Maksumaksja portaal http://www.maksumaksjad.ee/ Kindlus maksuasjades! Fri, 06 Dec 2019 16:42:00 +0000 http://backend.userland.com/rss/ XOOPS News tarvo at maksumaksjad dot ee tarvo at maksumaksjad dot ee en Maksumaksja portaal http://www.maksumaksjad.ee/images/logo.gif http://www.maksumaksjad.ee/ 144 60 Keskmise palga ostujõu suurenemine oli viimase kolme aasta kiireim http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11812 <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Keskmise palga ostujõud suurenes tänavu kolmandas kvartalis 5,8 protsendi võrra, mis oli viimase kolme aasta kiireim. Enamikul tegevusaladel on palgakasv jätkuvalt kiire, kuid majanduskasvu väljavaadete halvenemine avaldub lõpuks ka aeglasemas palgakasvus.</font></span> Wed, 27 Nov 2019 21:09:12 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11812 Rahandusministeerium kaalub diislikütuse aktsiisimäära langetamise võimalusi http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11810 <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Rahandusministeerium kaalub diislikütuse aktsiisimäära langetamise võimalusi, kuna Eesti maanteetranspordi ettevõtete seas läbiviidud küsitluse põhjal tehtud Eesti Konjunktuuriinstituudi uuring järeldab, et diislikütuse aktsiisimäära langetamine parandaks veoettevõtete konkurentsivõimet.</font></span><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2"></font></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2"><br /><font color="#333333">Failid ja viited:</font><br /><ul><li><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2"><font color="#333333"><a href="http://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/mootorikutuse-hinna-ja-aktsiisi-moju-uuring.pdf?download=1">Mootorikütuse hinna ja aktsiisi mõju Eesti maanteetranspordi ettevõtete konkurentsivõimele (uuringu lõpparuanne)</a></font></font></span></li><li><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2"><font color="#333333"><a href="http://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/mootorikutuse-hinna-ja-aktsiisi-moju-maanteetranspordis-slaidid.pdf?download=1">Mootorikütuse hinna ja aktsiisi mõju Eesti maanteetranspordi ettevõtete konkurentsivõimele (uuringu tulemuste slaidid)</a></font></font></span></li></ul></font></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2"><font color="#333333"></font></font></span></div> Mon, 25 Nov 2019 13:58:57 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11810 Helme: aastalõpu sünnitajate ebaaus kohtlemine lõppeb http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11789 <span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Rahandusminister Martin Helme sõnul saavad aasta lõpus sünnituspuhkusele minevad naised ja töölt koondatud edaspidi võimaluse lükata osa oma hüvitisest maksustamise mõttes järgmisesse aastasse, et kasutada oma maksuvaba tulu senisel tasemel.</font></span> Thu, 07 Nov 2019 17:26:48 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11789 Ootame tagasisidet raamatupidamise toimkonna juhendite kavandatavatele muudatustele http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11753 <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Raamatupidamise toimkond ootab 17. novembrini kasutajate tagasisidet kavandatavatele muudatustele toimkonna juhendites, mis täpsustavad raamatupidamise seaduse nõudeid.</font></span> Wed, 16 Oct 2019 12:59:24 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11753 Kaheksa kuu maksutulu kasvas 5,9 protsenti http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11748 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">2019. aasta kaheksa kuuga tasuti keskvalitsusele 5,9 protsenti rohkem makse kui mullu samal ajal. Augustis tasuti maksu- ja tolliametile 663,7 miljonit eurot maksutulu, mida on 9,2 protsenti rohkem kui mullu samal kuul.</font> Tue, 15 Oct 2019 12:14:48 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11748 EL hakkab 2020. aastal vahetama infot piiriüleste maksuskeemide kohta http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11730 <span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Valitsus kiitis heaks maksualase teabevahetuse seaduse muudatused, millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiivi muudatus, mille alusel hakkavad liikmesriigid 2020. aastast omavahel vahetama infot piiriüleste maksuskeemide kohta.</font></span> Thu, 03 Oct 2019 22:52:11 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11730 Ettevõtlust toetati möödunud aastal ligi 351 miljoni euroga http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11688 <span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Eesti riik ja Euroopa Liit toetasid möödunud aastal Eesti ettevõtlust kokku 350,6 miljoni euroga, summa kasvas aastaga 13,4 protsenti, selgub rahandusministeeriumi koostatud riigiabi ja vähese tähtsusega abi ülevaatest.</font></span> Mon, 16 Sep 2019 13:21:28 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11688 Seitsme kuuga tasuti 5,4 protsenti rohkem makse kui mullu samal ajal http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11681 <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Juulis tasuti maksu- ja tolliametile 701,4 miljonit eurot maksutulu, mida on 8,2 protsenti enam kui möödunud aasta samal kuul. Tänavu esimese seitsme kuuga tasuti makse 5,4 protsenti rohkem kui mullu samal ajal.</font></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> </font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Alkoholiaktsiisi tasumine oli juulis kõrgel varude taastamise ning müügi kasvu tõttu.</font></span></div> Thu, 12 Sep 2019 20:52:48 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11681 Valitsus kiitis heaks järgmise nelja aasta esialgse riigireformi kava http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11590 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks esialgse riigireformi tegevuskava aastateks 2019-2023. Riigireformi fookuses on ühendada riigiasutusi, suunata riigipalgaliste töökohti maakondadesse ning tõsta avalike teenuste kvaliteeti. Valitsus täiendab tegevuskava peale Riigikogu otsust riigireformi aluste kohta.</font> Fri, 02 Aug 2019 12:30:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11590 Valitsus alustab riigieelarve põhjaliku revisjoniga http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11582 <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Valitsus otsustas tänasel kabinetinõupidamisel alustada riigieelarve põhjaliku revisjoniga, et maksumaksja raha võimalikult tõhusalt kasutada.</font></span></p> Sun, 28 Jul 2019 14:20:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11582 ELi rahandusministrid jätkavad alkoholiaktsiisi maksustamise arutelu http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11437 <span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Euroopa Liidu rahandusministrid reedel Brüsselis alkoholi aktsiisiga maksustamise direktiivi muudatustes veel kokkuleppele ei jõudnud ja arutelud jätkuvad.</font></span> Mon, 20 May 2019 12:40:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11437 Märtsis tasuti 1,2 protsenti rohkem makse kui mullu samal kuul http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11432 <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Märtsis tasuti maksu- ja tolliametile 536 miljonit eurot maksutulu, mida on 1,2 protsenti enam kui möödunud aasta märtsis. Märtsi maksutulu tagasihoidlik kasv tulenes peamiselt tulumaksutagastusest, mis oli ligi 100 miljonit eurot suurem kui mullu samal kuul.</font></span> Fri, 17 May 2019 09:00:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11432 Veebruaris tasuti 14,3 protsenti rohkem makse kui mullu samal kuul http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11360 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Maksu- ja tolliametile tasuti veebruari eest 524,4 miljonit eurot maksutulu, mida on 14,3 protsenti rohkem kui mullu samal kuul.</font> Tue, 16 Apr 2019 12:09:55 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11360 OECD: Eesti vähendas maksude osa tööjõukuludes kõige rohkem http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11351 <p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) palkade maksustamise raporti kohaselt vähenes tööjõu maksukiil ehk maksude osa tööjõukuludes keskmise palga juures 2018. aastal enim ehk 2,54 protsendipunkti Eestis – ja seda ennekõike uue maksuvaba tulu süsteemi tõttu.</font></p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><p><font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">„Uue maksuvaba tulu süsteemi peamine eesmärk oli madala ja keskmise sissetulekuga töötajate sissetulekute suurendamine. See toob omakorda kaasa maksukiilu vähenemise, nagu näitab ka OECD raport,“ ütles rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov.</font></p> Sat, 13 Apr 2019 12:59:06 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11351 Aktsiisianalüüs kui teadmispõhise poliitikakujundamise osa http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11329 <font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="box-sizing: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">Ilmselt keegi ei kahtle, et ühiskonda mõjutavaid otsuseid võiks langetada võimalikult heade andmete ja teadmiste põhjal. Hiljuti avaldatud</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span><span style="box-sizing: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">aktsiisiuuring oli kantud just sellest juhtmõttest: uuringuga loodud teadmine võimaldab rahandusministeeriumil edaspidi anda valitsusele paremat nõu kavandatava aktsiisipoliitika mõju kohta, ilma et selleks peaks täiendavaid kulutusi tegema.</span></font> Tue, 02 Apr 2019 08:50:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11329 Rahandusministeerium avalikustas valimislubaduste analüüsi tulemused http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11252 <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Rahandusministeerium avalikustas riigikogu valimistel osalevate erakondade valimisplatvormide analüüsi tulemused, mis keskenduvad valimislubaduste maksumusele.</font></span> Tue, 19 Feb 2019 11:20:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11252 Maksuvaba tulu reform 2018: esialgsed tulemused http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11125 <span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">2018. aasta on lõppenud ja on paras aeg teha esialgne kokkuvõte maksuvaba tulu reformi tulemustest ja selgitada lähemalt, mis olid maksuvaba tulu tõstmise taotletavad eesmärgid ning millised olid ootused tulemuste osas. Tuleb siiski rõhutada, et järgnev ülevaade on esialgne ega anna tervikpilti maksureformi esimese aasta mõjudest. See selgub alles pärast lõplike tulude esitamist tuludeklaratsioonides käesoleva aasta kevadel.</font></span> Mon, 07 Jan 2019 22:00:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11125 2019. aasta olulisemad seadusemuudatused http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11120 <span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="2">Ülevaate maksu- ja finantspoliitika valdkondade tähtsamatest seadusemuudatustest sel aastal.</font></span> Thu, 03 Jan 2019 09:40:00 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11120 Mäggi: omavalitsuste arenguvõti peitub otsustusvabaduses http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11013 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Riigihalduse minister Janek Mäggi osales 13. novembril omavalitsusfoorumil "Maksupoliitika – regionaalarengu mootor". Ministri sõnul pole omavalitsuste peamine arenguvõti mitte uued maksud, vaid vabadus ise otsustada, kuidas olemasolevate vahenditega täita oma eesmärke.</font> Wed, 14 Nov 2018 09:46:01 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11013 Juunis tasuti 7,6 protsenti rohkem makse kui mullu samal kuul http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10751 <font size="2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Juunis kogus maksu- ja tolliamet 658,4 miljonit eurot makse, mida oli 7,6 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. 2018. aasta riigieelarvest on kuue kuuga täidetud 48,3 protsenti.</font> Tue, 14 Aug 2018 15:37:23 +0000 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=10751