Maksumaksja portaal - Esmakordselt Eesti kohtupraktikas pöörduti eelotsuse saamiseks Euroopa Kohtu poole - EML - Uudised
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Uudiste arhiivEML : Esmakordselt Eesti kohtupraktikas pöörduti eelotsuse saamiseks Euroopa Kohtu poole

15.05.2007 20:57:55 (1921 )

Riigikohtu halduskolleegium tegi 14. mail 2007. a määruse kohtuasjas nr 3-3-1-95-06 (AS Agrofarm õigusjärglane JK Otsa Talu OÜ vs PRIA), milles otsustati esmakordselt pöörduda Euroopa Kohtu poole eelotsuse saamiseks.

Euroopa Ühenduste Kohus asub Luksemburgis ja koosneb 27-st kohtunikust. Tagamaks ühenduse õigusaktide tõhusat ja ühtset kohaldamist ja vältimaks erinevusi tõlgendamisel, võivad ja vahel ka peavad siseriiklikud kohtud pöörduma Euroopa Kohtu poole, et paluda ühenduse õiguse tõlgenduse täpsustamist. Euroopa Kohus teeb eelotsuse menetluses põhjendatud kohtuotsuse või määruse. Euroopa Kohtu antud tõlgendus on siduv kõikide liikmesriikide siseriiklikele kohtutele, kes lahendavad samasugust probleemi. Kuigi Eesti on Euroopa Liidu alates 1. maist 2004, ei ole siiamaani ükski Eesti kohus Euroopa Kohtu poole eelotsuse küsimiseks pöördunud.

Kohtuvaidlus puudutab põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotlemise tingimusi. AS Agrofarm taotles 2005. a kevadel keskkonnasõbraliku põllumajandusliku tootmise eest PRIA-lt toetust, kuid vahetult enne taotluse esitamise tähtaega muudeti toetuste määramist reguleerivat põllumajandusministri määrust. Uue korra kohaselt võisid 2005. aastal taotleda keskkonnasõbraliku tootmistegevuse toetust ainult need tootjad, kes olid 2004. aastal samasugust taotlust juba saanud. Seetõttu jättis PRIA AS Agrofarm taotluse rahuldamata. AS Agrofarm esitas selle peale kaebuse halduskohtusse, väites, et põllumajandusministri määrus on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega ja Euroopa õigusega. Põllumajandustoetuste maksmine on reguleeritud Euroopa Liidu määrustega. EL Nõukogu määruse nr 1257/1999 art 24 lg-st 1 tuleneb, et põllumajanduse keskkonnapoliitikaga seotud toetusi antakse igal aastal.

Riigikohtu halduskolleegiumil tekkis tõsine kahtlus, kas põllumajandusministri 2004. a määruse nr 51 § 82 lõikega 7 taotlejatele täiendavalt esitatud nõuded on oma sisult vastavuses Euroopa Ühenduse õiguse eesmärkidega, sh EL Nõukogu määruses nr 1257/1999 sätestatud põllumajanduse keskkonnapoliitika toetuse mõttega. Kolleegium otsustas nimetatud küsimuse lahendamiseks taotleda Euroopa Kohtult eelotsustust asjassepuutuvate EL määruste tõlgendamise kohta, kuivõrd ühenduse õigus pole üheselt mõistetav ning puudub ka vastavasisuline Euroopa Kohtu praktika.

Kuigi tegemist ei ole maksuvaidlusega, puudutab probleem paljusid Eesti ettevõtjaid. Riigikohtu halduskolleegium selgitas oma määruses mitmeid haldusõiguse üldpõhimõtetest (proportsionaalsus, võrdne kohtlemine) tulenevaid seisukohti, millega PRIA peab arvestama toetuste määramisel. AS Agrofarm esindas ja nõustas kohtumenetluses EML juhatuse liige Jüri Allikalt.

Riigikohtu määrusega saab tutvuda internetis aadressil: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-95-06.

Euroopa Kohtu kohtupraktikaga saab internetis tutvuda klikates siia. Kuna käibemaks ning aktsiisid (alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiis) on Euroopa Liidus harmoniseeritud, siis on ka Euroopa Kohtu praktika nendes valdkondades laialdane ning rakendatav ka Eestis kehtivate maksuseaduste tõlgendamisel.

Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Liit ühendab üle 2500 liikme.

Täiendav informatsioon:
Jüri Allikalt, telefon 3223455
Juhatuse liige
Eesti Maksumaksjate Liit
Ahtri 6a, Tallinn 10151
Telefon 626 4190
E-post: info@maksumaksjad.ee

Kodulehekülg: www.maksumaksjad.ee


| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo