Uuest aastast suurenevad väärtegude trahviühikute määrad neljalt eurolt kümnele. Valitsus nimetab põhjuseks trahvide ajale jalgu jäämise ja liiklusohutuse tagamise vajaduse.