Eesti üks suurimaid probleeme on Andres Arraku hinnangul tööjõu väljavool ning ta teeb mõned konkreetsed ettepanekud selle peatamiseks. Üks neist puudutab maksumuudatusi, eesotsas sotsiaalmaksuga.