Eesti maksumaksjate liidu (EML) kogutud andmetest selgus, et eelmisel aastal maksti ministeeriumide haldusalades isikliku auto kasutamise eest hüvitist 1720 ametnikule ja kokku 1 376 011 eurot.