõukogu korduvatele hoiatustele.</font></span> Thu, 14 May 2020 15:04:16 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=12098 Kaubanduskeskused avatakse piiratud tingimustel 11. mail - tutvu uuendatud JUHISTEGA kaubandus- ja toitlustusettevõtetele! http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=12092 <span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Valitsuskomisjon kiitis täna heaks majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ettepaneku avada kaubanduskeskused 11. mail piiratud tingimustel. Keskustes tuleb endiselt järgida 2+2 reeglit ning tagada töötajate ja klientide ohutus.</font></span> Sun, 10 May 2020 09:12:39 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=12092 Eesti pangad leppisid kokku ühistes maksepuhkuse reeglites http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=12072 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Eesti pangad leppisid kokku ühistes maksepuhkuse andmise reeglites nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, et toetada Eesti majanduse ja majapidamiste võimalikult sujuvat taastumist ootamatust kriisiolukorrast. Nii eraisikutele kui ettevõtetele pakutavad soodustingimustel maksepuhkused pakuvad leevendust kõige keerulisemal ajal.</font> Fri, 24 Apr 2020 12:01:19 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=12072 Kas Tallink ja Bolt on olulised, et neid maksumaksja rahaga päästa? http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=12060 <span style="color: rgb(61, 61, 61); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Lugu on riigiabist koroonakriisi tingimustes ja võtab luubi alla Tallinki ja Bolti juhtumid. Kummagi puhul ei ole veel küll lõplikke lahendeid, aga püüame Lasswelli definitsiooni valguses analüüsida, millised lahendused oleksid maksumaksjale mõistlikud ja millised mitte?</font></span> Tue, 14 Apr 2020 12:50:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=12060 EVEA seisukoht KredExi erakorralise laenumeetme osas ja ettepanekud FIE-de ja väikeettevõtete likviidsuse toetamiseks http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=12024 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">27.03.2020 avaldas KredEx erakorralise laenu tingimused, mille eesmärgiks on võimaldada ettevõtetele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Kõnealuseid meetmeid on ettevõtjad pikisilmi oodanud, kuivõrd COVID-19 levikuga seonduvalt on enamus Eesti ettevõtjaid sattunud majandusraskustesse. Seda enam on olulisem riiklike meetmete tõhus, kiire ja laiapõhjaline rakendamine, et välistada ulatuslik ettevõtete pankrotilaine ning tööpuuduse märkimisväärne kasv Eestis.</font> Tue, 31 Mar 2020 12:42:12 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=12024 Riigikogu võttis muutmata kujul vastu kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11993 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Riigikogu võttis muutmata kujul vastu presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse. Otsus langetati 52 poolt ja 43 vastuhäälega.</font> Thu, 12 Mar 2020 18:00:36 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11993 Riigikohus: tehingu juriidiline vorm peab vastama selle tegelikule majanduslikule sisule http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11977 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Riigikohtu halduskolleegium juhtis lahendis tähelepanu sellele, et ettevõtluses tehingute vormistamisel võib arvestada maksunduslike kaalutlustega, ent tehingule ei ole lubatud anda maksunduslike kaalutluste tõttu selle majandusliku sisuga võrreldes moonutatud juriidilist vormi.</font> Wed, 04 Mar 2020 11:28:17 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11977 Arvud kinnitavad: teine pensionisammas ei päästa maailma (Lisatud on pensionisamba tulususe kalkulaator!) http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11911 <span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Teoreetiliselt võiks pensionisambasse investeerimine vananeva rahvastikuga Eesti probleemid lahendada. Mammon pannakse kasvama ja seda va puru saab nii palju, et ei jaksa äragi kulutada. Seda siis teoreetilises plaanis ja iroonilises võtmes.</font></span> Tue, 04 Feb 2020 13:43:05 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11911 Kultuurikomisjon arutas sportlaste selgema tasustamise korraldamist http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11888 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Riigikogu kultuurikomisjon arutas tänasel istungil koos osapooltega spordiseaduses sportlastele makstavatele toetustele piirmäära seadmist.</font> Mon, 20 Jan 2020 13:51:59 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11888 Bürokraatia vähendamine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11873 <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Keskkonnaminister Rene Kokk kutsus 26. septembril 2019 huvigruppe üles esitama ettepanekuid, kuidas peaks ministeerium vähendama bürokraatiat ja kodanike halduskoormust riigiga asjaajamisel.</font></p><p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Ministri üleskutsele saata ettepanekuid bürokraatia vähendamiseks vastas 18 huvigruppi, kelle esitatud ettepanekud puudutavad pea kõiki keskkonnaministeeriumi valdkondi. Lisaks bürokraatia vähendamise ettepanekutele laekus huvigruppidelt ettepanekuid ka õigusloome ja kaasamise kohta.</font></p><p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Ministeerium analüüsis kõiki laekunud ettepanekuid, lahenduse loomine osadele neist on vastavalt võimalustele kavandatud juba 2020. aasta tööplaanis.</font></p><p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Huvigruppide esitatud ettepanekud ning info nendega arvestamise kohta on esitatud lingilt avanevas tabelis: <a href="https://www.envir.ee/sites/default/files/ESO/kem_va_burokraatia_vahendamine_31.12.2019.xlsx" class=" icon-internal icon-XLSX" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(163, 0, 216); text-decoration-line: none;">Kem valitsemisala bürokraatia vähendamine seisuga 31.12.2019.xlsx</a> (35Kb fail)</font></p> Sun, 05 Jan 2020 22:15:39 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11873 Martin Helme: esimene pool aastat valitsuses oleme olnud justkui sõjas http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11843 <span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Esimesed seitse kuud valitsuses on möödunud EKRE jaoks justkui alalises sõjaolukorras, kus üks opositsiooni ja liberaalse meedia koostöös toime pandud rünnak järgneb pidevalt teisele, nentis Objektiivile antud intervjuus rahandusminister ja EKRE aseesimees Martin Helme.</font></span> Thu, 12 Dec 2019 09:57:45 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11843 Taskuraha maksustamine - deklareerimise juhend http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11834 <div><span class="tagcolor" style="box-sizing: inherit; color: mediumblue;" courier="" new";="" font-size:="" 15px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""></span></div><div><span class="tagcolor" style="box-sizing: inherit; color: mediumblue;" courier="" new";="" font-size:="" 15px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""><img src="http://www.maksumaksjad.ee/uploads/img5dee6d4fb21b8.jpg" alt=" " /></span></div> Mon, 09 Dec 2019 15:50:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11834 Maksudega segadust kui palju: ole ettevõtja või mitte, peaasi, et töö saab tehtud http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11830 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Portaal Geenius kirjutas 3. detsembril, et sularahas tasu maksmisel peab ka tööandja maksude peale mõtlema, päev hiljem aga kirjutati samas Bolti näitel, et ei pea.</font> Fri, 06 Dec 2019 16:16:29 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11830 ÜLESKUTSE: Ettevõtjad, andke meile teada ametnike kiusust! http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11824 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Rahandusminister Martin Helme teatas oma tänases avalduses, et oma lühikese ametisoleku aja jooksul on ta kohtunud paljude murelike ettevõtjatega, kes on Eesti riigis pettunud ning kaaluvad tõsiselt Eestis ettevõtluse lõpetamist või ongi juba seda teinud.</font> Wed, 04 Dec 2019 20:30:42 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11824 Rahandusminister Martin Helme poliitiline avaldus: tahan paluda vabandust kõigi Eesti ettevõtjate ees http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11822 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Rahandusministrina tunnen endal kohustust hoolitseda selle eest, et Eesti ettevõtlus areneks ja looks täiendavat maksutulu. Peaksime toetama selliste ettevõtjate tegevust, kes loovad töökohti äärealadele, kes panustavad ekspordile, kes tahavad rakendada uusi tehnoloogiaid ja innovaatilisi lahendusi.</font> Wed, 04 Dec 2019 20:28:20 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11822 Andres Raidi saade "Serviti", 29.11.2019: Ettevõtja Kersti Kracht: paljud ettevõtjad saaksid riigiametis töötades infarkti http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11815 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Kauaaegne ettevõtja ja EVEA endine president Kersti Kracht on pool aastat töötanud riigiametis rahandusministri nõunikuna ning tõdeb: „Kui meie ettevõtjad läheksid riigiametisse praktikale, siis saaksid paljud infarkti või insuldi.”</font> Fri, 29 Nov 2019 12:45:24 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11815 Üllatus New Yorgi Times Square`l: Nasdaq tervitab Eesti rahandusminister Martin Helmet http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11752 <font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Ameerika Ühendriikides viibiv rahandusminister Martin Helme kirjutab sotsiaalmeedias sellest, kuidas teda selles suurriigis vastu võeti.</font></font> Wed, 16 Oct 2019 12:58:46 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11752 Suur finantsekspertide küsitlus: kas majandus järgmisel aastal jaheneb ja kuidas selleks valmistuda? http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11740 <font style="background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Majanduslanguse ootusest hakati rääkima juba mitu aastat tagasi, viimasel ajal on pangad väljastanud majanduskasvu aeglustumise prognoose. Ka juhtivad finantseksperdid ootavad uuel aastal majanduse mõõdukat jahenemist.</font></font> Thu, 10 Oct 2019 12:25:27 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11740 Rahandusminister Martin Helme soovitab Maksu- ja Tolliametil pöörata tõsisemat tähelepanu ukraina tööjõu vahendamisele http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11723 <font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Rahandusminister Martin Helme saatis Maksu- ja Tolliameti juhile Valdur Laidile pöördumise, milles juhib ameti tähelepanu vajadusele tõhustada kontrolli Eestis töötava kolmandates riikidest pärit renditööjõu kasutamise üle.</font></font> Tue, 01 Oct 2019 21:00:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11723